M
20/08/2020 11:28

Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

(LĐTĐ) Nhờ sự chỉ đạo, tổ chức phát động, triển khai bài bản của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận, sự quan tâm, khích lệ, tạo điều kiện của các cấp chính quyền và công đoàn từ quận tới cơ sở, những năm qua, các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động quận Hoàng Mai luôn nở rộ, phát triển mạnh mẽ, đạt hiệu quả thiết thực.

Phát động phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động huyện Đông Anh
Tạo động lực để người lao động không ngừng phấn đấu
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức: Nhiều phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động

Chỉ đạo sát sao, triển khai bài bản

Bà Bùi Thị Ngọc Thủy- Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàng Mai cho biết, LĐLĐ quận Hoàng Mai hiện đang trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động 372 công đoàn cơ sở với gần 20 nghìn đoàn viên công đoàn. Nhận thức rõ thi đua là động lực cho sự phát triển đồng thời thấm nhuần lời Bác dạy: “Thi đua, khen thưởng là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới, thi đua yêu nước phải được tiến hành thường xuyên, liên tục hàng ngày”, những năm qua, LĐLĐ quận Hoàng Mai đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai thực hiện các phong trào thi đua một cách thường xuyên, liên tục.

Hàng năm, căn cứ vào tình hình nhiệm vụ thực tế, LĐLĐ quận đều lựa chọn tổ chức phát động thi đua ngay từ đầu năm với những nội dung thiết thực, phù hợp, gắn thi đua với các ngày kỷ niệm lớn trong năm, đồng thời bám sát các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của Quận, đơn vị.

4136 khen thuongsang kien hm
Lãnh đạo quận Hoàng Mai trao phần thưởng cho các gương sáng kiến, sáng tạo quận Hoàng Mai năm 2020

Cùng với tổ chức phát động thi đua thường xuyên, LĐLĐ quận cũng chỉ đạo các cấp Công đoàn phát động thi đua theo đợt, theo chuyên đề, thông qua các phong trào nhằm phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến, đặc biệt, LĐLĐ quận đã chỉ đạo các đơn vị chú trọng quan tâm khen thưởng, động viên những người lao động trực tiếp, các tập thể nhỏ, các cá nhân ở cơ sở.

Để thi đua đảm bảo tính minh bạch, công bằng, khách quan, hàng năm, LĐLĐ quận ban hành Bảng chấm điểm đánh giá công tác thi đua đối với các công đoàn cơ sở trực thuộc. Căn cứ vào Bảng chấm điểm, cuối năm LĐLĐ quận sẽ tiến hành khảo sát, kiểm tra chéo, bỏ phiếu đánh giá suy tôn, trên cơ sở đó xem xét các hình thức khen thưởng phù hợp. Cùng đó, LĐLĐ quận thường xuyên quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về công tác thi đua khen thưởng, cũng như các quy chế, hướng dẫn của LĐLĐ Thành phố đến các cơ sở, đoàn viên, người lao động.

Ngoài ra, LĐLĐ quận cũng chú trọng việc tuyên truyền các điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, các gương người tốt việc tốt thông qua báo Lao động Thủ đô, trang web LĐLĐ Thành phố, Cổng thông tin điện tử quận Hoàng Mai và các phương tiện thông tin đại chúng khác, từ đó tạo sức lan tỏa, nhân rộng phong trào.

Theo bà Bùi Thị Ngọc Thủy, trong 5 năm qua (2016- 2020), LĐLĐ quận đã ban hành 18 kế hoạch, 15 hướng dẫn và nhiều văn bản chỉ đạo về công tác thi đua khen thưởng đồng thời tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 34- CT/TU và các văn bản về công tác thi đua, khen thưởng, qua đó nâng cao nhận thức, tư tưởng và hành động trong các cấp Công đoàn quận, gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua.

Nở rộ các phong trào thi đua yêu nước

Từ sự chỉ đạo sát sao, việc tổ chức triển khai bài bản như trên, 5 năm qua, các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động quận Hoàng Mai liên tục nở rộ, phát triển mạnh mẽ, có nhiều đổi mới và chuyển biến rõ rệt về chất lượng, nổi bật phải kể đến các phong trào như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến sáng tạo Thủ đô”… Những phong trào này đều có sức lan tỏa lớn, được các cấp chính quyền, công đoàn, chủ doanh nghiệp và đông đảo người lao động hưởng ứng tích cực.

Một số chỉ tiêu về thi đua mà LĐLĐ quận Hoàng Mai đặt ra cho giai đoạn 2020- 2025 là: Hàng năm có 90% công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức phát động, ký kết giao ước thi đua trong công nhân viên chức lao động; hàng năm có ít nhất 02 công trình sản phẩm đăng ký gắn biển chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của đất nước, Thành phố và tổ chức công đoàn; hàng năm có 100% công đoàn cơ sở triển khai phát động các phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; phấn đấu đạt danh hiệu “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”; Công nhân giỏi Thủ đô; mỗi năm có 01 mô hình mới, cách làm hay sáng tạo được giới thiệu, nhân rộng trong các cấp công đoàn.

Thông qua phong trào, trong 5 năm (2016- 2020), công nhân viên chức lao động quận Hoàng Mai đã phát huy 14.342 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ mới làm lợi 132, 686 tỷ đồng, thực hiện trên 115 công trình, sản phẩm có giá trị, trong đó có nhiều công trình tiêu biểu được Hội đồng thi đua khen thưởng Thành phố, ngành và Quận gắn biển, tặng Bằng khen, nhiều sáng kiến của công nhân viên chức lao động được áp dụng vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao, làm lợi cho doanh nghiệp hàng chục tỷ đồng mỗi năm.

Có thể kể đến những sáng kiến tiêu biểu như sáng kiến phục vụ dự án Phát triển sản phẩm thiết bị đóng ngắt máy thiết bị điện cao thế của nhóm kỹ sư Công ty TNHH ABB Việt Nam đã góp phần giảm giá thành sản phẩm 9%, rút ngắn thời gian giao hàng từ 20 tuần xuống 4 tuần, mang lại sự thuận tiện trong thao tác cho công nhân, tăng doanh thu 65 tỷ đồng cho Công ty trong một năm; sáng kiến tối ưu chi phí nguyên liệu cho sản phẩm nang mềm của thạc sỹ Nguyễn Duy Vinh- Giám đốc bộ phận Xuất nhập khẩu Công ty CP Traphaco giúp làm lợi 2,5 tỷ đồng/năm cho Công ty; sáng kiến sản xuất Vải cỏ (vài không dệt) của kỹ sư Nguyễn Đình Hà- Công ty CP Dệt công nghiệp Hà Nội làm lợi 2,5 tỷ đồng/năm cho Công ty.

Đáng nói, không chỉ mang lại lợi ích kinh tế, các sáng kiến, sáng tạo của công nhân viên chức lao động quận Hoàng Mai còn tạo không khí thi đua, sự khích lệ công nhân lao động lao động trực tiếp tích cực rèn luyện, nâng cao tay nghề, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động và giá trị cho chính bản thân người lao động.

Cùng với phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” cũng là một phong trào thi đua nòng cốt của công nhân lao động quận Hoàng Mai. Qua thi đua, nhiều tấm gương Công nhân giỏi hiện hữu trên mọi lĩnh vực, ở nhiều lứa tuổi đã được tôn vinh xứng đáng.

Đây là những công nhân trực tiếp lao động, sản xuất tại các doanh nghiệp, cần cù, nỗ lực vươn lên trong lao động sản xuất, làm chủ tay nghề, khoa học kỹ thuật, luôn tạo ra năng suất cao, chất lượng tốt, góp phần cùng doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hiệu quả. 5 năm qua, toàn quận có trên 1000 công nhân lao động được công nhận danh hiệu Công nhân giỏi cấp cơ sở; 230 công nhân được công nhận “Công nhân giỏi” cấp quận, 20 công nhân được tặng danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”.

Có thể kể đến những tấm gương công nhân giỏi tiêu biểu như: Công nhân Nguyễn Văn Cường Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất- người thợ có tay nghề cao, luôn tận tụy, gương mẫu, sáng tạo trong lao động sản xuất, luôn đạt năng suất, chất lượng sản phẩm cao nhất; công nhân Lý Bá Chinh Trường- Công ty Cổ phần Thương mại và kỹ thuật Việt- Sinh- có tay nghề giỏi đặc biệt, luôn đoàn kết, giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm để đồng nghiệp cùng tiến bộ hay công nhân Phạm Văn Phóng- Công ty Liên doanh Toyota Giải Phóng luôn cần cù, sáng tạo, thường xuyên có sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm tăng năng suất, tiết kiệm nguyên vật liệu, đảm bảo sản phẩm làm ra có chất lượng tốt v.v...

Ngoài những phong trào thi đua trọng tâm nói trên, trong thời gian qua, công nhân viên chức lao động quận Hoàng Mai còn hăng hái tham gia vào nhiều phong trào thi đua yêu nước khác như: “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi”; “Giỏi việc nước- đảm việc nhà”; “Xanh, sạch, đẹp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” v.v…

Bà Bùi Thị Ngọc Thủy cho biết, phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, các cấp công đoàn quận Hoàng Mai sẽ tiếp tục hướng về cơ sở, vì đoàn viên, người lao động, quan tâm đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, gắn các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động với việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động, chú trọng phong trào thi đua trong khối doanh nghiệp sản xuất kinh doanh; khen thưởng kịp thời, đúng người, đúng thành tích và quan tâm khen thưởng, động viên công nhân lao động trực tiếp sản xuất. /.

Phạm Diệp

Nguồn :