M
12:00 | 09/08/2018

Chế độ thai sản đối với lao động nữ mang thai hộ

Hỏi: Xin luật sư cho biết, lao động nữ mang thai hộ được hưởng chế độ thai sản như thế nào? (Nguyễn Vân Đài - Nhân Chính, Hà Nội)

tin nhap 20180809103120 Tham gia BHXH 5 tháng, có được hưởng chế độ thai sản?
tin nhap 20180809103120 Sinh con ở quê, hưởng chế độ thai sản ra sao?

Trả lời: Hiện tại, pháp luật Việt Nam đã có những quy định tiến bộ cho phép việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. Đồng thời, để bảo vệ quyền và lợi ích của người phụ nữ mang thai hộ, pháp luật lao động đã quy định cho họ được hưởng chế độ thai sản giống như chế độ thai sản đối với lao động nữ mang thai thông thường.

Cụ thể, điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định điều kiện hưởng chế độ thai sản khi người lao động thuộc trường hợp sau: Lao động nữ mang thai; lao động nữ sinh con; lao động nữ mang thai hộ và người mẹ mang thai hộ… Để được hưởng chế độ thai sản thì người mang thai hộ phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Hiện tại, chế độ thai sản đối với lao động nữ mang thai hộ được quy định cụ thể tại Điều 35 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và Điều 3 Nghị định 115/2015-NĐ-CP ngày 11/11/2015 quy định chi tiết một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc. Lao động nữ mang thai hộ hưởng chế độ khi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý và chế độ khi sinh con cho đến thời điểm giao đứa trẻ cho người mẹ nhờ mang thai hộ nhưng không vượt quá thời gian quy định tại khoản 1 Điều 34 của Luật này.

Mức hưởng chế độ thai sản của lao động nữ mang thai hộ được thực hiện theo quy định và được tính trên cơ sở mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản của lao động nữ mang thai hộ.Trường hợp lao động nữ mang thai hộ đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 3 Nghị định 115/2015-NĐ-CP là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

Như vậy, người mang thai hộ nếu đủ các điều kiện được hưởng thai sản quy định tại Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội thì hưởng các chế độ thai sản quy định tại Điều 35 Luật Bảo hiểm xã hội, Điều 3 Nghị định 115/2015-NĐ-CP.

Văn phòng luật sư số 5 – Đoàn luật sư TP Hà Nội

Nguồn :