M
03/06/2021 10:22

Vợ đứng tên sổ đỏ, chồng có quyền gì?

(LĐTĐ) Ông Vũ Đăng Khoa (Đống Đa, Hà Nội) hỏi: Hai vợ chồng tôi có mua một mảnh đất, sổ đỏ đứng tên của vợ tôi. Vậy, tôi có quyền gì trong việc sử dụng tài sản này?

Không đổi sang sổ hồng có được mua bán, cho tặng nhà đất? Nhà đất chưa có sổ đỏ vay thế chấp ngân hàng bằng cách nào?

Theo luật sư Trịnh Khánh Toàn – Đoàn luật sư thành phố Hà Nội:

Đầu tiên phải xác định đây có phải là tài sản chung của hai vợ chồng hay không. Theo khoản 1 Điều 33 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 thì quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (nhà ở, công trình xây dựng khác, rừng sản xuất là rừng trồng, cây lâu năm) là tài sản chung của vợ chồng nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

- Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

- Trường hợp không có căn cứ để chứng minh quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì được coi là tài sản chung.

Về quyền lợi của vợ, chồng trong việc sử dụng sổ đỏ:

- Trường hợp là tài sản riêng của vợ thì chồng không có quyền gì đối với thửa đất, tài sản gắn liền với đất đó.

- Trường hợp vợ đứng tên sổ đỏ nhưng là tài sản chung, thì theo Khoản 1 Điều 29 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định: “Vợ, chồng bình đẳng với nhau về quyền, nghĩa vụ trong việc tạo lập, chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung; không phân biệt giữa lao động trong gia đình và lao động có thu nhập”.

Đối chiếu vào những quy định trên, ông Khoa có thể biết quyền của mình trong việc sử dụng mảnh đất mà sổ đỏ đang đứng tên vợ mình.

H.D

Nguồn :