M
05/08/2020 18:24

NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG, CHỐNG LẠI CÁC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC, THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Tổ chức cơ sở Đảng đóng vai trò then chốt

(LĐTĐ) LTS: Củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên nhằm đáp ứng yêu cầu tình hình mới là nhiệm vụ hết sức cấp bách hiện nay của Đảng ta. Đặc biệt, trong bối cảnh các thế lực thù địch ngày càng dùng nhiều thủ đoạn tinh vi, trong đó có mạng xã hội để chống phá Đảng; trong bối cảnh mà không ít cán bộ, đảng viên bị thoái hóa, biến chất "tự chuyển biến, tự chuyển hóa" làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng thì việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và đạo đức của mỗi cán bộ, đảng viên càng có ý nghĩa sống còn.        

Công đoàn tham gia xây dựng Đảng vững mạnh
Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội chúc mừng Tạp chí Cộng sản
Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam: Phát huy hiệu quả từ các phong trào thi đua yêu nước

Kỳ 1: Củng cố nền móng của Đảng

Có thể thấy, chưa bao giờ công tác đấu tranh bảo vệ cương lĩnh, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, phản bác những luận điểm sai trái, thù địch, làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn chính trị của các thế lực thù địch lại cấp bách và cần thiết như hiện nay. Do vậy, việc củng cố nền móng của Đảng là nhiệm vụ hết sức quan trọng, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng và mọi tầng lớp nhân dân.

Không để khó khăn thành lực cản

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công cuộc đổi mới toàn diện đất nước theo mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh” đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa quan trọng, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Tuy vậy, bên cạnh những thành tích đạt được, công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước cũng gặp không ít khó khăn, trở ngại. Các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch mở rộng trên nhiều phương diện.

Đặc biệt, những năm gần đây, tận dụng tối đa những chức năng và lợi thế từ mạng xã hội, nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đã quyết liệt chống phá Đảng và Nhà nước ta với nhiều hình thức, mức độ ngày càng tinh vi, phức tạp hơn. Nội dung chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động thông qua thông tin trên mạng xã hội rất đa dạng, từ kinh tế, xã hội đến văn hóa, giáo dục đào tạo, y tế đến pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự, thậm chí đến cả diễn biến về tình hình sức khỏe của các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước.

5538 1
Việc chọn lựa, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu có vai trò quan trọng trong việc củng cố nền móng, niềm tin của Đảng trong nhân dân

Chính sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội đã khiến cho việc giáo dục tư tưởng, chính trị tại các tổ chức Đảng còn gặp nhiều khó khăn. Dễ thấy nhất là hiện tượng kinh nghiệm thực tế của thanh niên (lớp trẻ) chưa phong phú, dễ bị dẫn dắt bởi những thông tin nguỵ tạo độc hại. Đáng lo ngại nhất là số đảng viên còn buông lỏng trách nhiệm của đảng viên, buông lỏng rèn luyện bản thân, tự thoả mãn với một số kết quả đạt được, sao nhãng sinh hoạt, an phận thủ thường.

Đề cập đến một số khuyết điểm, hạn chế của cán bộ, đảng viên trong thời gian qua, ông Vũ Ngọc Thân – Bí thư chi bộ 8, phường Hàng Bột (Đống Đa, Hà Nội), cho rằng, về cơ bản tổ chức Đảng đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Tuy vậy, không thể không kiểm điểm lại một vài hạn chế. Ví như, về công tác quản lý, rèn luyện, giáo dục đội ngũ đảng viên có nơi còn chưa chặt chẽ, để xảy ra các vụ vi phạm của đảng viên dến mức phải xử lý kỉ luật; một số đảng viên còn thiếu tính gương mẫu trong sinh hoạt; chất lượng sinh hoạt Đảng ở một số chi bộ chưa quan tâm đến việc đổi mới nội dung hoặc hình thức dẫn đến hiệu quả thấp; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng còn để xảy ra trường hợp sai phạm nghiêm trọng khó xử lý; quản lý trật tự đô thị chưa đáp ứng được yêu cầu của mục tiêu xây dựng đô thị văn minh…

Cũng theo ông Vũ Ngọc Thân, để đẩy lùi hiện tượng trên, cùng với việc giữ mình, tự soi, tự sửa của từng cán bộ, đảng viên, thì mỗi người phải kiên quyết không sai phạm, nếu có sai phạm phải kịp thời khắc phục. Đặc biệt, không để các thế lực thù địch và kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo, kích động.

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu

Từ đây trách nhiệm của các đơn vị trong giữ gìn, củng cố uy tín của Đảng trong nhân dân là hết sức bức thiết. Với vị trí là nền tảng của Đảng, tổ chức cơ sở đảng có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự vững mạnh và năng lực lãnh đạo của Đảng. Bởi đây là nơi trực tiếp thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời là nơi kiểm nghiệm và góp phần quan trọng vào việc hình thành, phát triển đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng thông qua những kinh nghiệm phong phú của đội ngũ đảng viên và quần chúng nhân dân.

Tại phường Hàng Bột, thời gian qua, với sự đánh giá khách quan, toàn diện trên quan điểm lấy dân làm gốc, tiếp tục đổi mới từng bước vững chắc tất cả các mặt trận chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Do vậy, đời sống an sinh xã hội trên địa bàn phường được cải thiện, tiến bộ từng năm. Chất lượng cuộc sống nhân dân năm sau cao hơn năm trước, các hộ nghèo cơ bản được xóa hết trong năm 2020, các hộ cận nghèo giảm dần. Niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ và chính quyền phường được củng cố vững chắc.

Theo ông Vũ Ngọc Thân – Bí thư chi bộ 8, những kết quả và thành tích của Đảng bộ trong nhiệm kỳ vừa qua là do sức mạnh đoàn kết của Đảng bộ và nhân dân phường, nòng cốt quy tụ được sức mạnh đoàn kết, được xác định là vai trò của những người đứng đầu cấp ủy.

Những người đứng đầu chính quyền Ủy ban nhân dân đến các khu dân cư, tổ dân phố đã thể hiện vai trò trách nhiệm, quan tâm, sâu sát, kịp thời giải quyết các công việc, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và giải quyết các bức xúc của nhân dân. Điều đó được thể hiện thực tiễn qua các kiến nghị của nhân dân dều được từ Chủ tịch Ủy ban nhân dân đến các tổ dân phố, khu dân cư phối hợp kiểm tra trực tiếp. Cụ thể là đề ra các biện pháp xử lý, giải quyết, đó là một biện pháp giữ an lòng dân rất tích cực.

“Đồng thời, Đảng bộ rất quan tâm lãnh đạo xây dựng các tổ chức chính trị, xã hội, nâng cao chất lượng hoạt động, công tác của ác cơ quan Ủy ban, công an, quân sự, các nhà trường, đặc biệt là sự phối kết hợp hoạt động rất chặt chẽ, đẩy mạnh hoạt động các phong trào trong toàn phường. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ rộng rãi hiệu quả, phát huy được tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ nói chung và người đứng đầu nói riêng”, ông Thân cho biết.

Còn ông Phạm Văn Hà - Bí thư chi bộ Khu dân cư số 9 phường Ô Chợ Dừa thì cho rằng, để củng cố nền móng của Đảng, chúng ta phải dựa vào sức mạnh cộng đồng của cấp ủy Đảng, đoàn thể, nhân dân nhằm giáo dục, thuyết phục, động viên người vi phạm nhìn ra khuyết điểm để sửa chữa khắc phục và đấu tranh, không để kẻ xấu làm hỏng cán bộ. Tuy nhiên, với những người cố tình vi phạm, coi thường tổ chức Đảng, đoàn thể, coi thường đồng chí đồng đội và nhân dân, cố tình đi ngược, phá hoại lợi ích của đất nước và nhân dân thì cần phải kiên quyết xử lý.

Kim Tiến

(Còn nữa)

Nguồn :