M
16/05/2021 06:38

Trường học đủ điều kiện được tổ chức kiểm tra định kỳ theo hình thức trực tuyến

(LĐTĐ) Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có văn bản thông báo nội dung chỉ đạo của lãnh đạo Sở về việc triển khai nhiệm vụ trọng tâm cuối năm học 2020-2021 đối với các Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã; các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và các trường học trực thuộc.

Khảo thí chất lượng môn Tiếng Anh cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 8 4 học sinh Hà Nội giành Huy chương tại kỳ thi Olympic Vật lý Bắc Âu - Baltic Học sinh Hà Nội nghỉ hè sớm từ ngày 15/5

Theo đó, các cấp học Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố (trừ lớp 9 và lớp 12) nghỉ học từ ngày 15/5/2021.

Khi tình hình dịch Covid-19 ổn định, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ thông báo học sinh quay trở lại trường học, ôn tập, kiểm tra định kỳ các môn còn lại và hoàn thành nhiệm vụ học kỳ II, tổng kết năm học 2020-2021. Lúc này, các nhà trường tổ chức cho học sinh học, ôn tập, thực hiện kiểm tra định kỳ đối với các nội dung còn thiếu.

Trường học đủ điều kiện có thể tổ chức kiểm tra định kỳ theo hình thức trực tuyến
Học sinh các cấp học trên địa bàn Hà Nội (trừ lớp 9 và lớp 12) nghỉ học từ ngày 15/5/2021. (Ảnh minh họa)

Trường hợp nhà trường có đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu tại Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30/3/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/5/2021) thì nhà trường xây dựng phương án tổ chức kiểm tra định kỳ, báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của cơ quan quản lý trực tiếp (trường thuộc quận, huyện, thị xã báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo; trường trực thuộc Sở báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội).

Đối với khối lớp 9 và lớp 12, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các nhà trường duy trì việc dạy học trực tuyến đến hết ngày 28/5/2021; chuẩn bị điều kiện cho công tác xét tốt nghiệp Trung học cơ sở, đăng ký thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2021; xây dựng phương án tổ chức kiểm tra định kỳ đối với các môn chưa kiểm tra, báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của cơ quan quản lý trực tiếp, bảo đảm hoàn thành việc kiểm tra định kỳ, đánh giá, xếp loại học sinh trước ngày 28/5/2021.

Đối với các trường thực hiện chương trình quốc tế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì thực hiện giảng dạy, kiểm tra, đánh giá trực tuyến theo quy định của chương trình. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm về việc bảo đảm các quy định trong công tác phòng, chống dịch.

Liên quan đến công tác thi và tuyển sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông báo vẫn thực hiện song song hai hình thức tuyển sinh trực tiếp và trực tuyến để tuyển sinh vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021-2022.

Công tác tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 giữ nguyên theo kế hoạch. Trong trường hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo có điều chỉnh lịch thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2021-2022 cho phù hợp.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ tổ chức cho học sinh lớp 12 toàn Thành phố làm bài kiểm tra khảo sát theo hình thức trực tuyến vào cuối tháng 5/2021.

T.P

Nguồn :