M
08:10 | 01/04/2018

Chăm lo, bảo vệ đoàn viên, CNVCLĐ là nhiệm vụ hàng đầu

Đây là một trong số các yêu cầu của LĐLĐ Thành phố tại văn bản số 02/Ctr-LĐLĐ do Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng ký ban hành  về Chương trình chuyên đề chính sách pháp luật của các cấp công đoàn Thủ đô năm 2018.

tin nhap 20180401074219 Tuyên truyền chính sách liên quan đến người lao động
tin nhap 20180401074219 Vai trò của tổ chức công đoàn trong công tác An toàn vệ sinh lao động
tin nhap 20180401074219 Đảm bảo mọi chế độ cho nữ lao động

Theo đó, Chương trình chuyên đề chính sách pháp luật của các cấp công đoàn Thủ đô năm 2018 có 12 chỉ tiêu phấn đấu. Trong đó, các cấp công đoàn Thủ đô phấn đấu có 05 công trình được Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ Thành phố gắn biển chào mừng các ngày lễ lớn và chào mừng Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVI, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và Các sự kiện chính trị của Thủ đô và đất nước trong năm; 100% cơ quan HCSN, đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức Hội nghị CBCC,VC; trên 65% doanh nghiệp tổ chức Hội nghị người lao động và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; có trên 65% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn thương lượng, ký kết được TƯLĐTT, trong đó có 30% đạt loại A, tham mưu giải quyết tranh chấp lao động, đình công kịp thời, có hiệu quả.

tin nhap 20180401074219
Các cấp công đoàn Thủ đô phấn đấu có trên 65% doanh nghiệp tổ chức Hội nghị Người lao động. Ảnh minh họa.

Cùng đó, LĐLĐ phối dự kiến sẽ phợp với các Sở, ngành chức năng thanh tra, kiểm tra việc chấp hành thực hiện Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH, Luật BHYT từ 200 đến 250 đơn vị, doanh nghiệp; các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở phối hợp tổ chức thanh tra, kiểm tra từ 20 đến 30 doanh nghiệp/năm/đơn vị và chỉ đạo trên 50% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức được Hội nghị đối thoại với CNVCLĐ.

Các cấp công đoàn Thành phố cũng đặt ra mục tiêu vận động ít nhất 50% đoàn viên công đoàn tham gia ủng hộ Quỹ xã hội công đoàn Thành phố; triển khai hỗ trợ 60 Mái ấm công đoàn.

Ngoài ra, LĐLĐ Thành phố còn đặt mục tiêu sẽ phối hợp với sở LĐTB&XH, PCCC, Y tế thanh, kiểm tra ít nhất 50 đơn vị, chỉ đạo các LĐLĐ quận, huyện, thị xã, CĐ ngành, CĐ cấp trên cơ sở phối hợp với chính quyền đồng cấp kiểm tra được ít nhất 450 doanh nghiệp về thực hiện pháp luật AVSLĐ-PCCN; tham gia điều tra, kết luận 100% số vụ TNLĐ nghiêm trọng, TNLĐ chết người trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật v.v..

Để thực hiện các chỉ tiêu nói trên, LĐLĐ Thành phố chỉ đạo các cấp Công đoàn Thành phố thực hiện 8 nhiệm vụ và 5 giải pháp trọng tâm. Trong đó các cấp công đoàn Thành phố cần thực hiện tốt Chương trình phối hợp công tác giữa các cấp công đoàn với chính quyền đồng cấp, đặc biệt là việc phối hợp chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức Hội nghị CBCC,VC và Hội nghị NLĐ năm 2018; tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Thành phố với đại biểu dự Đại hội công đoàn Thành phố lần thứ XVI; chỉ đạo các CĐCS phối hợp với chính quyền đồng cấp tham gia xây dựng nội quy lao động tại doanh nghiệp, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc theo các văn bản mới quy định của pháp luật và văn bản hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

tin nhap 20180401074219
LĐLĐ Thành phố cũng chỉ đạo các cấp công đoàn tăng cường tổ chức đối thoại tại cơ sở. Ảnh minh họa

Công đoàn các cấp cần tích cực tham gia với cơ quan quản lý Nhà nước xây dựng các văn bản pháp luật, các chế độ chính sách có liên quan đến quyền, lợi ích của CNVCLĐ; tổ chức các hoạt động chăm lo, giúp đỡ những trường hợp CNVCLĐ không may bị TNLĐ-BNN, tham gia điều tra các vụ TNLĐ và thực hiện tốt các nội dung chương trình Quốc gia về ATVSLĐ.

Đặc biệt, LĐLĐ Thành phố yêu cầu các cấp công đoàn chủ động phối hợp với chính quyền đồng cấp tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động, giải quyết kịp thời kiến nghị đề xuất của CNVCLĐ, tạo niềm tin, sự gắn bó giữa CNVCLĐ với tổ chức công đoàn.

LĐLĐ Thành phố nhấn mạnh: việc xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên đề chính sách pháp luật của các cấp công đoàn, phải bám sát vào chương trình công tác của LĐLĐ Thành phố, trong đó nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và CNVCLĐ là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu.

Nguồn :