M
09/11/2020 16:40

Từng bước xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ đã đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn có trình độ, năng lực thực tiễn, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, qua đó góp phần xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh để thu hút, tập hợp đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia vào tổ chức Công đoàn.

Lan tỏa những tấm gương nhà giáo tâm huyết, sáng tạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao 6,3 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân vùng lũ miền Trung Công đoàn chung tay thực hiện bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới

Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ Nguyễn Thị Lan Anh cho biết, hiện Liên đoàn Lao động huyện đang quản lý 156 Công đoàn cơ sở với tổng số 5.135 đoàn viên. Nhằm không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, hàng năm, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện đều ban hành Chương trình xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở.

Liên đoàn Lao động huyện cũng chỉ đạo các Công đoàn cơ sở ngay từ đầu nhiệm kỳ xây dựng quy chế hoạt động của Ban chấp hành Công đoàn, quy chế phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp và xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương, đơn vị, doanh nghiệp.

day manh trien khai phan mem quan ly doan vien cong doan
Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn phần mềm đổi thẻ đoàn viên công đoàn cho cán bộ Công đoàn cơ sở

Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh, Liên đoàn Lao động huyện thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng tuyên truyền, vận động, thuyết phục, kỹ năng đàm phán cho đội ngũ cán bộ Công đoàn. Chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn ở cơ sở, đặc biệt là Công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước.

Trong 5 năm qua, Liên đoàn Lao động huyện đã tổ chức tập huấn 12 lớp, cho 2.400 lượt đồng chí Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ủy ban kiểm tra, Trưởng ban, Tổ trưởng tổ nữ công của các Công đoàn cơ sở. Nhìn chung đội ngũ cán bộ Công đoàn từ huyện đến cơ sở có trình độ, năng lực thực tiễn, đáp ứng được với yêu cầu nhiệm vụ được giao. Hàng năm, qua kiểm tra đánh giá chất lượng Công đoàn cơ sở vững mạnh theo tiêu chí thi đua đã đề ra, kết quả có trên 80% Công đoàn cơ sở vững mạnh và vững mạnh xuất sắc, không có Công đoàn cơ sở yếu kém.

Nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh, thời gian tới, các cấp Công đoàn huyện sẽ lựa chọn các phong trào phù hợp với từng loại hình Công đoàn cơ sở, từng đối tượng để triển khai thực hiện nhằm thu hút, tập hợp đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia vào tổ chức Công đoàn. Lấy mục tiêu bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động làm nhiệm vụ trọng tâm, là thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của các cấp Công đoàn.

Cạnh đó, các cấp Công đoàn huyện tiếp tục phối hợp với chính quyền, chuyên môn, người sử dụng lao động tổ chức có hiệu quả hội nghị cán bộ công chức, viên chức, hội nghị người lao động, xây dựng quy chế hoạt động, nhằm thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị, kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và địa phương.

Đối với Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp sẽ tiếp tục tăng cường các hoạt động phối hợp với chủ doanh nghiệp, người sử dụng lao động tổ chức hội nghị người lao động, ký kết thỏa ước lao động tập thể đảm bảo chất lượng, hiệu quả; duy trì thường xuyên các hoạt động đối thoại giữa người sử dụng lao động và công nhân lao động, nhằm tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quan hệ lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp.

Liên đoàn Lao động huyện cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động, kỹ năng tuyên truyền, thuyết phục cho đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở; phối hợp cùng với chính quyền xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề và kiến thức pháp luật cho công nhân viên chức lao động, giúp cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Mai Quý

Nguồn :