M
27/08/2020 11:09

Từ 1/1/2021: Mức hưởng lương hưu của người lao động sẽ thay đổi thế nào?

(LĐTĐ) Chị Nguyễn Thanh Hoa (quận Hà Đông, Hà Nội) hỏi: Tôi là lao động, hiện đang làm việc trong doanh nghiệp, đã tham gia bảo hiểm xã hội được 18 năm. Được biết, từ 1/1/2021, cách tính lương hưu sẽ có sự thay đổi so với hiện hành. Xin cơ quan Bảo hiểm xã hội cho biết cụ thể hơn về sự thay đổi này?

Tham gia bảo hiểm xã hội 11 năm, được hưởng chế độ như thế nào?
Có được đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bổ sung ngoài phần doanh nghiệp đóng?
Thủ tục chuyển lĩnh lương hưu từ tiền mặt sang thẻ ATM?
1608 dieu chinh luong huu tro cap bao hiem xa hoi 54 2459 1
Ảnh minh họa: V.L

- Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, căn cứ quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì cách tính lương hưu đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bắt đầu nghỉ hưu từ ngày 1/1/2021 được tính như sau:

Đối với người lao động bắt đầu nghỉ hưu trong khoản thời gian từ ngày 1/1/2021 đến hết 31/12/2021, mức lương hưu hàng tháng của người lao động được tính như sau: Mức lương hưu hàng tháng = [Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng] x [Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH]. Trong đó, tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng được xác định như sau:

- Đối với lao động nam: Trường hợp bắt đầu hưởng lương hưu trong khoản thời gian từ 1/1/2021 đến hết 31/12/2021: Đóng đủ 19 năm bảo hiểm xã hội thì được 45% (hiện nay là 18 năm); Trường hợp bắt đầu hưởng lương hưu từ 1/1/2022 trở đi: Đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội thì được 45%. Sau đó, cứ cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội, được tính thêm 2%. Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng tối đa là 75%.

- Đối với lao động nữ: Đóng đủ 15 năm bảo hiểm xã hội thì được 45%. Sau đó, cứ cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội, được tính thêm 2%. Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng tối đa là 75%.

Trường hợp người lao động hưởng lương hưu trước tuổi quy định do suy giảm khả năng lao động theo quy định thì tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng được tính như trên, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội được xác định theo quy định tại Điều 62, Điều 64 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, Điều 9, Điều 10 Nghị định 115/2015 và Điều 20 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH.

Luật Bảo hiểm xã hội 2014 cũng quy định chế độ trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, áp dụng với trường hợp người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% (trên đây) thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

Cụ thể, mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

B.D

Nguồn :