Phát huy vai trò của Công đoàn trong xây dựng tổ chức cơ sở Đảng doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước

Yếu tố quan trọng xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh

(LĐTĐ) Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập quốc tế sâu rộng, thực thi cam kết trong các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, đã và đang đặt ra những vấn đề cấp bách về đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với giai cấp công nhân trong đó có đội ngũ công nhân lao động tại các doanh nghiệp (DN) ngoài khu vực Nhà nước. Do đó, việc đẩy mạnh xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và phát triển đảng viên trong các DN ngoài khu vực Nhà nước được coi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.
Xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh là yếu tố then chốt Chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng Tổ chức cơ sở Đảng đóng vai trò then chốt

Nhiệm vụ cấp bách

Tại hội thảo "Vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và phát triển đảng viên ở các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước - Thực trạng và giải pháp" do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam chủ trì ngày 25/10, ông Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khẳng định: Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và phát triển đảng viên là một trong những hoạt động quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Làm tốt công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và phát triển đảng viên sẽ góp phần làm cho Đảng vững mạnh cả về chất lượng và số lượng.

Trong đó, việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên trong các DN nói chung và DN ngoài khu vực Nhà nước nói riêng nhằm tăng cường bản chất của giai cấp công nhân của Đảng, đó là yêu cầu khách quan, có tính quy luật trong quá trình hoạt động của Đảng.

Yếu tố quan trọng xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Văn Thuật phát biểu tại hội thảo.

Theo ông Trần Văn Thuật, nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên trong các DN, đặc biệt là DN ngoài khu vực Nhà nước, từ Đại hội X Công đoàn Việt Nam, tổ chức Công đoàn đã đưa vào chỉ tiêu Nghị quyết đại hội về giới thiệu công nhân ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp.

Theo đó, nhiệm kỳ 2008-2013 "Giới thiệu mỗi năm ít nhất 90.000 công nhân ưu tú để cấp ủy Đảng bồi dưỡng, xem xét, kết nạp vào Đảng", Nghị quyết Đại hội Công đoàn XI và Đại hội Công đoàn XII tiếp tục đề ra chỉ tiêu "Bình quân hằng năm mỗi Công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên Công đoàn ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, xem xét, kết nạp vào Đảng".

Tuy nhiên, lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng thừa nhận tỷ lệ đoàn viên Công đoàn được giới thiệu và bồi dưỡng kết nạp vào Đảng ở khu vực DN ngoài Nhà nước so với tổng số còn thấp và có xu hướng giảm trong những năm gần đây; rất ít các DN ngoài khu vực Nhà nước thành lập được chi bộ Đảng, trong khi số lượng công nhân và các DN khu vực này ngày càng tăng nhanh.

Nêu bật thách thức, trong bối cảnh Việt Nam hội nhập quốc tế sâu rộng, thực thi cam kết trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với việc cho phép thành lập tổ chức của người lao động tại DN có thể hoạt động độc lập với tổ chức Công đoàn đã và đang đặt ra những vấn đề cấp bách về đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng công nhân lao động trong các DN ngoài khu vực Nhà nước, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Văn Thuật cho rằng: Việc đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và phát triển đảng viên trong các DN ngoài khu vực Nhà nước, phải được coi là nhiệm vụ có tính chiến lược, quyết định đến nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, là việc làm thường xuyên, liên tục, gắn liền với nhiệm vụ xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Đồng thời là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong tham gia xây dựng Đảng của các cấp Công đoàn trong tình hình mới.

Cán bộ công đoàn - cầu nối giữa công nhân với Đảng

Từ thực tế hoạt động tại DN nước ngoài 100% vốn đầu tư của Nhật Bản, ông Nguyễn Đức Nhân - Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Điện tử ASTI Hà Nội khẳng định: Công đoàn đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát hiện, giới thiệu những quần chúng ưu tú để chi bộ kết nạp Đảng. Ông Nhân dẫn chứng: Trong một năm, Công đoàn tổ chức rất nhiều hoạt động, như: Hiến máu tình nguyện, ngày hội văn hóa thể thao, tổ chức giao lưu văn nghệ, và các hoạt động vui chơi, từ thiện…

Thông qua những hoạt động đó, Công đoàn đánh giá, nhìn nhận các quần chúng ưu tú để giới thiệu cho Chi bộ để cử đi học các lớp cảm tình Đảng và làm các giấy tờ thủ tục thẩm tra, các bước để kết nạp các quần chúng ưu tú vào Đảng.

Tính đến ngày 31/12/2020, cả nước có 3.276 tổ chức cơ sở Đảng trong các DN ngoài khu vực Nhà nước (chiếm 1,9%) tổng số tổ chức cơ sở Đảng, trong đó có 868 Đảng bộ cơ sở, 2.478 chi bộ cơ sở, với 99.046 đảng viên (chiếm 6,3% tổng số đảng viên). Từ năm 2018 đến hết năm 2020, các cấp Công đoàn đã giới thiệu gần 419.000 đoàn viên Công đoàn ưu tú, đã có gần 250.000 người được kết nạp. Tính riêng DN ngoài khu vực Nhà nước, đã có gần 24.000 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng trên tổng số gần 64.000 đoàn viên ưu tú giới thiệu.

Phân tích thêm đặc thù của DN ngoài khu vực Nhà nước, theo ông Nguyễn Đức Nhân, phần lớn chủ sử dụng lao động và người lao động chưa nhận thức rõ về Đảng, chưa giác ngộ chính trị cao nên việc phát triển Đảng cũng gặp nhiều khó khăn. Theo đó, ông Nhân đề xuất: Cần quan tâm đến bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Công đoàn, giúp cán bộ công đoàn nắm vững nội dung, kiến thức cơ bản cũng như nâng cao kỹ năng tuyên truyền vận động công nhân, để đội ngũ cán bộ Công đoàn thực sự là cầu nối giữa công nhân với Đảng.

Khẳng định vai trò quan trọng của tổ chức Công đoàn và đặc biệt là cán bộ Công đoàn đối với công tác xây dựng Đảng trong các DN Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội, ông Lê Quang Long - Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội cho biết: Thực hiện Nghị quyết 09 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, sau gần 10 năm thành lập (từ năm 2012 đến nay), từ Đảng bộ cấp cơ sở với 5 tổ chức Đảng, 248 đảng viên, đến nay, có 91 tổ chức cơ sở Đảng và 1.300 đảng viên.

Nhấn mạnh những kết quả đạt được trong thời gian qua có vai trò đóng góp quan trọng của tổ chức Công đoàn, ông Long cho biết: Thông qua cán bộ Công đoàn, hằng năm đã giới thiệu cho Đảng ủy kết nạp được từ 90-110 đảng viên. Nhiều tổ chức Công đoàn còn thành lập, gây dựng thành lập được tổ chức cơ sở Đảng ở DN chưa có tổ chức Đảng, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong Khu công nghiệp và chế xuất nói chung và DN khu vực ngoài Nhà nước nói riêng.

Yếu tố quan trọng xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh
Chi bộ Công ty TNHH Điện tử ASTI Hà Nội tổ chức lễ chuyển đảng chính thức cho Đảng viên. Ảnh tư liệu.

Dẫn chứng tại những DN có tổ chức Đảng, tổ chức Công đoàn, nhận thức của người lao động tại đó được nâng lên rõ rệt; người lao động đoàn kết, hăng hái tham gia thi đua lao động sản xuất; những vấn đề phát sinh trong công nhân lao động được cấp ủy, chi bộ, Công đoàn phối hợp với Ban lãnh đạo DN giải quyết kịp thời, hợp tình, hợp lý, góp phần vào sự phát triển ổn định, bền vững của DN. Ông Long khẳng định: Đảng ủy các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội đặc biệt coi trọng tổ chức Công đoàn tại cơ sở, bởi đây là cánh tay nối dài của Đảng ủy trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới người lao động.

Nhờ Công đoàn làm tốt công tác tuyên truyền nên trong thời gian qua, quan hệ lao động tại các doanh nghiệp thuộc 9 Khu công nghiệp và chế xuất trên địa bàn thành phố Hà Nội luôn ổn định, không có tình trạng đình công, biểu tình, chống phá doanh nghiệp… được Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đánh giá rất cao.

Từ thực tế trên, Bí thư Đảng ủy các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội đề xuất một số giải pháp, như: Cần tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong công tác tuyên truyền, chú trọng tuyên truyền về bản chất giai cấp công nhân trong Đảng để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức; đẩy mạnh phong trào thi đua cụ thể, thiết thực để đoàn viên, người lao động có cơ hội phấn đấu, phát huy năng lực, sở trường, qua đó Công đoàn phát hiện các nhân tố cho Đảng bồi dưỡng xem xét, kết nạp.

Bên cạnh đó, tổ chức Công đoàn cần chủ động đề xuất với cấp ủy đồng cấp mở các lớp bồi dưỡng nâng cao nhận thức về Đảng cho cán bộ Công đoàn từ Tổ phó Công đoàn trở lên, qua đó phát hiện, bồi dưỡng hạt nhân ưu tú để tạo nguồn cho Đảng xem xét, kết nạp…/.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kịp thời khống chế đám cháy ở phố Nhân Hòa, phường Nhân Chính

Kịp thời khống chế đám cháy ở phố Nhân Hòa, phường Nhân Chính

(LĐTĐ) Tối 29/9, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế đám cháy tại địa chỉ 116 Nhân Hoà, phường Nhân ...
Bài 1: Gieo yêu thương, gặt trái ngọt

Bài 1: Gieo yêu thương, gặt trái ngọt

(LĐTĐ) Để vận động, phát triển được người dân ở những địa phương khó khăn, vùng bãi ngang, ven biển tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm xã hội ...
Luôn xem lao động là tài sản quý của doanh nghiệp

Luôn xem lao động là tài sản quý của doanh nghiệp

(LĐTĐ) Trước những ảnh hưởng của dịch Covid-19, thời gian qua Công ty TNHH Lotte Rent-a-car Vina vẫn chú trọng triển khai hiệu quả các hoạt động chăm lo đời sống ...
Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường hầu tòa phúc thẩm

Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường hầu tòa phúc thẩm

(LĐTĐ) Liên quan tới vụ buôn bán thuốc giả mang nhãn mác Health 2000 Canada, ngày 29/9, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội tiến hành xét xử phúc ...
Tìm giải pháp khắc phục áp lực thiếu trường trên địa bàn quận Hoàng Mai

Tìm giải pháp khắc phục áp lực thiếu trường trên địa bàn quận Hoàng Mai

(LĐTĐ) Tại buổi làm việc với quận Hoàng Mai, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo ...
Phẫu thuật chữa bệnh béo phì: Giải pháp nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh

Phẫu thuật chữa bệnh béo phì: Giải pháp nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh

(LĐTĐ) “Với người béo phì nhìn bên ngoài có vẻ khoẻ mạnh, nhưng thực chất đấy là một người bệnh. Việc phẫu thuật chữa bệnh béo phì chúng tôi quan niệm ...
TP.HCM: Bệnh viện Lê Văn Thịnh gặp nhiều khó khăn khi tự chủ tài chính

TP.HCM: Bệnh viện Lê Văn Thịnh gặp nhiều khó khăn khi tự chủ tài chính

(LĐTĐ) Ngày 29/9, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) có buổi khảo sát việc thực hiện cơ chế tự chủ và đấu thầu mua sắm thuốc, ...

Tin khác

Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh tập huấn công tác tổ chức đại hội Công đoàn các cấp

Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh tập huấn công tác tổ chức đại hội Công đoàn các cấp

(LĐTĐ) Sáng nay (29/9), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mê Linh phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện Mê Linh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028. Dự và làm báo cáo viên cho lớp tập huấn có Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh.
Tập huấn công tác tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028

Tập huấn công tác tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028

(LĐTĐ) Nhằm mục tiêu tổ chức thành công Đại hội Công đoàn các cấp, mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã tiến hành tập huấn công tác tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2023-2028 cho cán bộ là ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ huyện và ủy viên Ban chấp hành Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Hải Phòng: Bổ nhiệm Bí thư Đảng đoàn Liên đoàn Lao động Thành phố nhiệm kỳ 2018-2023

Hải Phòng: Bổ nhiệm Bí thư Đảng đoàn Liên đoàn Lao động Thành phố nhiệm kỳ 2018-2023

(LĐTĐ) Chiều 28/9, ông Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng, chủ trì Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng.
Khi doanh nghiệp đặt người lao động là trung tâm

Khi doanh nghiệp đặt người lao động là trung tâm

(LĐTĐ) Xác định người lao động là vốn quý của doanh nghiệp, nhiều chủ sử dụng lao động đã phối hợp chặt chẽ với Công đoàn để quan tâm, chăm lo đời sống, đảm bảo việc làm, thu nhập và nâng cao chế độ phúc lợi cho người lao động. Từ đó, người lao động yên tâm sản xuất, gắn bó và nỗ lực cống hiến cho sự phát triển chung của doanh nghiệp.
Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo

Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo

(LĐTĐ) Xác định việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, đảm bảo chế độ, chính sách cho cán bộ, viên chức, người lao động (CBVCNLĐ) là nhiệm vụ trọng tâm, thời gian vừa qua, các đơn vị trong Cụm thi đua số 3 Công đoàn khối các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn Hà Nội (gọi tắt là Cụm thi đua số 3) đã có nhiều giải pháp thực hiện hiệu quả công tác này.
Hải Phòng: Giám đốc doanh nghiệp gửi lời xin lỗi về hình ảnh phản cảm trong bảng tin

Hải Phòng: Giám đốc doanh nghiệp gửi lời xin lỗi về hình ảnh phản cảm trong bảng tin

(LĐTĐ) Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng vừa làm việc với lãnh đạo và đại diện người lao động Công ty TNHH Liyama Seiki Việt Nam (Khu công nghiệp VSIP, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) để làm rõ một số thông tin về việc Giám đốc của doanh nghiệp dán thông báo sa thải nhân viên, kèm hình ảnh bị cây kéo cắt cổ, gây bức xúc dư luận.
Điểm tựa của đoàn viên lúc khó khăn

Điểm tựa của đoàn viên lúc khó khăn

Nhờ nguồn vốn vay của Quỹ trợ vốn công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình (gọi tắt là Quỹ Trợ vốn), các đoàn viên, CNVCLĐ Thủ đô đã có thể đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo thêm công ăn việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống cho bản thân và gia đình…
Kiến nghị sửa đổi Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015 cho phù hợp với thực tiễn

Kiến nghị sửa đổi Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015 cho phù hợp với thực tiễn

(LĐTĐ) Trung bình mỗi năm có trên 9.000 Công đoàn cơ sở đơn vị tổ chức phát động phong trào thi đua về công tác an toàn vệ sinh lao động, với trên 400.000 người tham gia; có trên 15.000 sáng kiến cải thiện điều kiện lao động giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
Gần 1.000 vận động viên tham dự Hội khỏe ngành Y tế Hà Nội năm 2022

Gần 1.000 vận động viên tham dự Hội khỏe ngành Y tế Hà Nội năm 2022

(LĐTĐ) Ngày 28/9, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã tổ chức Hội khỏe Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế Hà Nội năm 2022. Hội khỏe đã thu hút gần 1.000 vận động viên đến từ 56 đơn vị, tham gia tranh tài ở 3 nội dung thi đấu: Cầu lông, kéo co, bóng bàn.
Hải Phòng: Các cấp Công đoàn phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2022

Hải Phòng: Các cấp Công đoàn phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2022

(LĐTĐ) Ngày 27/9, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm, bàn giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2022. Đồng chí Bùi Thị Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hải Phòng chủ trì hội nghị.
Xem thêm
Phiên bản di động