M
16:16 | 13/06/2018

200 học viên được tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn 2018

Vừa qua, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, LĐLĐ huyện Ứng Hòa đã tổ chức khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ công  tác công đoàn cho hơn 200 học viên là chủ tịch và phó chủ tich các công đoàn cơ sở.

tin nhap 20180613103240 Hiệu quả ngày càng rõ rệt
tin nhap 20180613103240 Tổng Liên đoàn kêu gọi đoàn viên, công nhân lao động bình tĩnh, sáng suốt
tin nhap 20180613103240
200 học viên được tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn 2018.

Lớp tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn diễn ta trong thời gian 2 ngày. Với nội dung tập huấn gồm: phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn Thành phố Hà Nội; những nội dung cơ bản của Luật Công đoàn và Điều lệ công đoàn Việt Nam; nghiệp vụ công tác kiểm tra, nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn…

Thông qua tập huấn giúp đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở nắm được những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn Thành phố Hà Nội. Luật công đoàn và Điều lệ công đoàn Việt Nam; Trang bị thêm những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cần thiết về công tác kiểm tra công đoàn và ciệc thu, phân phối, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn.

Đồng thời, lớp tập huấn cũng nhằm tiến tới xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đủ năng lực, trình độ để đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho CNVCLĐ; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công đoàn cơ sở, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ của địa phương, của đơn vị năm 2018.

Nguồn :