M
08/09/2020 08:46

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội:

Đổi mới cổng thông tin để hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính

(LĐTĐ) Thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã triển khai tốt việc phổ biến, tuyên truyền về thực hiện cải cách hành chính, trong đó thường xuyên rà soát, cập nhật các thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế khi có sự thay đổi các văn bản quy phạm pháp luật.

Xây dựng cổng thông tin chia sẻ tài liệu số
Sắp ra mắt Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ
Bộ Giáo dục khuyến cáo thí sinh cập nhật tuyển sinh tại cổng thông tin

Theo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2020, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã có sáng tạo trong triển khai công tác cải cách hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ để khuyến khích công dân, tổ chức tham gia vào dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đã tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, tổ chức trong việc giải quyết thủ tục hành chính. 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đều được chuẩn hóa theo quy trình ISO và được niêm yết, công khai bằng bản giấy ở Bộ phận "Một cửa" và bằng bản điện tử trên Cổng thông tin điện tử của Sở, Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội.

1410 screen shot 2020 09 07 at 41353 pm
Các thủ tục hành chính được công khai bằng bản điện tử trên Cổng thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội.

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội và phục vụ công dân, doanh nghiệp được đẩy mạnh. Sở tiếp tục duy trì, cung cấp 30 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, tổ chức trong việc giải quyết thủ tục hành chính.

Theo đó, 100% thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tính trên tổng số các thủ tục hành chính được đánh giá là phù hợp theo hướng dẫn tại Điều 28 của Thông tư 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ.

Trong thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tiếp tục quán triệt và triển khai hiệu quả chủ đề năm 2020 "Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm kỳ năm 2015-2020 và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp"; tích cực đổi mới lễ lối, phong cách làm việc, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thi hành công vụ tại Sở.

Song song với đó, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội sẽ tiếp tục rà soát và đơn giản hóa các thủ tục hành chính của Sở, đẩy mạnh tuyên truyền và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan, phát huy hiệu quả các phần mềm đã được đầu tư, tích cực hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân; tăng cường đổi mới Cổng thông tin điện tử của Sở, đảm bảo hỗ trợ cho tổ chức, công dân trong việc giải quyết các thủ tục hành chính của Sở.

Phương Bùi

Nguồn :