M
11/08/2020 12:01

Thủ tục chuyển lĩnh lương hưu từ tiền mặt sang thẻ ATM?

(LĐTĐ) Chị Vũ Khánh Giang (quận Đống Đa, Hà Nội) hỏi: Mẹ tôi hiện đang lĩnh lương hưu bằng tiền mặt. Do điều kiện sức khỏe, không thể trực tiếp đi lĩnh lương hưu bằng tiền mặt hằng tháng, mẹ tôi muốn chuyển sang nhận lương hưu qua tài khoản ATM tại ngân hàng? Xin Bảo hiểm xã hội Hà Nội cho biết thủ tục chuyển đổi như thế nào? Mẹ tôi cần chuẩn bị những giấy tờ, thủ tục gì?

Đẩy mạnh chi trả lương qua tài khoản
Chi trả gộp 2 kỳ lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho người dân 4 tỉnh miền Trung
Quận Long Biên: Dần hoàn thiện quy trình chi trả lương hưu qua thẻ

0040 36 438150 day manh chi tra luong huu tro cap bhxh va bao hiem that nghiep qua tai khoan the atm

Ảnh minh họa.

- Nội dung chị hỏi, Phòng Truyền thông và phát triển đối tượng Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết:

Trường hợp của chị hỏi thuộc nội dung thủ tục hành chính “Người hưởng lĩnh chế độ bảo hiểm xã hội bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng tài khoản cá nhân và ngược lại, hoặc thay đổi thông tin người hưởng” của lĩnh vực chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 và Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

Theo đó, mẹ chị cần lập 1 bản Thông báo thay đổi thông tin người hưởng (Mẫu số 2-CBH) nộp cơ quan Bưu điện hoặc cơ quan Bảo hiểm xã hội, ghi rõ số tài khoản cá nhân (hoặc thẻ ATM), Ngân hàng nơi mở tài khoản.

Bảo hiểm xã hội Hà Nội cũng cho hay, thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội tại văn bản số 2031/UBND-KGVX ngày 29/5/2020 về việc tiếp tục đẩy mạnh chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng qua tài khoản cá nhân, Bảo hiểm xã hội Thành phố, Bảo hiểm xã hội quận, huyện đã phối hợp với Ngân hàng thương mại trên địa bàn, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, cơ quan bưu điện để hướng dẫn mở tài khoản nhận lương hưu bằng các hình thức như tổ chức hội nghị hướng dẫn tại địa bàn dân cư, làm thủ tục mở tài khoản nhận lương hưu tại các điểm chi trả của bưu điện, các ngân hàng thương mại trên địa bàn.

Vì vậy, để chuyển đổi phương thức lĩnh lương hưu, người hưởng có thể nộp hồ sơ cho cơ quan bưu điện hoặc cơ quan Bảo hiểm xã hội theo thủ tục quy định tại Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/1/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc chị có thể liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội nơi đang lĩnh lương hưu để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết.

B.D

Nguồn :