M
27/07/2020 15:22

Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 27/7, Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 91 năm thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 – 28.7.2020), trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”, biểu dương “Gia đình  công nhân viên chức lao động tiêu biểu”, “Sáng kiến sáng tạo”, “Công nhân giỏi” năm 2020.

Đẩy mạnh phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”
Nhiều hoạt động nâng cao nhận thức vai trò của công tác gia đình
Các cấp công đoàn huyện Phú Xuyên đảm bảo điều kiện an toàn cho người lao động

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước trong các cấp Công đoàn huyện Phú Xuyên đã thu hút đông đảo cán bộ, công nhân viên chức lao động tham gia. Hầu như ở bất kỳ ở bất kỳ đơn vị công tác nào, trên bất kỳ lĩnh vực hoạt động nào, có công nhân viên chức lao động là có phong trào thi đua sáng kiến, sáng tạo. Các sáng kiến, sáng tạo đã góp phần giải quyết khó khăn ách tắc trong sản xuất kinh doanh, kiềm chế lạm pháp, ngăn chặn đà suy giảm kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

4618 img 6568
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Công đoàn" cho các đoàn viên công đoàn xuất sắc.

Qua thực tiễn, đã xuất hiện nhiều các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu được tôn vinh, được lãnh đạo các cơ sở, cấp huyện và thành phố biểu dương khen thưởng. Các điển hình tiên tiến ngày càng được nhân rộng và phát triển, đã đóng góp tích cực xây dựng đội ngũ công nhân viên chức lao động, xây dựng tổ chức Công đoàn.

Theo ông Đào Đức Gương - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên, qua các hội nghị bình xét tại các công đoàn cơ sở, đã có 258 công nhân giỏi cấp cơ sở, Liên đoàn Lao động huyện biểu dương khen thưởng 26 công nhân giỏi cấp huyện, 5 công nhân giỏi được biểu dương cấp thành phố. Tiêu biểu như các công nhân ở Trung tâm nghiên cứu việt Đại Xuyên luôn có những sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong lao động sản xuất, tích cục sản xuất ra sản phẩm chất lượng cao, giá thành hợp lý.

4734 px
Phó Chủ tịch Nguyễn Chính Hữu tặng bằng khen Công nhân giỏi, Gương điển hình tiên tiến

Cùng với tổ chức phong trào thi đua, hoạt động tuyên truyền, tôn vinh biểu dương khích lệ, Liên đoàn Lao động huyện cũng đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở thường xuyên chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân viên chức lao động, tham gia quản lý, đảm bảo việc làm, thu nhập, tiền lương, tiền thưởng, các chế độ chính sách liên quan đến người lao động... góp phần tạo nguồn lực có chất lượng phục vụ quá trình phát triển kinh tế xã hội của huyện và Thủ đô.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Chính Hữu nhấn mạnh: 91 năm qua, tổ chức Công đoàn luôn giữ vững vị trí là trung tâm đoàn kết hữu ái giai cấp của công nhân viên chức lao động, là người đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp và chính đáng, cùng Đảng, Nhà nước chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân viên chức lao động.

4525 img 6592
Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên khen thưởng, biểu dương "Gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu".

Với sự chủ động, tích cực, cách làm bài bản, sáng tạo của Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên, các phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động huyện Phú Xuyên đều đạt hiệu quả thiết thực, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của phong trào công nhân viên chức lao động Thủ đô và góp phần thiết thực phát triển kinh tế xã hội của quận. Tuy nhiên, để phát huy những thành tựu này, trong thời gian tới các cấp công đoàn huyện phải không ngừng đổi mới, sáng tạo hơn nữa trong các phong trào thi đua, tránh trùng lặp, xáo rỗng.

Đồng chí Nguyễn Chính Hữu đề nghị Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên tiếp tục rà soát các chỉ tiêu nhiệm vụ, tập trung các giải pháp thực hiện hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Đại hội Công đoàn các cấp nhất là việc tuyên truyền Bộ luật Lao động có hiệu lực từ ngày 1/1/2021.

Tuấn Dũng

Nguồn :