M
13:08 | 10/04/2018

Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội

Chú trọng tuyên truyền giáo dục người lao động

Thời gian qua, Công đoàn (CĐ) ngành Giao thông vận tải Hà Nội (GTVT HN) đã chú trọng tuyên truyền giáo cục công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước…

chu trong tuyen truyen giao duc nguoi lao dong Hội thi lái xe môtô giỏi, an toàn năm 2016 ngành GTVT Hà Nội
chu trong tuyen truyen giao duc nguoi lao dong Tài xế xe buýt Hà Nội trình diễn kỹ năng lái giỏi, an toàn

Xác định công tác tuyên truyền giáo dục là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong quá trình chỉ đạo và hoạt động, CĐ ngành GTVT HN đã tập trung tuyên truyền giáo dục CNVCLĐ hiểu rõ, hiểu đúng và thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội CĐ các cấp, tuyên truyền về cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; Bộ Luật Lao động năm 2012, Luật CĐ năm 2012, Hiến pháp năm 2013; Nghị định 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ, Luật Biển Việt Nam, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn vệ sinh lao động… và các văn bản, chính sách pháp luật liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của CNVCLĐ giúp người lao động hiểu về quyền lợi và trách nhiệm của bản thân, đồng thời có kiến thức để tự bảo vệ mình.

chu trong tuyen truyen giao duc nguoi lao dong
Hội thi Lái xe mô tô giỏi – An toàn trong CNVCLĐ ngành GTVT Hà Nội năm2017

Bên cạnh đó, CĐ ngành GTVT HN cũng đẩy mạnh việc xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp trong CNVCLĐ; triển khai thực hiện cuộc vận động của Bộ GTVT và CĐ GTVT Việt Nam về phát động thực hiện văn hóa ứng xử, giao tiếp trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với việc thức hiện tốt các phương châm “4 xin”: Xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép và “4 luôn”: “Luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn thấu hiểu, luôn giúp đỡ” trong quan hệ với tổ chức, cá nhân.

Phát huy truyền thống đi trước mở đường, tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, quyết liệt hành động vì lợi ích của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, CNVCLĐ ngành hưởng ứng phong trào thi đua năm 2017 do Bộ GTVT và CĐ ngành GTVT Việt Nam phát động với chủ đề: “Tăng cường năng lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, phát huy truyền thống đi trước mở đường, đoànkết xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ hiệu quả”…

CĐ ngành GTVT HN tổ chức quán triệt, thực hiện Nghị quyết 20/NQ-TW về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước” đến đội ngũ cán bộ CĐ cơ sở và CNVCLĐ, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống và trở thành các phong trào thi đua trong CNVCLĐ.

Chỉ đạo các CĐ cơ sở phối hợp cùng chuyên môn tạo điều kiện cho CNVCLĐ học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan đơn vị; đồng thời phát huy dân chủ đẩy mạnh cải cách hành chính, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí tại đơn vị cơ sở. Tham gia xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, xây dựng cơ quan đơn vị văn hóa, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Nhân dịp các ngày lễ kỷ niệm của Thủ đô và đất nước, CĐ ngành GTVT HN tổ chức tuyên truyền về Đại hội CĐ các cấp tiến tới Đại hội CĐ Việt Nam lần thứ VII. Đồng thời tuyên truyền, vận động CNVCLĐ thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh”; Cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp”, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư tưởng và hành động của mỗi CNVCLĐ.

Đổi mới phương pháp tuyên truyền bằng việc làm thiết thực. Hưởng ứng Tháng Công nhân và kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Liên tục trong nhiều năm qua, CĐ ngành phối hợp với lãnh đạo Sở tổ chức đoàn đại biểu về thăm và Dâng hương báo công với Bác tại quê Bác và giao lưu văn hóa văn nghệ với ngành GTVT Nghệ An, đồng thời biểu dương công nhân lao động có thành tích xuất sắc.

CĐ ngành GTVT HN tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về truyền thông dân số kế hoạch hóa gia đình; Phòng chống ma túy, phòng chống HIV/AIDS. Đến nay, theo báo cáo của các đơn vị, chưa phát hiện trường hợp nào bị nghiễm HIV/AIDS.

CĐ ngành xây dựng kế hoạch thực hiện phòng, chống tham nhũng từ nay đến năm 2020; tham gia Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng của Sở GTVT kiểm tra các đơn vị hành chính sự nghiệp trong thực hiện phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước, chỉ đạo hướng dẫn của thành phố, của Sở GTVT, không để xảy ra hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong cơ quan…

Thu Trang

Nguồn :