M
14/04/2021 13:02

Vị trí của Quốc hội trong bộ máy nhà nước

(LĐTĐ) Bạn đọc Đinh Quang Tấn (phố Lê Phụng Hiểu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) hỏi: Quốc hội có vị trí như thế nào trong bộ máy Nhà nước?

Nguyên tắc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân? Những điều cần biết về bầu cử

Luật sư Ngọc Anh - Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, trả lời:

Theo Điều 69 Hiến pháp năm 2013 thì trong bộ máy Nhà nước, Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.

H.D

Nguồn :