M
05/11/2020 21:08

Tham nhũng, quan liêu là tệ hại nhất cần phải được khắc phục

(LĐTĐ) Theo ông Vũ Trọng Kim - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam: Tham nhũng làm suy giảm lòng tin của người dân, bệnh quan liêu khiến dân bất bình rồi xa rời chế độ - đó là sự nguy hiểm chết người.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng Tham nhũng có biểu hiện tinh vi hơn và khó phát hiện Phát hiện vi phạm trong lĩnh vực tham nhũng chưa sát với thực tế

Ngày 5/11, tham gia góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, ông Vũ Trong Kim nhấn mạnh: Tham nhũng, lãng phí như con đỉa 2 vòi, một vòi hút máu nhân dân, vòi kia là bit-tông đẩy của cải của nhân dân ra sông ra biển.

Tham nhũng, quan liêu là tệ hại nhất cần phải được khắc phục
Ông Vũ Trọng Kim - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Cho rằng tham nhũng sinh ra có nhiều nguyên nhân, chủ yếu là thiếu cơ chế kiểm soát quyền lực, ông Kim cho rằng: Chúng ta quyết lập lại quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị; phải lấy lại gương mặt tự trọng, liêm sỉ, kỷ luật sắt cho người cán bộ, đảng viên. Mặt khác, phải kiểm soát chặt chẽ tài sản, thu nhập của họ và công khai cho nhân dân giám sát, tránh bệnh hình thức như lâu nay.

Theo ông Kim, đội ngũ cán bộ phải luôn gương mẫu, đi đầu thực hiện Cương lĩnh, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Đảng viên đi trước, làng nước theo sau; việc gì có lợi cho dân phải kiên quyết làm, việc gì có hại cho dân phải cố tránh. Cán bộ phải được huấn luyện, phải có trải nghiệm, xuất thân từ phong trào rồi trở lại phong trào quần chúng; “ba cùng” với dân, hiểu và lo toan nỗi trăn trở và mong chờ của nhân dân.

“Nền tảng chính trị - muốn được vững chắc, lâu dài, không có gì khác hơn là phải biết xây dựng, chỉnh đốn Đảng thường xuyên, sao cho Đảng luôn luôn là lực lượng tiên phong, chiến đấu vì lợi ích của nhân dân lao động và của cả dân tộc; xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa có đủ năng lực, quản lý điều hành có hiệu lực và hiệu quả, có nền tư pháp được nhân dân tin cậy”, ông Vũ Trọng Kim nêu quan điểm.

Cũng theo ông Kim, dân chủ xã hội chủ nghĩa cần được phát huy hơn nữa. Ông Kim phân tích, nước ta là nước dân chủ. Nhà nước bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng và bảo vệ theo quy định của Hiến pháp. Việc ra đời Quyết định số 217 & 218 của Bộ Chính trị (năm 2013) về giám sát và phản biện xã hội là một bước tiến về dân chủ.

“Tôi đề nghị cần thể chế hóa mạnh mẽ hơn, thực chất hơn vai trò quan trọng đó của Mặt trận, đoàn thể và của công dân; đặc biệt là giám sát cán bộ, lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cơ sở”, ông Kim đề nghị.

Đồng thời cho rằng, phản biện xã hội sẽ thành công hơn nếu được trực tiếp đối thoại với người đứng đầu tổ chức, đơn vị. Tình trạng chậm tiếp thu, chậm trả lời kiến nghị sau phản biện xã hội, hoặc trả lời không đúng trọng tâm chính là do không hiểu ý kiến nhân dân hoặc né tránh sáng kiến, kiến nghị của nhân dân.

“Khát vọng về một đất nước hùng cường, thịnh vượng trong tương lai gần là có tính khả thi, và chính việc mở rộng và phát huy dân chủ sẽ cho chúng ta thấy từng bước đi đổi mới có hiệu quả, bởi sự nghiệp đó là sự nghiệp của quần chúng nhân dân”, ông Vũ Trọng Kim nêu ý kiến.

B.D

Nguồn :