M
08/09/2020 10:19

Xây dựng gia đình thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước

(LĐTĐ) Thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên đã chú trọng triển khai, thực hiện Chỉ thị 49- CT/TW của Ban Bí thư về “xây dựng gia đình thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước”, mang lại nhiều hiệu quả đáng ghi nhận.

Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên: Hiệu quả trong việc phối hợp với Phòng Giáo dục và đào tạo
Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Thực hiện sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Huyện ủy Phú Xuyên, Liên đoàn Lao động huyện đã phối hợp chỉ đạo các Công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức triển khai, quán triệt Chỉ thị đến 100% Công đoàn cơ sở và trên 95% công nhân viên chức lao động, phát động phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động, hoạt động hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam với chủ đề: Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình. Qua đó, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp công đoàn về tầm quan trọng của công tác gia đình, công tác bảo vệ chăm sóc gia đình, trẻ em, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, xây dựng văn hóa người Hà Nội thanh lịch văn minh.

Tổ chức các hoạt động nhằm chăm lo tới gia đình công nhân viên chức lao động, coi đây là một nhiệm vụ quan trọng trong hệ thống Công đoàn vì gia đình là tế bào của xã hội, là cái nôi nuôi dưỡng con người, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, là nơi bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, là tổ ấm, điểm tựa vững chắc của mỗi người, nơi tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Gia đình Việt Nam được hình thành và phát triển với những chuẩn mực và giá trị tốt đẹp góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Qua nhiều thời kỳ phát triển cấu trúc và quan hệ gia đình Việt Nam có những thay đổi nhưng chức năng cơ bản của gia đình vẫn tồn tại là nhân tố quan trọng không thể thiếu được trong tiến trình phát triển kinh tế – xã hội. Đặc biệt là thời kỳ Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước và phát triển bền vững hài hòa của xã hội trong xu thế hội nhập và quốc tế hóa các quan hệ xã hội.

5017 phu xuyen
Hội nghị biểu dương "Gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu" của Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên

Cùng với tổ chức phong trào thi đua các hoạt động tuyên truyền, tôn vinh biểu dương khích lệ, Liên đoàn Lao động huyện đã chỉ đạo Công đoàn cơ sở thường xuyên lồng ghép các hoạt động vào các dịp Kỷ niệm: 8/3 Ngày quốc tế phụ nữ và Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3, ngày Gia đình Việt Nam 28/6, ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10.

Nhằm nâng cao nhận thức cho nữ công nhân viên chức lao động, góp phần xây dựng chuẩn mực người phụ nữ Hà Nội “Trung hậu, sáng tạo, đảm đang, thanh lịch”, Liên đoàn Lao động huyện đã tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, nghe nói chuyện chuyên đề về kỹ năng sống, kỹ năng nuôi dạy con, kỹ năng ứng xử, chăm sóc sức khỏe sinh sản, Luật bình đẳng giới, Luật hôn nhân và gia đình, Luật phòng chống bạo lực gia đình.

Tổ chức toạ đàm, trao đổi nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Giỏi viêc nước – Đảm việc nhà”; nam công nhân viên chức lao động chia sẻ việc nhà, xây dựng gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Xây dựng gia đình hạnh phúc là niềm mong ước không của riêng ai, hạt nhân của xã hội là gia đình. Vì vậy vai trò của người cha, người chồng là hết sức quan trọng. Luôn chia sẻ công việc gia đình, tạo điều kiện cho chị em được học tập, công tác, nâng cao trình độ mọi mặt, chăm sóc sức khỏe, các thành viên trong gia đình luôn chia sẻ động viên cùng nhau giữ gìn xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc.

Hàng năm có 97% gia đình đạt gia đình văn hóa, trên 70% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, các Công đoàn cơ sở biểu dương khen thưởng trên 800 gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu.Thông qua hoạt động, các cấp công đoàn đã bình xét các gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu được biểu dương khen thưởng tại cấp mình, với mục đích biểu dương, tôn vinh các gia đình đạt thành tích cao trong lao động sản xuất, công tác, học tập và giúp đỡ cộng đồng, nuôi dạy con ngoan, học giỏi, hiếu nghĩa ông, bà, cha, mẹ.

Các Công đoàn cơ sở thường xuyên chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân viên chức lao động, tham gia quản lý, đảm bảo việc làm, thu nhập, tiền lương, tiền thưởng, các chế độ chính sách liên quan đến người lao động, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, bảo hộ lao động, chế độ chính sách lao động nữ... những quyền lợi chính đáng mà pháp luật qui định và sự cống hiến của mỗi người được hưởng chính là cơ sở để đảm bảo cho mỗi gia đình công nhân viên chức lao động được ổn định và phát triển bền vững.

Các hoạt động chăm sóc giáo dục bảo vệ trẻ em được các Công đoàn thường xuyên quan tâm như: Tổ chức trao thưởng cho học sinh giỏi, con công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi, chăm ngoan, nhân dịp tháng hành động vì trẻ em và kết thúc năm học. Xuất phát từ thực tế trên với chức năng, nhiệm vụ của mình các cấp công đoàn huyện luôn phối hợp với chính quyền, các cơ quan chức năng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể vận động gia đình công nhân viên chức lao động thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa – xây dựng gia đình văn hóa, Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa”.

Xác định xây dựng “Gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu” là tạo dựng nền tảng, niềm tin vững chắc cho sự phát triển đối với: cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và địa phương, “Gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” thì xóm làng, cộng đồng dân cư, xã hội sẽ tốt đẹp và phát triển. Trong giai đoạn hiện nay do suy thoái kinh tế, đời sống còn nhiều khó khăn, tác động mặt trái của nền kinh tế thị trường, một số giá trị về chuẩn mực đạo đức, về văn hóa, ứng xử nề nếp, gia phong bị tác động không nhỏ.

Vì vậy việc biểu dương tôn vinh các gia đình tiêu biểu là hết sức cần thiết để mọi cấp, mọi ngành, mọi gia đình quan tâm. công nhân viên chức lao động huyện đã tích cực tham gia các phong trào thi đua, không ngừng phấn đấu, rèn luyện tu dưỡng đạo đức vượt qua mọi khó khăn để vươn lên, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, nuôi dạy con ngoan, học giỏi, phòng chống các tệ nạn xã hội, tạo nguồn lực có chất lượng phục vụ quá trình phát triển kinh tế – xã hội của huyện và Thủ đô.

H.Duy

Nguồn :