Phát huy vai trò của Công đoàn trong xây dựng tổ chức cơ sở Đảng doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước

Yếu tố quan trọng xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh

10:09 | 28/10/2021
(LĐTĐ) Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập quốc tế sâu rộng, thực thi cam kết trong các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, đã và đang đặt ra những vấn đề cấp bách về đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với giai cấp công nhân trong đó có đội ngũ công nhân lao động tại các doanh nghiệp (DN) ngoài khu vực Nhà nước. Do đó, việc đẩy mạnh xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và phát triển đảng viên trong các DN ngoài khu vực Nhà nước được coi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.
Xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh là yếu tố then chốt Chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng Tổ chức cơ sở Đảng đóng vai trò then chốt

Nhiệm vụ cấp bách

Tại hội thảo "Vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và phát triển đảng viên ở các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước - Thực trạng và giải pháp" do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam chủ trì ngày 25/10, ông Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khẳng định: Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và phát triển đảng viên là một trong những hoạt động quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Làm tốt công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và phát triển đảng viên sẽ góp phần làm cho Đảng vững mạnh cả về chất lượng và số lượng.

Trong đó, việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên trong các DN nói chung và DN ngoài khu vực Nhà nước nói riêng nhằm tăng cường bản chất của giai cấp công nhân của Đảng, đó là yêu cầu khách quan, có tính quy luật trong quá trình hoạt động của Đảng.

Yếu tố quan trọng xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Văn Thuật phát biểu tại hội thảo.

Theo ông Trần Văn Thuật, nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên trong các DN, đặc biệt là DN ngoài khu vực Nhà nước, từ Đại hội X Công đoàn Việt Nam, tổ chức Công đoàn đã đưa vào chỉ tiêu Nghị quyết đại hội về giới thiệu công nhân ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp.

Theo đó, nhiệm kỳ 2008-2013 "Giới thiệu mỗi năm ít nhất 90.000 công nhân ưu tú để cấp ủy Đảng bồi dưỡng, xem xét, kết nạp vào Đảng", Nghị quyết Đại hội Công đoàn XI và Đại hội Công đoàn XII tiếp tục đề ra chỉ tiêu "Bình quân hằng năm mỗi Công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên Công đoàn ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, xem xét, kết nạp vào Đảng".

Tuy nhiên, lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng thừa nhận tỷ lệ đoàn viên Công đoàn được giới thiệu và bồi dưỡng kết nạp vào Đảng ở khu vực DN ngoài Nhà nước so với tổng số còn thấp và có xu hướng giảm trong những năm gần đây; rất ít các DN ngoài khu vực Nhà nước thành lập được chi bộ Đảng, trong khi số lượng công nhân và các DN khu vực này ngày càng tăng nhanh.

Nêu bật thách thức, trong bối cảnh Việt Nam hội nhập quốc tế sâu rộng, thực thi cam kết trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với việc cho phép thành lập tổ chức của người lao động tại DN có thể hoạt động độc lập với tổ chức Công đoàn đã và đang đặt ra những vấn đề cấp bách về đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng công nhân lao động trong các DN ngoài khu vực Nhà nước, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Văn Thuật cho rằng: Việc đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và phát triển đảng viên trong các DN ngoài khu vực Nhà nước, phải được coi là nhiệm vụ có tính chiến lược, quyết định đến nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, là việc làm thường xuyên, liên tục, gắn liền với nhiệm vụ xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Đồng thời là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong tham gia xây dựng Đảng của các cấp Công đoàn trong tình hình mới.

Cán bộ công đoàn - cầu nối giữa công nhân với Đảng

Từ thực tế hoạt động tại DN nước ngoài 100% vốn đầu tư của Nhật Bản, ông Nguyễn Đức Nhân - Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Điện tử ASTI Hà Nội khẳng định: Công đoàn đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát hiện, giới thiệu những quần chúng ưu tú để chi bộ kết nạp Đảng. Ông Nhân dẫn chứng: Trong một năm, Công đoàn tổ chức rất nhiều hoạt động, như: Hiến máu tình nguyện, ngày hội văn hóa thể thao, tổ chức giao lưu văn nghệ, và các hoạt động vui chơi, từ thiện…

Thông qua những hoạt động đó, Công đoàn đánh giá, nhìn nhận các quần chúng ưu tú để giới thiệu cho Chi bộ để cử đi học các lớp cảm tình Đảng và làm các giấy tờ thủ tục thẩm tra, các bước để kết nạp các quần chúng ưu tú vào Đảng.

Tính đến ngày 31/12/2020, cả nước có 3.276 tổ chức cơ sở Đảng trong các DN ngoài khu vực Nhà nước (chiếm 1,9%) tổng số tổ chức cơ sở Đảng, trong đó có 868 Đảng bộ cơ sở, 2.478 chi bộ cơ sở, với 99.046 đảng viên (chiếm 6,3% tổng số đảng viên). Từ năm 2018 đến hết năm 2020, các cấp Công đoàn đã giới thiệu gần 419.000 đoàn viên Công đoàn ưu tú, đã có gần 250.000 người được kết nạp. Tính riêng DN ngoài khu vực Nhà nước, đã có gần 24.000 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng trên tổng số gần 64.000 đoàn viên ưu tú giới thiệu.

Phân tích thêm đặc thù của DN ngoài khu vực Nhà nước, theo ông Nguyễn Đức Nhân, phần lớn chủ sử dụng lao động và người lao động chưa nhận thức rõ về Đảng, chưa giác ngộ chính trị cao nên việc phát triển Đảng cũng gặp nhiều khó khăn. Theo đó, ông Nhân đề xuất: Cần quan tâm đến bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Công đoàn, giúp cán bộ công đoàn nắm vững nội dung, kiến thức cơ bản cũng như nâng cao kỹ năng tuyên truyền vận động công nhân, để đội ngũ cán bộ Công đoàn thực sự là cầu nối giữa công nhân với Đảng.

Khẳng định vai trò quan trọng của tổ chức Công đoàn và đặc biệt là cán bộ Công đoàn đối với công tác xây dựng Đảng trong các DN Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội, ông Lê Quang Long - Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội cho biết: Thực hiện Nghị quyết 09 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, sau gần 10 năm thành lập (từ năm 2012 đến nay), từ Đảng bộ cấp cơ sở với 5 tổ chức Đảng, 248 đảng viên, đến nay, có 91 tổ chức cơ sở Đảng và 1.300 đảng viên.

Nhấn mạnh những kết quả đạt được trong thời gian qua có vai trò đóng góp quan trọng của tổ chức Công đoàn, ông Long cho biết: Thông qua cán bộ Công đoàn, hằng năm đã giới thiệu cho Đảng ủy kết nạp được từ 90-110 đảng viên. Nhiều tổ chức Công đoàn còn thành lập, gây dựng thành lập được tổ chức cơ sở Đảng ở DN chưa có tổ chức Đảng, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong Khu công nghiệp và chế xuất nói chung và DN khu vực ngoài Nhà nước nói riêng.

Yếu tố quan trọng xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh
Chi bộ Công ty TNHH Điện tử ASTI Hà Nội tổ chức lễ chuyển đảng chính thức cho Đảng viên. Ảnh tư liệu.

Dẫn chứng tại những DN có tổ chức Đảng, tổ chức Công đoàn, nhận thức của người lao động tại đó được nâng lên rõ rệt; người lao động đoàn kết, hăng hái tham gia thi đua lao động sản xuất; những vấn đề phát sinh trong công nhân lao động được cấp ủy, chi bộ, Công đoàn phối hợp với Ban lãnh đạo DN giải quyết kịp thời, hợp tình, hợp lý, góp phần vào sự phát triển ổn định, bền vững của DN. Ông Long khẳng định: Đảng ủy các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội đặc biệt coi trọng tổ chức Công đoàn tại cơ sở, bởi đây là cánh tay nối dài của Đảng ủy trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới người lao động.

Nhờ Công đoàn làm tốt công tác tuyên truyền nên trong thời gian qua, quan hệ lao động tại các doanh nghiệp thuộc 9 Khu công nghiệp và chế xuất trên địa bàn thành phố Hà Nội luôn ổn định, không có tình trạng đình công, biểu tình, chống phá doanh nghiệp… được Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đánh giá rất cao.

Từ thực tế trên, Bí thư Đảng ủy các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội đề xuất một số giải pháp, như: Cần tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong công tác tuyên truyền, chú trọng tuyên truyền về bản chất giai cấp công nhân trong Đảng để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức; đẩy mạnh phong trào thi đua cụ thể, thiết thực để đoàn viên, người lao động có cơ hội phấn đấu, phát huy năng lực, sở trường, qua đó Công đoàn phát hiện các nhân tố cho Đảng bồi dưỡng xem xét, kết nạp.

Bên cạnh đó, tổ chức Công đoàn cần chủ động đề xuất với cấp ủy đồng cấp mở các lớp bồi dưỡng nâng cao nhận thức về Đảng cho cán bộ Công đoàn từ Tổ phó Công đoàn trở lên, qua đó phát hiện, bồi dưỡng hạt nhân ưu tú để tạo nguồn cho Đảng xem xét, kết nạp…/.

Bảo Duy

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này