NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG, CHỐNG LẠI CÁC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC, THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Tổ chức cơ sở Đảng đóng vai trò then chốt

(LĐTĐ) LTS: Củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên nhằm đáp ứng yêu cầu tình hình mới là nhiệm vụ hết sức cấp bách hiện nay của Đảng ta. Đặc biệt, trong bối cảnh các thế lực thù địch ngày càng dùng nhiều thủ đoạn tinh vi, trong đó có mạng xã hội để chống phá Đảng; trong bối cảnh mà không ít cán bộ, đảng viên bị thoái hóa, biến chất "tự chuyển biến, tự chuyển hóa" làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng thì việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và đạo đức của mỗi cán bộ, đảng viên càng có ý nghĩa sống còn.        
Công đoàn tham gia xây dựng Đảng vững mạnh
Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội chúc mừng Tạp chí Cộng sản
Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam: Phát huy hiệu quả từ các phong trào thi đua yêu nước

Kỳ 1: Củng cố nền móng của Đảng

Có thể thấy, chưa bao giờ công tác đấu tranh bảo vệ cương lĩnh, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, phản bác những luận điểm sai trái, thù địch, làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn chính trị của các thế lực thù địch lại cấp bách và cần thiết như hiện nay. Do vậy, việc củng cố nền móng của Đảng là nhiệm vụ hết sức quan trọng, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng và mọi tầng lớp nhân dân.

Không để khó khăn thành lực cản

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công cuộc đổi mới toàn diện đất nước theo mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh” đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa quan trọng, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Tuy vậy, bên cạnh những thành tích đạt được, công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước cũng gặp không ít khó khăn, trở ngại. Các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch mở rộng trên nhiều phương diện.

Đặc biệt, những năm gần đây, tận dụng tối đa những chức năng và lợi thế từ mạng xã hội, nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đã quyết liệt chống phá Đảng và Nhà nước ta với nhiều hình thức, mức độ ngày càng tinh vi, phức tạp hơn. Nội dung chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động thông qua thông tin trên mạng xã hội rất đa dạng, từ kinh tế, xã hội đến văn hóa, giáo dục đào tạo, y tế đến pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự, thậm chí đến cả diễn biến về tình hình sức khỏe của các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước.

5538 1
Việc chọn lựa, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu có vai trò quan trọng trong việc củng cố nền móng, niềm tin của Đảng trong nhân dân

Chính sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội đã khiến cho việc giáo dục tư tưởng, chính trị tại các tổ chức Đảng còn gặp nhiều khó khăn. Dễ thấy nhất là hiện tượng kinh nghiệm thực tế của thanh niên (lớp trẻ) chưa phong phú, dễ bị dẫn dắt bởi những thông tin nguỵ tạo độc hại. Đáng lo ngại nhất là số đảng viên còn buông lỏng trách nhiệm của đảng viên, buông lỏng rèn luyện bản thân, tự thoả mãn với một số kết quả đạt được, sao nhãng sinh hoạt, an phận thủ thường.

Đề cập đến một số khuyết điểm, hạn chế của cán bộ, đảng viên trong thời gian qua, ông Vũ Ngọc Thân – Bí thư chi bộ 8, phường Hàng Bột (Đống Đa, Hà Nội), cho rằng, về cơ bản tổ chức Đảng đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Tuy vậy, không thể không kiểm điểm lại một vài hạn chế. Ví như, về công tác quản lý, rèn luyện, giáo dục đội ngũ đảng viên có nơi còn chưa chặt chẽ, để xảy ra các vụ vi phạm của đảng viên dến mức phải xử lý kỉ luật; một số đảng viên còn thiếu tính gương mẫu trong sinh hoạt; chất lượng sinh hoạt Đảng ở một số chi bộ chưa quan tâm đến việc đổi mới nội dung hoặc hình thức dẫn đến hiệu quả thấp; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng còn để xảy ra trường hợp sai phạm nghiêm trọng khó xử lý; quản lý trật tự đô thị chưa đáp ứng được yêu cầu của mục tiêu xây dựng đô thị văn minh…

Cũng theo ông Vũ Ngọc Thân, để đẩy lùi hiện tượng trên, cùng với việc giữ mình, tự soi, tự sửa của từng cán bộ, đảng viên, thì mỗi người phải kiên quyết không sai phạm, nếu có sai phạm phải kịp thời khắc phục. Đặc biệt, không để các thế lực thù địch và kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo, kích động.

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu

Từ đây trách nhiệm của các đơn vị trong giữ gìn, củng cố uy tín của Đảng trong nhân dân là hết sức bức thiết. Với vị trí là nền tảng của Đảng, tổ chức cơ sở đảng có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự vững mạnh và năng lực lãnh đạo của Đảng. Bởi đây là nơi trực tiếp thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời là nơi kiểm nghiệm và góp phần quan trọng vào việc hình thành, phát triển đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng thông qua những kinh nghiệm phong phú của đội ngũ đảng viên và quần chúng nhân dân.

Tại phường Hàng Bột, thời gian qua, với sự đánh giá khách quan, toàn diện trên quan điểm lấy dân làm gốc, tiếp tục đổi mới từng bước vững chắc tất cả các mặt trận chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Do vậy, đời sống an sinh xã hội trên địa bàn phường được cải thiện, tiến bộ từng năm. Chất lượng cuộc sống nhân dân năm sau cao hơn năm trước, các hộ nghèo cơ bản được xóa hết trong năm 2020, các hộ cận nghèo giảm dần. Niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ và chính quyền phường được củng cố vững chắc.

Theo ông Vũ Ngọc Thân – Bí thư chi bộ 8, những kết quả và thành tích của Đảng bộ trong nhiệm kỳ vừa qua là do sức mạnh đoàn kết của Đảng bộ và nhân dân phường, nòng cốt quy tụ được sức mạnh đoàn kết, được xác định là vai trò của những người đứng đầu cấp ủy.

Những người đứng đầu chính quyền Ủy ban nhân dân đến các khu dân cư, tổ dân phố đã thể hiện vai trò trách nhiệm, quan tâm, sâu sát, kịp thời giải quyết các công việc, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và giải quyết các bức xúc của nhân dân. Điều đó được thể hiện thực tiễn qua các kiến nghị của nhân dân dều được từ Chủ tịch Ủy ban nhân dân đến các tổ dân phố, khu dân cư phối hợp kiểm tra trực tiếp. Cụ thể là đề ra các biện pháp xử lý, giải quyết, đó là một biện pháp giữ an lòng dân rất tích cực.

“Đồng thời, Đảng bộ rất quan tâm lãnh đạo xây dựng các tổ chức chính trị, xã hội, nâng cao chất lượng hoạt động, công tác của ác cơ quan Ủy ban, công an, quân sự, các nhà trường, đặc biệt là sự phối kết hợp hoạt động rất chặt chẽ, đẩy mạnh hoạt động các phong trào trong toàn phường. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ rộng rãi hiệu quả, phát huy được tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ nói chung và người đứng đầu nói riêng”, ông Thân cho biết.

Còn ông Phạm Văn Hà - Bí thư chi bộ Khu dân cư số 9 phường Ô Chợ Dừa thì cho rằng, để củng cố nền móng của Đảng, chúng ta phải dựa vào sức mạnh cộng đồng của cấp ủy Đảng, đoàn thể, nhân dân nhằm giáo dục, thuyết phục, động viên người vi phạm nhìn ra khuyết điểm để sửa chữa khắc phục và đấu tranh, không để kẻ xấu làm hỏng cán bộ. Tuy nhiên, với những người cố tình vi phạm, coi thường tổ chức Đảng, đoàn thể, coi thường đồng chí đồng đội và nhân dân, cố tình đi ngược, phá hoại lợi ích của đất nước và nhân dân thì cần phải kiên quyết xử lý.

Kim Tiến

(Còn nữa)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sắp diễn ra giải Bóng đá tranh cúp Hai Bà Trưng huyện Mê Linh lần thứ II

Sắp diễn ra giải Bóng đá tranh cúp Hai Bà Trưng huyện Mê Linh lần thứ II

(LĐTĐ) Ngày 3/10, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Mê Linh - Cơ quan Thường trực giải Bóng đá tranh cúp Hai Bà Trưng huyện Mê Linh lần thứ II năm 2023, đã tổ chức Họp báo, công bố Điều lệ, bốc thăm chia bảng và họp kỹ thuật cho các đội bóng tham dự giải.
Hà Nội: Tiếp nhận hơn 50 tỷ đồng ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" và an sinh xã hội năm 2023

Hà Nội: Tiếp nhận hơn 50 tỷ đồng ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" và an sinh xã hội năm 2023

(LĐTĐ) Tối 3/10, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (Ủy ban MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo" và an sinh xã hội năm 2023. Tại chương trình, đã có 128 đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đăng ký và ủng hộ số tiền 50 tỷ 117 triệu đồng.
TP.HCM: Điều tra nguyên nhân vụ bé gái tử vong sau khi ăn bánh tiệc Trung thu

TP.HCM: Điều tra nguyên nhân vụ bé gái tử vong sau khi ăn bánh tiệc Trung thu

(LĐTĐ) Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã cử đoàn chuyên gia y tế đi khảo sát và đánh giá tình hình ngộ độc thực phẩm của người dân tại chung cư Palm Heights. Đến nay, có khoảng 50 trường hợp cùng có triệu chứng ngộ độc thực phẩm giống nhau như đau bụng, sốt, nôn ói.
Tổng cục Khí tượng Thủy văn Việt Nam ra mắt Hệ thống cảnh báo sớm dông sét, mưa lũ

Tổng cục Khí tượng Thủy văn Việt Nam ra mắt Hệ thống cảnh báo sớm dông sét, mưa lũ

(LĐTĐ) Chiều 3/10, Tổng cục Khí tượng Thủy văn Việt Nam tổ chức chương trình gặp mặt ngày truyền thống ngành Khí tượng Thủy văn Việt Nam và ra mắt Hệ thống cảnh báo sớm dông sét, mưa lũ. Chương trình nhằm ôn lại truyền thống, ghi nhận những đóng góp của gần 2.900 cán bộ, viên chức, người lao động toàn ngành đang ngày đêm quan trắc và theo dõi mọi diễn biến khí tượng, thủy văn, hải văn để truyền tin, dự báo, cảnh báo kịp thời đến cộng đồng.
Chính phủ sẽ trình cải cách tổng thể chính sách tiền lương từ 1/7/2024

Chính phủ sẽ trình cải cách tổng thể chính sách tiền lương từ 1/7/2024

(LĐTĐ) Thực hiện ý kiến của Bộ Chính trị và Quốc hội, Chính phủ sẽ trình Trung ương, Quốc hội việc thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương mới theo Nghị quyết số 27-NQ/TW kể từ 1/7/2024.
TP.HCM: Báo động tỷ lệ học sinh bị thừa cân, béo phì, tật khúc xạ

TP.HCM: Báo động tỷ lệ học sinh bị thừa cân, béo phì, tật khúc xạ

(LĐTĐ) Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cho biết, số lượng học sinh thuộc thể trạng thừa cân, béo phì chiếm tỷ lệ hơn 32%, bệnh khúc xạ về mắt chiếm tỷ lệ gần 29%.
Lan tỏa phong trào thi đua xây dựng trường học “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”

Lan tỏa phong trào thi đua xây dựng trường học “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”

(LĐTĐ) Từ nhiều năm nay, phong trào thi đua xây dựng trường học “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” đã thật sự lan tỏa rộng rãi và mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tạo dựng môi trường sư phạm, nâng cao chất lượng dạy và học trong mỗi nhà trường.

Tin khác

Chính phủ sẽ trình cải cách tổng thể chính sách tiền lương từ 1/7/2024

Chính phủ sẽ trình cải cách tổng thể chính sách tiền lương từ 1/7/2024

(LĐTĐ) Thực hiện ý kiến của Bộ Chính trị và Quốc hội, Chính phủ sẽ trình Trung ương, Quốc hội việc thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương mới theo Nghị quyết số 27-NQ/TW kể từ 1/7/2024.
Nội dung chính ngày làm việc thứ hai Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

Nội dung chính ngày làm việc thứ hai Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

Hội nghị thảo luận các vấn đề thực hiện Nghị quyết Trung ương về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách, lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới.
Để trí thức là “binh chủng” đưa đất nước hùng cường

Để trí thức là “binh chủng” đưa đất nước hùng cường

(LĐTĐ) "Hiền tài là nguyên khí của quốc gia", cùng với giai cấp công nhân, nông dân (gọi chung liên minh công - nông), đội ngũ trí thức được Đảng xác định là tầng lớp quan trọng trong công cuộc bảo vệ và xây dựng Tổ quốc suốt chiều dài lịch sử dân tộc. Đặc biệt, thời kỳ mới, khi kinh tế tri thức mà đỉnh cao là khoa học công nghệ chi phối toàn cầu, sự cạnh tranh giữa các quốc gia ngày càng lớn, muốn cụ thể hóa mục tiêu đất nước hùng cường như Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đề ra, vai trò của đội ngũ trí thức ngày càng quan trọng.
Ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã khai mạc sáng ngày 2/10, tại Thủ đô Hà Nội.
Xem xét, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng

Xem xét, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Theo TTXVN, sáng 2/10, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội lý giải vì sao không cố định lịch nghỉ Tết các năm

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội lý giải vì sao không cố định lịch nghỉ Tết các năm

(LĐTĐ) Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh cho biết, theo Bộ luật Lao động và căn cứ điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ Tết Âm lịch và ngày Quốc khánh.
Đã bắt Giám đốc VIETSE Ngô Thị Tố Nhiên và 2 cán bộ EVN

Đã bắt Giám đốc VIETSE Ngô Thị Tố Nhiên và 2 cán bộ EVN

(LĐTĐ) Người phát ngôn Bộ Công an - Trung tướng Tô Ân Xô cho biết bà Ngô Thị Tố Nhiên, Giám đốc Công ty TNHH Sáng kiến về chuyển dịch năng lượng Việt Nam (VIETSE); cùng 2 cán bộ Tập đoàn EVN đã bị bắt từ ngày 25/9 vừa qua.
Phát triển nhà ở xã hội: Không tăng lợi nhuận cho nhà đầu tư để hạn chế nâng giá bán nhà

Phát triển nhà ở xã hội: Không tăng lợi nhuận cho nhà đầu tư để hạn chế nâng giá bán nhà

(LĐTĐ) Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, tới đây việc dành quỹ đất cho phát triển nhà ở xã hội sẽ do Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh điều tiết. Như vậy sẽ dành đủ quỹ đất ở các khu vực độc lập cũng như trong các dự án nhà ở thương mại nếu như phù hợp điều kiện và quy hoạch.
Bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em trong khu vực ASEAN

Bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em trong khu vực ASEAN

(LĐTĐ) Thúc đẩy và bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em trong khu vực ASEAN là chủ đề nổi bật tại Hội thảo tham vấn của Ủy ban ASEAN về Thúc đẩy và bảo vệ quyền của Phụ nữ và Trẻ em (ACWC) vừa diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM). Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) Việt Nam là cơ quan đầu mối phụ trách hoạt động của ACWC.
Tập trung đào tạo nhân lực và cải cách thủ tục hành chính để chuẩn bị đón các dự án FDI mới

Tập trung đào tạo nhân lực và cải cách thủ tục hành chính để chuẩn bị đón các dự án FDI mới

(LĐTĐ) Sáng 30/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2023 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương.
Xem thêm
Phiên bản di động