Vì Thủ đô văn minh, người Hà Nội thanh lịch

(LĐTĐ) Việc xây dựng giá trị gia đình và chuẩn mực người Hà Nội thanh lịch văn minh là yêu cầu hiện thực khách quan, nhất là trong thời kỳ phát triển mới của Hà Nội - thành phố sáng tạo, đặt ra việc phát triển con người Hà Nội ở một tầm vóc mới.
Phát huy giá trị di sản xây dựng Thủ đô văn minh Sử dụng xe buýt góp phần xây dựng Thủ đô văn minh

Hà Nội - trung tâm chính trị, hành chính của quốc gia, trái tim của cả nước, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục và giao dịch quốc tế, là động lực phát triển của vùng Thủ đô, Vùng đồng bằng sông Hồng, Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước.Nghị quyết số 15 - NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2045, theo đó, đến năm 2030, Hà Nội đi đầu cả nước hoàn thành công nghiệp hóa, hiện đại hóa, năng động, hiệu quả; có sức cạnh tranh khu vực và thế giới, sánh vai thủ đô các nước phát triển cao trong khu vực.

Vì Thủ đô văn minh, người Hà Nội thanh lịch
Ảnh minh họa.

Đến năm 2045, Hà Nội trở thành thành phố kết nối toàn cầu, văn hóa, văn minh, hiện đại; có mức sống và chất lượng cuộc sống cao; kinh tế, văn hóa xã hội phát triển toàn diện, đặc sắc và hài hòa, ngang tầm Thủ đô và thành phố hàng đầu trong khu vực. Về phát triển con người Thủ đô, Nghị quyết nhấn mạnh: “Xây dựng con người Hà Nội hào hoa, thanh lịch, nghĩa tình, tiêu biểu cho lương tri, phẩm giá con người Việt Nam”.

Để thực hiện mục tiêu và phương hướng này, một trong những nhiệm vụ trọng yếu đặt ra là xây dựng và triển khai hệ giá trị gia đình Thủ đô và chuẩn mực con người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Đây cũng là yêu cầu cấp thiết đặt ra trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thực hiện ý kiến phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 và triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Với phương châm kiên trì, bền bỉ, hiệu quả lâu dài, thành phố Hà Nội đã không ngừng đổi mới, tạo bước đột phá, điểm nhấn trọng tâm khơi thông dòng mạch cho nhiệm vụ phát triển văn hóa, con người. Trong nhiều nhiệm kỳ, Thành phố đều ban hành Chương trình lớn riêng về phát triển văn hóa, con người Thủ đô, trọng tâm nhiệm kỳ này là Chương trình số 06-CTr/TU về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021 - 2025”, Chương trình xác định rõ: phát triển văn hoá, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị, trong đó, nhiệm vụ xây dựng hệ giá trị gia đình và chuẩn mực người Hà Nội thanh lịch, văn minh được coi là một trong những giá trị cốt lõi của phát triển văn hóa Thủ đô thời kỳ mới.

Đặc biệt, Hội nghị tọa đàm “Xây dựng hệ giá trị gia đình Thủ đô và chuẩn mực người Hà Nội thanh lịch, văn minh - Thực trạng và giải pháp” do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức vừa qua, là giải pháp quan trọng, nhằm huy động sự tham gia của các nhà nghiên cứu, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý văn hóa trao đổi, nghiên cứu, hướng đến xác định hệ giá trị gia đình Thủ đô và chuẩn mực người Hà Nội thanh lịch, văn minh; xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam nói chung, người Hà Nội nói riêng, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của Thủ đô và đất nước.Hội nghị đã tập trung nhận diện hệ giá trị gia đình Thủ đô và chuẩn mực người Hà Nội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế để đáp ứng yêu cầu xây dựng Thủ đô Văn hiến, văn minh, thanh lịch, hiện đại, hội nhập. Trên cơ sở đó xác định các nhiệm vụ, giải pháp để phát huy vai trò của các cấp chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn Thủ đô, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ quan trọng này.

Tại Hội nghị, GS.TS Hoàng Chí Bảo khẳng định, hệ giá trị văn hóa Thủ đô là hệ giá trị văn hóa đặc trưng, điển hình cho Hà Nội và người Hà Nội từ truyền thống đến hiện đại, vừa phản ánh vừa kết tinh những đặc trưng của văn hóa dân tộc “Dân tộc - Nhân văn - Dân chủ và Khoa học” như Đảng ta đã xác định trong Nghị quyết xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc trong thời Đổi mới và Hội nhập quốc tế.

“Xây dựng hệ giá trị văn hóa Thủ đô phải xuất phát từ vai trò, vị thế của Thủ đô - trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của cả nước. “Cả nước vì Hà Nội” và “Hà Nội vì cả nước” đủ nói lên sự hội tụ tinh hoa của mọi miền tổ quốc vào xây dựng Hà Nội, cùng góp sức vào việc tạo nên một Hà Nội tiêu biểu cho cả nước. Đồng thời, văn hóa của Thủ đô Hà Nội, văn hóa của người Hà Nội một mặt đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của cả nước như một trọng trách lớn lao mà còn nỗ lực sáng tạo những giá trị mới đủ sức làm cho cả nước tin cậy và tự hào”, GS.TS Hoàng Chí Bảo nhấn mạnh.

Cũng theo GS.TS Hoàng Chí Bảo, trong bối cảnh đổi mới, Hà Nội phải đi tiên phong thúc đẩy sự phát triển của cả nước. Trong xu thế và bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng vào đời sống quốc tế, Hà Nội phải là gương mặt, diện mạo tinh thần tiêu biểu cho cả nước để giới thiệu với bạn bè quốc tế về Việt Nam, làm cho thế giới hiểu Việt Nam và Việt Nam đến với thế giới, hiểu biết về thế giới. Hà Nội và người Hà Nội biểu hiện không chỉ giá trị truyền thống, “ngàn năm văn hiến” mà còn mang tầm vóc lịch sử của hiện đại. Đó là Hà Nội, “Thủ đô của phẩm giá con người”, là “Thành phố vì hòa bình”, là “Thành phố xanh - sạch - đẹp” về môi trường, cảnh quan, là điểm đến bình yên, ổn định, phát triển đủ sức thu hút các bạn bè, đối tác đến tham quan, du lịch, đầu tư. Hà Nội phải tỏ ra xứng đáng với niềm tin cậy, thiện cảm của bạn bè quốc tế, một “thành phố đáng sống”, “thành phố hạnh phúc”.

“Những đòi hỏi ấy về sự phát triển của Hà Nội phải thể hiện thành Hệ giá trị văn hóa Thủ đô và đặt ra yêu cầu rất cao về văn hóa của người Hà Nội. Mỗi người Hà Nội, mỗi công dân Thủ đô, từ lao động sản xuất, công tác, học tập, đời sống đến ứng xử, đặc biệt là ứng xử với cộng đồng người dân trong nước, với bạn bè, đối tác đến từ mọi quốc gia - dân tộc trên thế giới tới Hà Nội sao cho họ cảm nhận và chứng thực được văn hóa Hà Nội, giá trị văn hóa Thủ đô”, GS.TS Hoàng Chí Bảo nêu.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ cháy nhà dân phố Định Công Hạ

UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ cháy nhà dân phố Định Công Hạ

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ cháy nhà dân trên phố Định Công Hạ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn vừa ký văn bản chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả vụ việc...
4 người chết trong vụ cháy nhà ở phố Định Công Hạ

4 người chết trong vụ cháy nhà ở phố Định Công Hạ

(LĐTĐ) Đám cháy bùng phát lúc hơn 18h, đến 19h30 đám cháy đã được khống chế và 20h đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Qua tìm kiếm sơ bộ, các lực lượng đã phát hiện 4 thi thể.
Điều kiện nào để được về hưu sớm theo diện tinh giản biên chế?

Điều kiện nào để được về hưu sớm theo diện tinh giản biên chế?

(LĐTĐ) Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 3/6/2023 của Chính phủ quy định chính sách nghỉ hưu trước tuổi do tinh giản biên chế.
Phát huy vai trò của Công đoàn trong việc tham gia xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Phát huy vai trò của Công đoàn trong việc tham gia xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

(LĐTĐ) LĐLĐ thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 44/KH-LĐLĐ thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 19/2/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” trong các cấp Công đoà
Cháy nhà 6 tầng trên phố Định Công Hạ

Cháy nhà 6 tầng trên phố Định Công Hạ

(LĐTĐ) Khoảng 18h ngày 16/6, trên phố Định Công Hạ, phường Định Công, quận Hoàng Mai (Hà Nội) xảy ra vụ cháy ngôi nhà đang kinh doanh bán đồ điện và sơn.
Quận Đống Đa: Lan tỏa xây dựng môi trường làm việc sáng, xanh, sạch, đẹp

Quận Đống Đa: Lan tỏa xây dựng môi trường làm việc sáng, xanh, sạch, đẹp

(LĐTĐ) Hướng ứng Cuộc thi ảnh “Công đoàn Đống Đa - Xây dựng môi trường làm việc sáng - xanh - sạch - đẹp” năm 2024 do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Đống Đa phát động, rất nhiều Công đoàn cơ sở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã gửi các bức ảnh về cảnh quan làm việc của đơn vị về Ban Tổ chức dự thi.
Quyết tâm xây nhà mới vì có hỗ trợ của Công đoàn

Quyết tâm xây nhà mới vì có hỗ trợ của Công đoàn

(LĐTĐ) Chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động đã và đang trở thành một hoạt động xã hội có sức lan tỏa sâu rộng, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái; tạo niềm tin, phấn khởi của đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động đối với tổ chức Công đoàn.

Tin khác

Giấy Dó làng Yên Thái - Từ di sản "ngủ quên" đến hành trình được hồi sinh

Giấy Dó làng Yên Thái - Từ di sản "ngủ quên" đến hành trình được hồi sinh

(LĐTĐ) Từng nổi tiếng khắp nơi và là niềm tự hào của người dân Kẻ Bưởi, làng nghề giấy Dó Yên Thái (phường Bưởi, quận Tây Hồ) đã dần mai một theo thời gian. Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống quý báu, quận Tây Hồ đã đưa giấy dó làng Yên Thái trở thành điểm đến du lịch văn hóa, nơi du khách có thể tìm hiểu và trải nghiệm nghề truyền thống độc đáo.
Ra mắt cuốn sách “Người trên đường đời” của nhà báo Hồ Quang Lợi

Ra mắt cuốn sách “Người trên đường đời” của nhà báo Hồ Quang Lợi

(LĐTĐ) Sáng 12/6, Nhà xuất bản Hà Nội phối hợp với Thư viện Hà Nội đã tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “Người trên đường đời” của nhà báo Hồ Quang Lợi nhân dịp kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024).
Khai mạc Liên hoan Kịch nói toàn quốc năm 2024

Khai mạc Liên hoan Kịch nói toàn quốc năm 2024

(LĐTĐ) Tối 11/6, Liên hoan Kịch nói toàn quốc năm 2024 đã khai mạc tại thành phố Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên).
Hà Nội: Tập huấn về công tác xây dựng, thực hiện quy ước, hương ước năm 2024

Hà Nội: Tập huấn về công tác xây dựng, thực hiện quy ước, hương ước năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 11/6, Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ về công tác xây dựng, thực hiện quy ước, hương ước năm 2024.
Ra mắt sân chơi hòa nhập Thánh Gióng tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Ra mắt sân chơi hòa nhập Thánh Gióng tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

(LĐTĐ) Ngày 11/6, Trung tâm hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Đại sứ quán New Zealand và Doanh nghiệp xã hội Think Playgrounds đã tổ chức lễ khai trương sân chơi hòa nhập Thánh Gióng tại Vườn Giám thuộc Khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, một trong những địa danh mang tính biểu tượng nhất của Hà Nội.
Đánh thức tiềm năng "đô thị sông nước"

Đánh thức tiềm năng "đô thị sông nước"

(LĐTĐ) Sau 10 ngày tổ chức với gần 20 chương trình hoạt động, Lễ hội Sông nước Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) lần 2 năm 2024 đã khép lại vào tối 9/6, để lại trong mỗi người dân và du khách những cảm xúc khó quên.
Thương nhớ tường vi

Thương nhớ tường vi

(LĐTĐ) Có bao giờ vì mải mê ngắm nhìn một nhành hoa mà bạn quên cả thế giới xung quanh? Một sáng thức dậy, khi mặt trời bắt đầu vén bức màn mây, ửng hồng phía xa xa, tôi chạy ra sau nhà tập thể dục. Vẻ đẹp của những khóm tường vi ven đường lúc bình minh đã níu chân tôi lại. Lòng tôi cảm thấy nhẹ nhàng, lắng đọng, xen cả nỗi niềm hoài niệm, thớ thương.
20 đơn vị nghệ thuật tham gia Liên hoan Kịch nói toàn quốc - 2024

20 đơn vị nghệ thuật tham gia Liên hoan Kịch nói toàn quốc - 2024

(LĐTĐ) Liên hoan Kịch nói toàn quốc - 2024 sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 26/6, tại thành phố Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên), với sự tham gia của 20 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp mang đến 24 vở diễn.
Cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội năm 2024 kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô

Cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội năm 2024 kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Giọng hát hay Hà Nội năm 2024" với chủ đề "Hà Nội một trái tim hồng".
Trải nghiệm Tết Đoan Ngọ tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long

Trải nghiệm Tết Đoan Ngọ tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long

(LĐTĐ) Ngày 6/6, tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội đã tổ chức Chương trình “Tết Đoan Ngọ Thăng Long xưa” năm nhằm mang đến cho du khách trải nghiệm văn hóa đậm dấu ấn truyền thống của dân tộc Việt Nam.
Xem thêm
Phiên bản di động