M
13:58 | 13/06/2019

Chế độ tuất với người tham gia đóng BHXH?

(LĐTĐ) Anh Nguyễn Tuấn Hùng (Nam Từ Liêm, Hà Nội) hỏi: Tôi muốn biết trong trường hợp nào người tham gia bảo hiểm xã hội được xét hưởng chế độ tuất; hồ sơ, thủ tục để hưởng chế độ ra sao?

che do tuat voi nguoi tham gia dong bhxh “Trục lợi” Quỹ BHXH: Chính phủ cần có giải pháp ngăn chặn
che do tuat voi nguoi tham gia dong bhxh UBND thành phố Hà Nội: Đề nghị xử lý nghiêm doanh nghiệp nợ BHXH

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết: Căn cứ theo Luật BHXH năm 2014; Nghị định số 115/2015/NĐ-CP; Nghị định số 134/2015/NĐ-CP; Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH; Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH; Nghị định số 143/2018/NĐ-CP.

* Điều kiện được xem xét giải quyết trợ cấp tuất một lần

- Người lao động là công dân Việt Nam và người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam đang tham gia BHXH bắt buộc hoặc đang bảo lưu thời gian đóng BHXH bắt buộc chết không thuộc các trường hợp được giải quyết trợ cấp tuất hằng tháng;

- Người lao động là công dân Việt Nam đang tham gia hoặc đang bảo lưu thời gian đóng BHXH tự nguyện chết;

- Người lao động công dân Việt Nam và người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc trường hợp được giải quyết trợ cấp hằng tháng nhưng không có thân nhân hưởng tiền trợ cấp hằng tháng theo quy định;

- Thân nhân thuộc diện được hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định nhưng có nguyện vọng hưởng trợ cấp một lần, trừ trường hợp con dưới 06 tuổi, con hoặc vợ hoặc chồng mà bị giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

- Người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam chết mà có thân nhân đủ điều kiện hưởng trợ cấp hằng tháng nhưng không cư trú ở Việt Nam.

*Về trình tự thực hiện và thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày người lao động bảo lưu thời gian đóng BHXH, người tham gia BHXH tự nguyện chết thì thân nhân của họ nộp hồ sơ theo quy định cho cơ quan BHXH; trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày người lao động đang đóng BHXH bắt buộc bị chết thì thân nhân nộp hồ sơ theo quy định cho người sử dụng lao động.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ thân nhân của người lao động, người sử dụng lao động nộp hồ sơ theo quy định cho cơ quan BHXH.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan BHXH có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho thân nhân của người lao động; trường hợp cơ quan BHXH không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

* Về hồ sơ

Thân nhân nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan BHXH 1 bộ hồ sơ (mẫu đơn, mẫu tờ khai theo quy định của BHXH Việt Nam), bao gồm sổ BHXH; Bản sao giấy chứng tử hoặc giấy báo tử hoặc bản sao quyết định tuyên bố là đã chết của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật; Tờ khai của thân nhân và biên bản họp của các thân nhân đối với trường hợp đủ điều kiện hưởng hằng tháng nhưng chọn hưởng trợ cấp tuất một lần;

Biên bản điều tra tai nạn lao động, trường hợp bị tai nạn giao thông được xác định là tai nạn lao động thì phải có thêm biên bản tai nạn giao thông hoặc biên bản khám nghiệm hiện trường và sơ đồ hiện trường vụ tai nạn giao thông theo quy định, bản sao bệnh án điều trị bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp chết do bệnh nghề nghiệp; Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với thân nhân bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Lưu ý, giấy tờ của thân nhân người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam do cơ quan nước ngoài cấp thì phải được dịch ra Tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

N.L

Nguồn :