M
07/11/2020 10:12

Xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh là yếu tố then chốt

Để khắc phục những mặt yếu kém trong công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo các cấp ủy Đảng cần có nhận thức đúng đắn về công tác phát triển Đảng, đặc biệt là xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh, phải coi đây là yếu tố tiên quyết, quan trọng hàng đầu.

Phát triển văn hóa và con người gắn với phát triển đất nước Cần tập trung đầu tư để hiện đại hóa các trường ở tất cả các bậc học Tham nhũng, quan liêu là tệ hại nhất cần phải được khắc phục

Góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, ông Nguyễn Viết Chức - Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, cho rằng, văn kiện cần phân tích sâu sắc hơn và có những biện pháp hữu hiệu hơn để khắc phục những hạn chế, yếu kém.

Xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh là yếu tố then chốt
Ông Nguyễn Viết Chức - Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Cụ thể, góp ý vào công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên, ông Chức cho rằng văn kiện Đại hội Đảng đã đánh giá được những thành tích trong công tác phát triển tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, việc kết nạp đảng viên được chú trọng, kết nạp được nhiều nhân tố ưu tú có thành tích tốt trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội vào hàng ngũ của Đảng.

Tuy nhiên bên cạnh đó, văn kiện còn tồn tại một số hạn chế như chưa nêu rõ được những nguyên nhân cụ thể dẫn đến khó khăn trong công tác xây dựng Đảng và hướng giải quyết.

Theo ông Chức, hiện nay công tác phát triển đảng viên tại các tổ chức cơ sở đảng chưa thật sự được chú trọng và chưa thu hút được sự quan tâm của quần chúng. Trên thực tế, có rất nhiều người mà đặc biệt là giới trẻ có tâm lý “phai đoàn, nhạt Đảng”, thờ ơ với chính trị. Một số khác lại phấn đấu vào Đảng với động cơ không trong sạch, mang tính chất vụ lợi dẫn đến chất lượng đảng viên chưa thật sự cao.

Bên cạnh việc chưa thu hút được người trẻ, những người thực sự ưu tú vào hàng ngũ của Đảng thì sinh hoạt Đảng còn mang nặng hình thức cũng là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng tới sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Ví dụ, định kỳ mỗi tháng các chi bộ đều tổ chức sinh hoạt Đảng nhưng các buổi sinh hoạt chưa thực sự sôi nổi và thu hút được các đảng viên tham gia đóng góp ý kiến. Hằng năm các chi bộ tổ chức sinh hoạt, kiểm điểm, bình xét, đánh giá đảng viên, tuy nhiên việc đánh giá lại thiếu sát thực vì không có tiêu chí cụ thể hay các tiêu chí đấy không gắn với chức trách, nhiệm vụ của từng người.

“Một chi bộ sinh hoạt hình thức, không hiệu quả thì sẽ không thể thu hút được người giỏi, không phát huy được thế mạnh của từng người, đồng thời năng lực tổ chức thực hiện nghị quyết, khả năng phát hiện, đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo giải quyết các vấn đề phát sinh ở cơ sở cũng yếu”- ông Chức nhấn mạnh.

Để khắc phục những mặt yếu kém trong công tác xây dựng Đảng, theo ông Chức, văn kiện cần chú trong đến 3 vấn đề. Thứ nhất là lãnh đạo các cấp ủy Đảng phải có nhận thức đúng đắn về công tác phát triển đảng, đặc biệt là xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh, phải coi đây là yếu tố tiên quyết, quan trọng hàng đầu. Để tổ chức cơ sở đảng mạnh thì các chi bộ phải mạnh, sinh hoạt chi bộ phải mang tính thực chất, việc đánh giá, sàng lọc đảng viên cần dựa trên các tiêu chí cụ thể. Bên cạnh đó, người đứng đầu chi bộ, phải tiên phong, gương mẫu, thực sự là tấm gương sáng để đảng viên cũng như quần chúng noi theo.

Thứ hai, cùng với việc nhận thức đúng đắn về vai trò của tổ chức cơ sở đảng, các tổ chức đảng cần đưa ra những biện pháp tuyên truyền, vận động quần chúng vào Đảng với mục đích, động cơ trong sáng, vào Đảng để cống hiến, tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, làm việc có hiệu quả để phục vụ cho lý tưởng của Đảng đó là xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, công bằng và giàu mạnh.

Thứ ba, cần phát huy được vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chính Minh – đội hậu bị vững chắc của Đảng và coi đây là lực lượng chính trong công tác phát triển, kết nạp đảng viên. Đoàn Thanh niên phải giúp Đảng tìm, sàng lọc ra những nhân tố ưu tú nhất, tiêu biểu nhất để bổ sung đội ngũ của Đảng.

Bên cạnh 3 vấn đề trên, văn kiện cũng cần đặc biệt quan tâm chú trọng tới chính sách phát triển tổ chức cơ sở đảng. Cụ thể, ngoài việc chú trọng bồi dưỡng về mặt chính trị, Đảng cần quan tâm tới mặt đời sống vật chất cho cán bộ đảng viên. Bởi, khi được quan tâm đầy đủ về mặt vật chất và tinh thần thì các đảng viên sẽ yên tâm công tác, cống hiến, triệt tiêu được bệnh tham nhũng vặt, từ đó giúp Đảng trong sạch vững mạnh.

Lê Thắm

Nguồn :