M
17/09/2020 17:12

Nhiều thành tựu trong quá trình xây dựng nông thôn mới tại xã Tốt Động

(LĐTĐ) Thời gian qua, công tác xây dựng nông thôn mới tại xã Tốt Động (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Đến hết tháng 4 năm 2020, xã Tốt Động đã đạt và cơ bản đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới, đủ điều kiện để Thành phố xét và công nhận xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới trong năm 2020.

Thị xã Sơn Tây đẩy mạnh xây dựng nếp sống thanh lịch, văn minh
Những người góp sức làm đẹp cho quê hương
Huyện Ba Vì diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc

Quán triệt nghiêm túc chỉ đạo tại Chương trình số 02- Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội và Chương trình số 03- Ctr/HU của Huyện ủy Chương Mỹ, Đảng ủy xã Tốt Động đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, Ban chỉ đạo xã rà soát hiện trạng thực hiện các tiêu chí để hoàn thiện các văn bản chỉ đạo, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện.

Nhiều thành tựu trong quá trình xây dựng nông thôn mới tại xã Tốt Động
Diện mạo nông thôn mới tại xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. (Ảnh minh họa: Lương Hằng)

Trong quá trình triển khai thực hiện, công tác chỉ đạo được Huyện Chương Mỹ chú trọng. Theo đó, Ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới của xã đã chủ động, tích cực trong công việc tổ chức tuyên truyền về nông thôn mới.

Cụ thể là các nội dung, kết quả thực hiện Chương trình số 02- Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội; Chương trình số 03- Ctr/ TU của Thành ủy Hà Nội; Chương trình số 03-Ctr/HU của Huyện ủy Chương Mỹ thực hiện Chương trình “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nhân dân” trên địa bàn.

Bằng việc tuyên truyền hiệu quả những chủ trương trên, Ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới xã đã góp phần quan trọng trong việc thay đổi nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn xã về chương trình xây dựng nông thôn mới. Từ đó, tạo được sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực của nhân dân, đóng góp sức người, sức của trong công tác xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Đáng chú ý, công cuộc xây dựng nông thôn mới của xã trong những năm qua cũng đạt được nhiều thành tựu. Thông qua các công tác xây dựng nông thôn mới, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo giảm; tỷ lệ người dân được đào tạo nghề tăng lên; bộ mặt nông thôn từng bước được thay đổi theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; thu nhập bình quân đầu người năm sau cao hơn năm trước.

Cùng đó, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội phát triển, quy hoạch, giao thông, thủy lợi cơ bản đáp ứng được nhu cầu; khoa học công nghệ và tiến bộ kỹ thuật được áp dụng vào sản xuất, cơ cấu sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn có sự chuyển dịch theo hướng tích cực. Các thiết chế văn hóa thể dục thể thao được tập trung đầu tư.

Được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy- Hội đồng nhân dân- Ủy ban nhân dân huyện Chương Mỹ, đến nay qua tự đánh giá chấm điểm xã đạt 97,15/100 điểm với 16 tiêu chí đạt; 3 tiêu chí cơ bản đạt. Với những kết quả trên, xã Tốt Động đã đủ điều kiện để Thành phố Hà Nội xét và công nhận xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới trong năm 2020.

Kết quả trên cũng là nền tảng quan trọng để chính quyền và nhân dân xã Tốt Động tiếp tục triển khai, hoàn thành các tiêu chí cơ bản đạt, góp sức vào thành tựu chung trong công cuộc xây dựng nông thôn mới của huyện Chương Mỹ.

Lương Hằng

Nguồn :