M
13/04/2021 20:13

Nguyên tắc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân?

(LĐTĐ) Bạn đọc Nguyễn Thu Thùy (phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) hỏi: Việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo những nguyên tắc nào?

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân vào ngày nào? Phát động thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử

Theo quy định tại Điều 7 Hiến pháp năm 2013 và Điều 1 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo các nguyên tắc sau:

- Nguyên tắc bầu cử phổ thông.

- Nguyên tắc bình đẳng.

- Nguyên tắc bầu cử trực tiếp

- Nguyên tắc bỏ phiếu kín.

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội

Nguồn :