M
27/08/2020 15:54

Xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì được hỗ trợ cung cấp điện năng lượng mặt trời và nước sạch

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3760/QĐ-UBND ngày 24/8/2020 về việc phê duyệt nội dung văn kiện Dự án Hỗ trợ cung cấp hệ thống điện năng lương mặt trời và hệ thống nước sạch tại xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì do Tập đoàn Hanwha/Hàn Quốc tài trợ.

Hỗ trợ giáo viên mầm non bị bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn
Huyện Ba Vì diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc

Dự án nhằm cung cấp điện sinh hoạt qua hệ thống năng lượng mặt trời và nguồn nước uống, sinh hoạt đảm bảo an toàn thông qua hệ thống lọc nước cho giáo viên, học sinh Trường Mầm non Khánh Thượng A (khu Phú Thứ), Trường Mầm non Khánh Thượng B (khu Gò Đình Muôn) và nhân dân xung quanh trường thuộc xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì.

4655 huong dan lap dat he thong dien nang luong mat troi hoa luoi 3
Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời (Ảnh minh hoạ)

Nội dung của Dự án như sau: Hỗ trợ cung cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời tại Trường Mầm non Khánh Thượng A (khu Phú Thứ) công suất 6,31 KW và Trường Mầm non Khánh Thượng B (khu Gò Đình Muôn) công suất 11,9 KW. Hỗ trợ cung cấp hệ thống lọc nước sạch tại Trường Mầm non Khánh Thượng A (khu Phú Thứ) và Trường Mầm non Khánh Thượng B (khu Gò Đình Muôn);

Đào tạo về hệ thống quản lý cho Ban Quản lý Dự án, bảo hành toàn bộ hệ thống trong 03 năm ngay sau khi bàn giao cho nhà trường quản lý, sử dụng. Hướng dẫn, quản lý vận hành hoạt động của hệ thống điện năng lượng mặt trời và hệ thống lọc nước sạch cho Ban quản lý Dự án quản lý, sử dụng, bảo quản. Thời gian thực hiện: 06 tháng kể từ ngày hoàn tất thủ tục phê duyệt dự án. - Địa điểm thực hiện: Trường Mầm non Khánh Thượng A (khu Phú Thứ) và Trường Mầm non Khánh Thượng B (khu Gò Đình Muôn), xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì.

Về trách nhiệm Uỷ ban nhân dân huyện Ba Vì chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Uỷ ban nhân dân Thành phố về tính chính xác, hợp pháp của nội dung hồ sơ xin tiếp nhận Dự án. Chỉ đạo tiếp nhận Dự án đảm bảo hiệu quả, đúng đối tượng, đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, không mang tính thương mại, tuân thủ các quy định pháp luật và Thành phố về quản lý viện trợ phi Chính phủ nước ngoài, mua sắm trang thiết bị, đầu tư xây dựng và các quy định liên quan. Chỉ đạo chủ Dự án kiểm tra và đánh giá chất lượng của hệ thống cấp, lọc nước, hệ thống điện mặt trời trước khi đưa vào sử dụng để đảm bảo hiệu quả sử dụng, an toàn sức khỏe cho cho người dùng. Báo cáo về tiếp nhận Dự án theo quy định, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Uỷ ban nhân dân xã Khánh Thượng thực hiện dự án đảm bảo hiệu quả, đúng đối tượng, đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, không mang tính thương mại, tuân thủ các quy định pháp luật và Thành phố về quản lý viện trợ phi Chính phủ nước ngoài và các quy định liên quan. Thực hiện các thủ tục về đầu tư xây dựng, đấu thầu mua sắm theo đúng các quy định của pháp luật và Thành phố về đầu tư xây dựng, đấu thầu mua sắm.

Phối hợp nhà tài trợ làm rõ công nghệ sử dụng của hệ thống lọc nước, hệ thống điện năng lượng mặt trời phù hợp quy chuẩn chất lượng và các quy định của Việt Nam; chủ trì, phối hợp các cơ quan chức năng liên quan tổ chức kiểm tra và đánh giá chất lượng của hệ thống cấp, lọc nước, hệ thống điện mặt trời trước khi đưa vào sử dụng để đảm bảo hiệu quả sử dụng, an toàn sức khỏe cho cho người dùng; đảm bảo việc đấu nối, mua bán điện năng từ hệ thống điện mặt trời của Dự án phù hợp với thực tế và quy định hiện hành. Làm thủ tục xác nhận viện trợ theo quy định. Thực hiện báo cáo về tiếp nhận Dự án theo quy định, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Uỷ ban nhân dân Thành phố yêu cầu các Sở, ngành và đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp và cộng tác chặt chẽ với chủ Dự án để triển khai tiếp nhận dự án hiệu quả, đảm bảo đúng quy định pháp luật và Thành phố.

T.Vũ

Nguồn :