M
21:14 | 16/08/2018

Điều kiện hưởng chế độ thai sản

Hỏi: Tôi là nhân viên văn phòng mới nghỉ việc ở công ty cũ và đã đi làm ở công ty mới được 1 tuần. Tôi cũng vừa hoàn tất thủ tục rút sổ bảo hiểm xã hội ở công ty cũ để nộp bảo hiểm ở công ty mới, ở công ty cũ tối mới nộp bảo hiểm được 3 tháng. Tuy nhiên, hiện nay tôi phát hiện mình có thai được 2 tháng. Vậy luật sư cho biết, nếu tôi nộp tiếp bảo hiểm xã hội ở công ty mới đến khi sinh con thì tôi có được hưởng chế độ thai sản không? Vũ Thị Hà (Hà Đông – Hà Nội)

dieu kien huong che do thai san 78519 Chế độ thai sản đối với lao động nữ mang thai hộ
dieu kien huong che do thai san 78519 Tham gia BHXH 5 tháng, có được hưởng chế độ thai sản?

Trả lời:

Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định điều kiện hưởng chế độ thai sản:

"Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi ttuộc một trong các trường hợp sau đây:

...

b) Lao động nữ sinh con.

...

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.”

Như vậy, theo quy định trên, lao động nữ sinh con được hưởng chế độ thai sản khi đóng bảo hiểm xã hội từ đủ6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Trường hợp của bạn, hiện tại bạn đang mang thai 2 tháng và bạn đã đóng bảo hiểm xã hội ở Công ty cũ được 3 tháng.

Nên, ở công ty mới, bạn phải đóng bảo hiểm xã hội thêm tối thiểu 3 tháng để đủ6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con thì đến khi sinh con bạn mới được hưởng chế độ thai sản theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Văn phòng Luật sư số 5 Hà Nội

Nguồn :