M
08/11/2020 16:41

Công đoàn chung tay thực hiện bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới

Mới đây, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Đặng Thị Phương Hoa đã ký ban hành Kế hoạch số 55/KH- LĐLĐ thực hiện Tháng hành động vì bình đằng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020 (gọi tắt là Tháng hành động năm 2020).

Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em Thúc đẩy bình đẳng giới, góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh Thúc đẩy bình đẳng giới tạo động lực phát triển bền vững chất lượng dân số

Theo đó, Tháng hành động năm 2020 sẽ diễn ra từ ngày 15/11/2020 đến ngày 15/12/2020 với chủ đề “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”.

Mục đích của Tháng hành động là thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức, các cấp công đoàn trong việc thực hiện bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ.

Việc triển khai Tháng hành động cũng nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, vận động toàn xã hội chủ động, tích cực hành động nhằm thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

Ngoài ra, Tháng hành động nhằm tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, phòng ngừa bạo lực, xâm hại cho phụ nữ và trẻ em; giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là các vụ bạo lực diễn ra trong môi trường gia đình trong thời gian cách ly, giãn cách xã hội do ảnh hưởng bởi dịch Covid- 19.

Công đoàn chung tay thực hiện bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới
Ảnh minh họa

Về nội dung hoạt động của Tháng hành động, Liên đoàn Lao động Thành phố nêu rõ, căn cứ vào tình hình thực tế, cơ quan đơn vị, doanh nghiệp lựa chọn hình thức hưởng ứng Tháng hành động một cách phù hợp như: Tổ chức đối thoại, tọa đàm, hội thảo, tập huấn gắn với chủ đề của Tháng hành động năm 2020; tổ chức các cuộc thi về chủ đề bình đẳng giới và chống bạo lực trên cơ sở giới, tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao.

Các cấp Công đoàn có thể tổ chức tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động của Tháng hành động bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích tuyên truyền; thực hiện tuyên truyền trên hệ thống đài phát thanh, truyền hình; đẩy mạnh truyền thông xã hội qua các trang thông tin điện tử, các kệnh mạng xã hội…

Đặc biệt, các cấp Công đoàn có thể phối hợp liên ngành tổ chức kiểm tra về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Tháng hành động.

Liên đoàn Lao động Thành phố đề nghị Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn cơ sở trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch và báo cáo kết quả triển khai Tháng hành động về Liên đoàn Lao động Thành phố (qua Ban Nữ công) trước ngày 16/12/2020.

Phạm Diệp

Nguồn :