M
20/04/2021 22:51

Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân:

Triển khai chương trình phối hợp thu kinh phí công đoàn qua tài khoản ngân hàng năm 2021

(LĐTĐ) Nhằm đẩy mạnh công tác thu kinh phí công đoàn qua 1 tài khoản; đồng thời thực hiện hiệu quả chủ trương, định hướng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, ngày 20/4, Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chương trình phối hợp với Ngân hàng Agribank và Ngân hàng Vietinbank về việc thu kinh phí công đoàn cơ sở qua tài khoản ngân hàng.

Ký kết phối hợp thu kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh Phối hợp thực hiện chính sách thuế và thu kinh phí công đoàn Triển khai thu kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh qua tài khoản Công đoàn tại Agribank

Hội nghị được tổ chức xuất phát từ nhu cầu đổi mới, hoàn thiện phương thức thu kinh phí công đoàn: Đảm bảo thu đủ, hạn chế thất thu, công khai, minh bạch nguồn thu và phân phối nguồn thu kịp thời tới các cấp công đoàn, tạo thuận lợi cho việc đóng kinh phí công đoàn 2% nhất là khu vực sản xuất kinh doanh theo Luật Công đoàn năm 2012 và Nghị định 191/NĐ-CP năm 2013.

Triển khai chương trình phối hợp thu kinh phí công đoàn qua tài khoản ngân hàng năm 2021
Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân triển khai chương trình phối hợp thu kinh phí công đoàn qua tài khoản ngân hàng năm 2021

Trong những năm qua, nguồn thu kinh phí công đoàn 2% là nguồn thu chủ yếu của tổ chức Công đoàn, đã góp phần chăm lo tốt cho đoàn viên và người lao động cũng như đảm bảo cho tổ chức Công đoàn thực hiện tốt các nhiệm vụ, chức năng được Đảng và Nhà nước giao phó. Từ đó, đã giảm bớt khối lượng công việc trong công tác thu và cấp phát tạo chủ động về nguồn kinh phí tại công đoàn cơ sở và các cấp công đoàn.

Căn cứ và thực tế hiện nay, Agribank và Vietinbank là những ngân hàng có uy tín, có các chi nhánh, phòng giao dịch tại tất cả các quận, huyện trên cả nước. Vì vậy, sự lựa chọn Ngân hàng Agribank và Ngân hàng Vietinbank là một giải pháp để tiếp tục đẩy mạnh công tác thu kinh phí công đoàn qua 1 tài khoản; đồng thời thực hiện hiệu quả chủ trương, định hướng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động thành phố Hà nôi.

Tại Hội nghị, ông Cao Đắc Tiến, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân nêu rõ sự cần thiết phải đổi mới, tránh thất thu trong việc thu phí công đoàn,… đồng thời, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân cũng đề nghị, các công đoàn cơ sở triển khai, thực hiện tốt việc, mở tài khoản, thực hiện thu kinh phí công đoàn của các đơn vị trên địa bàn.

Cùng với đó, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân đánh giá cao sự hợp tác, tin tưởng các dịch vụ của ngân hàng sẽ triển khai thành công; tiếp tục mở rộng hợp tác để mang lại lợi ích cho các đơn vị, công đoàn cơ sở và đoàn viên công đoàn, người lao động.

TM

Nguồn :