M
03/04/2021 12:02

Nhà đất chưa có sổ đỏ vay thế chấp ngân hàng bằng cách nào?

Nhà đất chưa có sổ đỏ vẫn có thể dùng để vay thế chấp ngân hàng, nhưng phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Những trường hợp không có sổ đỏ vẫn được sang tên Hợp đồng công chứng mua bán nhà đất có thời hạn bao lâu?

Thế chấp sổ đỏ là một cách gọi của người dân để chỉ việc thế chấp nhà, đất, nhằm mục đích vay tiền.

Thế chấp đất chưa có sổ đỏ

Theo Khoản 1 Điều 167 Luật Đất đai năm 2013 quy định, người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất.

Đất chưa có sổ đỏ muốn thế chấp vay ngân hàng phải đảm bảo các điều kiện như:

- Đất không có tranh chấp.

- Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.

- Trong thời hạn sử dụng đất.

- Đã đăng ký đất đai lần đầu.

- Quyền sử dụng đất là di sản thừa kế.

- Đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận.

Dù luật pháp cho phép quyền thế chấp đất khi chưa có sổ đỏ, nhưng còn tùy thuộc vào bên nhận thế chấp có quyết định cho vay hay không.

Nhà đất chưa có sổ đỏ vẫn được thế chấp nếu đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Đồ họa: M.H
Nhà đất chưa có sổ đỏ vẫn được thế chấp nếu đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Đồ họa: M.H

Thế chấp nhà ở chưa có sổ đỏ?

Theo Khoản 1 Điều 118 Luật Nhà ở năm 2014, giao dịch về thế chấp bằng nhà ở thì nhà ở phải có đủ điều kiện sau:

- Có Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai.

- Không thuộc diện đang có tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện về quyền sở hữu; đang trong thời hạn sở hữu nhà ở đối với trường hợp sở hữu nhà ở có thời hạn.

- Không bị kê biên để thi hành án hoặc không bị kê biên để chấp hành quyết định hành chính đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Không thuộc diện đã có quyết định thu hồi đất, có thông báo giải tỏa, phá dỡ nhà ở của cơ quan có thẩm quyền.

Về người thế chấp nhà ở, theo Khoản 1 Điều 119 Luật Nhà ở năm 2014 phải đáp ứng các điều kiện:

Là chủ sở hữu nhà ở hoặc người được chủ sở hữu cho phép, ủy quyền để thực hiện thế chấp nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở và pháp luật về dân sự.

Nếu là cá nhân thì phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự để thực hiện giao dịch về nhà ở theo quy định của pháp luật dân sự (người từ đủ 18 trở lên mới được tự mình thực hiện thế chấp, trừ trường hợp người mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; hạn chế năng lực hành vi dân sự). Nếu là tổ chức thì phải có tư cách pháp nhân.

Như vậy, nhà đất chưa có sổ đỏ vẫn có thể dùng để vay thế chấp ngân hàng, nhưng phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Theo Minh Huy/laodong.vn

https://laodong.vn/bat-dong-san/nha-dat-chua-co-so-do-vay-the-chap-ngan-hang-bang-cach-nao-893407.ldo

Nguồn :