M
26/04/2020 18:33

Tuyên truyền để người lao động cảnh giác, không sa vào “tín dụng đen”

(LĐTĐ) Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các cấp công đoàn làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi của người lao động, truyền thông rộng rãi tới người lao động các phương thức, thủ đoạn và tác hại của "tín dụng đen", từ đó cảnh giác, không sa vào “tín dụng đen” dưới mọi hình thức.

Hiệu quả trong công tác đấu tranh với tội phạm “tín dụng đen”
Cần có chính sách tín dụng cho công nhân
Siết chặt hoạt động tín dụng đen trên địa bàn Thủ đô

Dịch bệnh Covid-19 diễn ra nhiều tháng qua đã và đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế - xã hội, việc làm và đời sống của người lao động.

Tuyên truyền để người lao động cảnh giác, không sa vào “tín dụng đen”
Công đoàn cần tuyên truyền để người lao động không thực hiện mua bán, cầm cố, thế chấp sổ bảo hiểm xã hội.

Trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, nguy cơ bùng phát vẫn ở mức cao, quán triệt Kết luận của Bộ Chính trị, Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu các cấp công đoàn tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch và làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi của người lao động.

Theo đó, cần đi sâu, nắm chắc tình hình tâm tư, nguyện vọng, việc làm, đời sống, những khó khăn, bức xúc của đoàn viên, người lao động; định kỳ tổng hợp, báo cáo tình hình doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Đồng thời tăng cường tuyên truyền để đoàn viên, người lao động hiểu, nắm rõ tình hình, diễn biến dịch bệnh, các giải pháp của Chính phủ, các cấp công đoàn và ngành, địa phương, nỗ lực của doanh nghiệp, từ đó giúp người lao động yên tâm, tin tưởng và tiếp tục gắn bó với doanh nghiệp, góp phần khôi phục sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm, bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh: Công đoàn cần chú trọng thông tin, truyền thông rộng rãi tới người lao động về tính ưu việt, lợi ích lâu dài khi tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội, khuyến cáo người lao động chỉ đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp bất khả kháng, không thực hiện mua bán, cầm cố, thế chấp sổ bảo hiểm xã hội.

Cùng đó, tuyên truyền sâu rộng các quy định về tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động để người lao động lựa chọn phương án phù hợp, đảm bảo quyền lợi lâu dài, hạn chế tình trạng viết đơn thôi việc do bị tác động; về phương thức, thủ đoạn và tác hại của "tín dụng đen", từ đó cảnh giác, không sa vào “tín dụng đen” dưới mọi hình thức.

Các cấp công đoàn, đặc biệt là công đoàn cấp trên cơ sở tăng cường các giải pháp chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động, kêu gọi trách nhiệm xã hội và sự tuân thủ pháp luật của người sử dụng lao động; kịp thời nắm bắt tình hình, tham gia giải quyết có hiệu quả các tranh chấp lao động, không để ngừng việc tập thể trái pháp luật xảy ra.

B.D

Nguồn :