M
09/09/2020 10:56

Tu bổ, tôn tạo di tích hồ Thiền Quang: Tiếp tục xin ý kiến đồng thuận của nhân dân

Vừa qua, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có ý kiến thẩm định Dự án giải phóng mặt bằng, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích hồ Thiền Quang, chùa Quang Hoa, chùa Thiền Quang, chùa Pháp Hoa (Hà Nội). Trong đó, đề nghị tiếp tục xin ý kiến đồng thuận của nhân dân đối với nội dung giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án.

Thẩm định dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Đông Phù
Xem xét tu bổ, tôn tạo di tích chùa Xuyên Dương
Hơn 120 tỷ đồng tu bổ, tôn tạo di tích điện Kiến Trung

Theo công văn số 3218/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy cho biết, Bộ nhận được Tờ trình số 128/TTr-UBND ngày 21/7/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc đề nghị thẩm định Dự án giải phóng mặt bằng, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích hồ Thiền Quang, chùa Quang Hoa, chùa Thiền Quang, chùa Pháp Hoa, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội (kèm theo hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án; Biên bản ngày 14/8/2019, lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư về Tổng mặt bằng và phương án kiến trúc của Dự án). Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định cụ thể.

0431 thiyn quang
Hồ Thiền Quang. (Ảnh: Phạm Thảo)

Đối với nội dung giải phóng mặt bằng, hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án cần đánh giá hiện trạng các công trình nhà ở dân cư trong khu vực di tích và đề xuất phương án giải phóng mặt bằng; đồng thời, căn cứ Biên bản ngày 14/8/2019, lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư về Tổng mặt bằng và phương án kiến trúc của Dự án (tỷ lệ đồng thuận của nhân dân đạt 47%), đề nghị Chủ đầu tư tiếp tục xin ý kiến đồng thuận của nhân dân đối với nội dung giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án.

Đối với nội dung tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận những nội dung tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích hồ Thiền Quang, chùa Quang Hoa, chùa Thiền Quang theo các phương án: Phương án quy hoạch mặt bằng tổng thể di tích, sân vườn, tường rào, các am hóa vàng và hạ tầng kỹ thuật; Tu bổ, tôn tạo chùa Quang Hoa: Tu bổ Tam quan, nhà bia, Tam bảo, tôn tạo nhà Tổ - Mẫu, nhà Ni; Tu bổ, tôn tạo chùa Thiền Quang: Tu bổ Tam quan; tôn tạo Tam bảo, nhà Tổ - Ni - Vong, nhà bếp - ăn - vệ sinh; Tu bổ, tôn tạo chùa Pháp Hoa: Tôn tạo Tam bảo, gác chuông, nhà Tổ - Ni, nhà Mẫu - soạn lễ, nhà bếp - ăn, cổng vào, nhà vệ sinh.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý: Chỉnh sửa lại tên hồ sơ là “Dự án tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích hồ Thiền Quang, chùa Quang Hoa, chùa Thiền Quang, chùa Pháp Hoa” để đảm bảo thực hiện đúng quy định của Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của Chính phủ và phù hợp với nội dung đã được thẩm định, thỏa thuận nêu trên.

Đồng thời, bổ sung phương án bảo quản, tu bổ các di tích, hiện vật ngoại thất (trong đó có các tháp mộ); giải pháp kỹ thuật tu bổ, giữ lại các cấu kiện, thành phần kiến trúc có giá trị của di tích; thiết kế nhà bao che phục vụ thi công tu bổ, tôn tạo di tích; phương án bảo quản hiện vật nội thất di tích trong quá trình thi công; Không xây dựng nhà Mẫu, nhà soạn lễ (số 11, 12) trước Tam bảo và không xây dựng nhà soạn lễ, nhà bếp và nhà vệ sinh (số 5, 7, 8) để giảm mật độ xây dựng, tăng không gian cảnh quan cho di tích.

Bảo Thoa

Nguồn :