M
06/11/2020 17:43

Xây dựng và phát triển Đà Nẵng thành thành phố an toàn cho phụ nữ và trẻ em

Vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tổ chức hội thảo chia sẻ và giới thiệu công cụ ngân sách có trách nhiệm giới trong việc thúc đẩy thành phố an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái cho đại diện các sở, ban, ngành của thành phố và Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố Đà Nẵng.

Xây dựng mối quan hệ tôn trọng và bình đẳng trong trường học Ra mắt bộ sách về bình đẳng giới đầu tiên tại Việt Nam dành cho thiếu nhi Thúc đẩy bình đẳng giới, góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh

Đây là hoạt động trong khuôn khổ hợp tác 5 năm giữa UN Women và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2017 - 2021 và hướng đến việc hỗ trợ thành phố Đà Nẵng trong việc thực hiện hóa Chỉ thị 39-CT/TU ngày 24/4/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn - không bạo lực với phụ nữ và trẻ em cũng như các chính sách, pháp luật liên quan về bình đẳng giới.

Xây dựng và phát triển Đà Nẵng thành thành phố an toàn cho phụ nữ và trẻ em
Đây là hoạt động trong khuôn khổ hợp tác 5 năm giữa UN Women và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2017 - 2021.

Năm 2019, Hội Liên hiệp Phụ nữ Đà Nẵng đã thực hiện nghiên cứu khoa học đề tài “Giải pháp xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn - không bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái”; qua đó thu thập và xây dựng cơ sở dữ liệu, đề xuất nhóm giải pháp cho thành phố về bạo lực trên cơ sở giới hiện hữu trên địa bàn. Từ nghiên cứu này, thành phố tiến hành xây dựng Đề án xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn - không có bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (giai đoạn 2020 - 2025); qua đó xác định các hoạt động cụ thể cho các cấp, ngành, đơn vị và toàn bộ người dân cần phải nỗ lực, hành động mạnh mẽ hơn nữa để có được thành phố Đà Nẵng đáng sống, an toàn cho phụ nữ và trẻ em.

Đề án bao gồm các hoạt động nhằm thay đổi nhận thức của người dân về bạo lực trên cơ sở giới, cải tạo hệ thống cơ sở hạ tầng thân thiện và an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái, thành lập và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân của bạo lực trên cơ sở giới và hoàn thiện chính sách của thành phố về bình đẳng giới, phòng chống và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Hội thảo giúp hơn 50 đại biểu là nhà lãnh đạo và quản lý của thành phố Đà Nẵng nâng cao nhận thức về ngân sách có trách nhiệm giới và các hành động cụ thể để áp dụng cách tiếp cận này trong việc xây dựng thành phố an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái; từ đó các sở, ban, ngành có định hướng tốt hơn trong việc đầu tư vào các hoạt động hướng đến thúc đẩy bình đẳng giới và chấm dứt bạo lực trên cơ sở giới ở thành phố. Ngoài ra, hội thảo sẽ đóng góp trực tiếp vào kế hoạch tổng thể của thành phố trong việc hoàn thiện Đề án xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn - không có bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Được biết, từ năm 2017 đến nay, Đà Nẵng là một trong những thành phố có nhiều hợp tác với UN Women để xây dựng mô hình phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới tại cộng đồng, đặc biệt là thúc đẩy sự tham gia của nam giới trong các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới. Các bài học của thành phố Đà Nẵng trong công tác phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới đã góp phần không nhỏ trong việc thúc đẩy các chính sách và chương trình của thành phố để xây dựng một thành phố an toàn - không bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái trong giai đoạn 2020 - 2025.

H.T

Nguồn :