M
14/05/2021 19:30

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu kỷ luật nghiêm khắc Giám đốc Hacinco

(LĐTĐ) Chiều tối ngày 14/5, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản hỏa tốc số 1473 /UBND-SNV về xử lý kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội. Yêu cầu Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân Thành phố trong ngày 15/5/2021.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội: Các khu công nghiệp kiên trì thực hiện "nhiệm vụ kép" Làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu liên quan đến vi phạm của Giám đốc Hacinco

Văn bản nêu rõ: Theo báo cáo dịch tễ, ông Nguyễn Văn Thanh - Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội thuộc Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội đã có vi phạm nghiêm trọng quy định phòng chống dịch bệnh Covid 19 làm ảnh hưởng lớn đến công tác phòng chống dịch của Thành phố và sức khỏe của cộng đồng.

Ngày 13/5/2021, Ủy ban nhân dân Thành phố đã có chỉ đạo Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan đến vi phạm của ông Nguyễn Văn Thanh; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố và công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

Uỷ ban nhân dân Thành phố yêu cầu kỷ luật nghiêm khắc Giám đốc Hacinco
Ảnh minh hoạ

Theo Báo cáo số 1008/BC-TCT ngày 13/5/2021 và Công văn số 1011/TCT-TCLÐ ngày 14/5/2021 của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội đã kiểm điểm trách nhiệm của tập thể và cá nhân có liên quan. Trong đó có trách nhiệm chính thuộc về ông Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội. Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1010/QĐ- HĐTV ngày 14/5/2021 tạm đình chỉ chức vụ Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội đối với ông Nguyễn Văn Thanh.

Căn cứ mức độ vi phạm của ông Nguyễn Văn Thanh và quy định hiện hành về xử lý kỷ luật đối với Người quản lý doanh nghiệp nhà nước tại Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội xử lý nghiêm trách nhiệm và có hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với ông Nguyễn Văn Thanh trong việc chấp hành các quy định về kỷ luật lao động và phòng chống dịch gây hậu quả nghiêm trọng đối với cộng đồng và xã hội; báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân Thành phố trong ngày 15/5/2021.

Phương Ngân

Nguồn :