M
14:31 | 06/10/2016

Chế độ phụ cấp đối với kế toán trưởng

(LĐTĐ) Hỏi: Tôi đang là kế toán tại một trường học, được hưởng lương bậc 2, ngạch kế toán viên và đã có Chứng chỉ Kế toán trưởng. Xin luật sư cho biết, tôi có được hưởng phụ cấp kế toán trưởng hay không? (Đào Quang Kiên - Nguyễn Đức Cảnh, Hà Nội)

tin nhap 20161006095127 Người lao động có quyền, mà không biết
tin nhap 20161006095127 Xem xét phụ cấp lãnh đạo ngành kiểm sát

Trả lời: Theo Khoản 2, Điều 48 Luật Kế toán (2003) quy định, "Đơn vị kế toán phải bố trí người làm kế toán trưởng. Trường hợp đơn vị kế toán chưa bố trí được người làm kế toán trưởng thì phải cử người phụ trách kế toán hoặc thuê người làm kế toán trưởng".

Điều 4, Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV quy định về tiêu chuẩn bổ nhiệm kế toán trưởng là: Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành và đấu tranh bảo vệ chính sách, chế độ kinh tế, tài chính và pháp luật của Nhà nước; đối với đơn vị kế toán cấp Trung ương và cấp tỉnh, người được bổ nhiệm làm kế toán trưởng phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên; đơn vị kế toán ở cấp khác phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán từ trung cấp chuyên nghiệp trở lên; có thời gian công tác thực tế làm kế toán: Đối với những người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán từ đại học trở lên phải có thời gian công tác thực tế về kế toán từ 2 năm trở lên. Đối với những người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán trung cấp hoặc cao đẳng phải có thời gian công tác thực tế về kế toán từ 3 năm trở lên.

Như vậy, các đơn vị kế toán đều phải bổ nhiệm kế toán trưởng có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định hiện hành. Thủ tục, thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng thực hiện theo quy định tại Điều 12 Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV.Người được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm kế toán trưởng (hoặc phụ trách kế toán) được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng theo quy định tại Điều 15 hoặc hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc phụ trách kế toán theo quy định tại Điều 16 Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV.

Luật sư Trịnh Khánh Toàn
(Đoàn Luật sư TP Hà Nội)

Nguồn :