Tích cực chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động

(LĐTĐ) Từ đầu năm đến nay, Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC tích cực tham gia giải quyết việc làm, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động (NLĐ); đồng thời phối hợp cùng chính quyền thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế do Thành ủy cũng như Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề ra.
Cả hệ thống tích cực tập trung chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động Nâng cao vai trò của Công đoàn trong việc bảo vệ quyền lợi, chăm lo đời sống cho người lao động Nỗ lực quan tâm, chăm lo đời sống cho người lao động trong dịch Covid-19

Chú trọng công tác đại diện, bảo vệ đoàn viên, NLĐ

Ông Nguyễn Xuân Thăng - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC (Công đoàn UDIC) cho biết: Năm 2021 là năm đầu tiên Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực, do đó, Công đoàn UDIC đã đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật lao động, Công đoàn, các chế độ, chính sách có liên quan để NLĐ biết,thực hiện và có thể tự bảo vệ mình. Công đoàn cũng chủ động phối hợp với người sử dụng lao động rà soát hợp đồng lao động, nội quy, quy chế, quy định, Thỏa ước lao động tập thể… tại đơn vị, doanh nghiệp cho phù hợp với Bộ luật Lao động năm 2019.

Tích cực chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động
Công đoàn Tổng Công ty trao hỗ trợ tới công đoàn cơ sở và NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. (Ảnh: B.D)

Công đoàn Tổng Công ty cũng chủ động nghiên cứu, tham gia quá trình sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp; thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động dôi dư, đảm bảo việc làm và các quyền lợi khác cho NLĐ; chủ động phối hợp thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, các Công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức Hội nghị người lao động. Đến nay, đã có 17/19 doanh nghiệp trực thuộc Tổng Công ty có tổ chức Công đoàn tổ chức Hội nghị người lao động.

Năm 2021, thực hiện Chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả Thỏa ước lao động tập thể”; Đề án thí điểm “Nâng cao năng lực đối thoại, thương lượng, ký kết và chấm điểm, phân loại Thỏa ước lao động tập thể giai đoạn 2021-2022 của Liên đoàn Lao động Thành phố”, Công đoàn UDIC đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các Công đoàn cơ sở triển khai thực hiện.

Do đó, việc thương lượng tập thể ở cơ sở đã đi vào thực chất. Số lượng và chất lượng các bản Thỏa ước lao động ngày càng tăng. Hầu hết các đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn đều đã ký Thỏa ước lao động tập thể, xây dựng Quy chế dân chủ ở cơ sở, Quy chế đối thoại nơi làm việc. Đó là cơ sở để Công đoàn đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, NLĐ. Kết quả: Đến nay, đã có 17/19 đơn vị đã ký Thỏa ước lao động tập thể; 19/19 đơn vị xây dựng Quy chế đối thoại trong doanh nghiệp, Quy chế Dân chủ ở cơ sở và gửi về Công đoàn Tổng Công ty.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với NLĐ được coi trọng. Công đoàn phối hợp với chính quyền thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động tại các doanh nghiệp; kiểm tra về công tác phòng, chống Covid-19, an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ… Công đoàn phối hợp với chuyên môn đã tổ chức đi kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ tại các công trình của 10 đơn vị và Xí nghiệp trực thuộc Tổng Công ty.

Đặc biệt, năm 2021, với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, kéo dài, Công đoàn Tổng Công ty đã phối hợp với Ban lãnh đạo chỉ đạo triển khai quyết liệt, khẩn trương việc thành lập các “Tổ An toàn Covid-19” đến toàn bộ Công đoàn cơ sở. Kết quả, toàn Tổng Công ty đã có 19/19 Công đoàn cơ sở thành lập được 77 “Tổ An toàn Covid-19” với 301 người tham gia.

Các “Tổ An toàn Covid-19” đã tập trung tuyên truyền đến các Công đoàn cơ sở và toàn thể NLĐ Tổng Công ty nghiêm túc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, phổ biến rộng rãi các áp phíc về “An toàn Covid-19 tại nơi làm việc”, yêu cầu NLĐ thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, khai báo y tế trung thực, thực hiện nghiêm việc quét mã QR để phục vụ giám sát, truy vết tiếp xúc, góp phần dập dịch triệt để trong thời gian sớm nhất.

Đồng thời, thực hiện hướng dẫn của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội, Công đoàn Tổng Công ty đã thành lập các nhóm Zalo: Công đoàn Tổng Công ty, Công đoàn Văn phòng Tổng Công ty để trao đổi, nắm bắt thông tin và tình hình hoạt động của các đơn vị thành viên, các đơn vị trực thuộc để kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh và tổng hợp báo cáo...

Quan tâm, chăm lo đời sống cho NLĐ

Chủ tịch Công đoàn UDIC Nguyễn Xuân Thăng cho biết: Từ đầu năm đến nay, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên hoạt động sản xuất kinh doanh của một số đơn vị trực thuộc Tổng Công ty bị ảnh hưởng. Nhằm kịp thời, phần nào chia sẻ khó khăn với NLĐ, Công đoàn Tổng Công ty luôn quan tâm, xem xét, chia ra nhiều đợt trợ cấp cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn Quỹ Xã hội của Công đoàn Tổng Công ty.

Tích cực chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động
Công đoàn Tổng Công ty phổ biến rộng rãi các áp phíc về “An toàn Covid-19 tại nơi làm việc”.

Bên cạnh đó, nhằm thể hiện sự chăm lo, quan tâm, đồng hành, sát cánh, chia sẻ khó khăn cùng đơn vị, doanh nghiệp cũng như đoàn viên, NLĐ, Công đoàn Tổng Công ty đã triển khai Kế hoạch số 76/KH-CĐTCT ngày 28/5/2021 về việc ổn định quan hệ lao động và chăm lo cho đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; đồng thời ban hành Kế hoạch về việc Công đoàn Tổng Công ty đồng hành cùng doanh nghiệp khôi phục, phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống, việc làm cho NLĐ.

Thực hiện Kế hoạch số 39/KH-LĐLĐ ngày 21/7/2021 của LĐLĐ Thành phố Hà Nội về việc “Ứng phó khẩn cấp hỗ trợ đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19”; Công đoàn Tổng Công ty đã chi hỗ trợ khẩn cấp cho 97 đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, có hoàn cảnh khó khăn ở 18 Công đoàn cơ sở trực thuộc; với mức hỗ trợ cho mỗi đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn là 500 ngàn đồng/suất, đối với đoàn viên, người lao động là F1 cách ly tại công trình có xác nhận của cơ quan y tế mức 1 triệu đồng/suất. Công đoàn Tổng Công ty cũng đã trao 200 “Túi An sinh công đoàn” cho 200 đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn…

Theo ông Nguyễn Xuân Thăng, năm 2021 là năm các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, NLĐ được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và Công đoàn Tổng Công ty UDIC triển khai tập trung, cụ thể và quyết liệt nhất. Đến nay, đã có gần 500 đoàn viên, NLĐ được hưởng các khoản hỗ trợ từ Liên đoàn Lao động Thành phố và Công đoàn Tổng Công ty với số tiền hỗ trợ gần 200 triệu đồng.

Cùng với đó, nhằm thể hiện tinh thần “tương thân tương ái” của cán bộ, công nhân, viên chức, lao động và đoàn viên Công đoàn Tổng Công ty trong việc góp phần ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, Công đoàn Tổng Công ty đã triển khai việc vận động mỗi cán bộ, đoàn viên, NLĐ Công đoàn Tổng Công ty ủng hộ tối thiểu 1 ngày lương, góp phần vào nguồn lực kịp thời hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch của thành phố Hà Nội nói chung và cho các khu cách ly, các lực lượng làm công tác phòng, chống dịch nói riêng với số tiền trên 200 triệu đồng./.

Bảo Duy

Nên xem

Từng bước xử lý dứt điểm các vi phạm trật tự xây dựng tồn đọng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Từng bước xử lý dứt điểm các vi phạm trật tự xây dựng tồn đọng trên địa bàn thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Theo nội dung Chuyên đề số 03 “Giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy mạnh công tác cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng trên ...
Thực hiện 7 giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thực hiện 7 giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu trên địa bàn thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Năm 2022, Hà Nội sẽ đẩy mạnh phát triển kinh tế tri thức, ứng dụng công nghệ cao, vận dụng kết quả của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 để ...
Phát hiện học sinh nhiễm Covid-19 trong lớp học phải xử lý như thế nào?

Phát hiện học sinh nhiễm Covid-19 trong lớp học phải xử lý như thế nào?

(LĐTĐ) Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản hướng dẫn kiểm soát Covid-19 trong trường học. Ban chỉ đạo phòng chống dịch, Tổ an toàn Covid-19 ...
Hà Nội: Việc cách ly, chữa trị F0 tại nhà cần những điều kiện gì?

Hà Nội: Việc cách ly, chữa trị F0 tại nhà cần những điều kiện gì?

(LĐTĐ) Trẻ em trên 3 tháng tuổi, người lớn dưới 49 tuổi và chưa phát hiện bệnh lý nền, đã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19, sức khỏe chưa có ...
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội sẽ trực tiếp trả lời chất vấn

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội sẽ trực tiếp trả lời chất vấn

(LĐTĐ) Sáng 4/12, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Phạm Quí Tiên đã chủ trì buổi họp báo thông tin về kỳ họp thứ ba, ...
Huyện Mỹ Đức, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân

Huyện Mỹ Đức, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân

(LĐTĐ) Thực hiện Quyết định số 2200-QĐ/TU ngày 25/5/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành “Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu ...
Bảo đảm tốt nhất chế độ, chính sách cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19

Bảo đảm tốt nhất chế độ, chính sách cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19

(LĐTĐ) Về chính sách tiền lương, tiền công, phụ cấp và chế độ chính sách với người được điều động tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch Quốc ...

Tin khác

Quận Cầu Giấy: Lan tỏa việc học tập và làm theo lời Bác

Quận Cầu Giấy: Lan tỏa việc học tập và làm theo lời Bác

(LĐTĐ) Ngày 3/12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Cầu Giấy tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05); Tuyên dương “Công nhân giỏi” trong công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) quận Cầu Giấy năm 2021.
Đẩy mạnh các phong trào thi đua để tạo động lực cho người lao động phát huy sáng kiến, sáng tạo

Đẩy mạnh các phong trào thi đua để tạo động lực cho người lao động phát huy sáng kiến, sáng tạo

(LĐTĐ) Đánh giá đoàn viên, người lao động rất sáng tạo, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, đề nghị LĐLĐ 5 Thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua nhằm tạo động lực để người lao động phát huy sáng kiến, sáng tạo, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.
Công đoàn Thủ đô đồng hành cùng doanh nghiệp thực hiện hiệu quả “nhiệm vụ kép”

Công đoàn Thủ đô đồng hành cùng doanh nghiệp thực hiện hiệu quả “nhiệm vụ kép”

(LĐTĐ) Thông tin tại Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2021 của Cụm thi đua Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) 5 Thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức ngày 3/12, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng nhấn mạnh, trước những tác động của dịch Covid-19, các cấp Công đoàn Thủ đô đã linh hoạt, chủ động đồng hành cùng doanh nghiệp triển khai hiệu quả “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch, vừa duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh.
Cụm thi đua Liên đoàn Lao động 5 Thành phố trực thuộc Trung ương tổng kết hoạt động năm 2021

Cụm thi đua Liên đoàn Lao động 5 Thành phố trực thuộc Trung ương tổng kết hoạt động năm 2021

(LĐTĐ) Ngày 3/12, Cụm thi đua Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) 5 Thành phố trực thuộc Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2021. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại 05 điểm cầu, gồm LĐLĐ thành phố Hà Nội, LĐLĐ thành phố Hồ Chí Minh, LĐLĐ thành phố Cần Thơ, LĐLĐ thành phố Đà Nẵng, LĐLĐ thành phố Hải Phòng.
Công đoàn Sở Tư pháp tham gia hiến máu tình nguyện

Công đoàn Sở Tư pháp tham gia hiến máu tình nguyện

(LĐTĐ) Hưởng ứng phát động của Công đoàn viên chức thành phố Hà Nội, sáng 1/12, nhiều đoàn viên Công đoàn Sở Tư pháp thành phố Hà Nội đã tham gia hiến máu tình nguyện.
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2021

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2021

(LĐTĐ) Ngày 1/12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) và Trung tâm Chính trị quận Hoàn Kiếm đã phối hợp tổ chức Lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Công đoàn cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở trực thuộc. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, Lớp bồi dưỡng được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.
Công đoàn vào cuộc góp phần giảm thiểu tình trạng người lao động hưởng BHXH một lần

Công đoàn vào cuộc góp phần giảm thiểu tình trạng người lao động hưởng BHXH một lần

(LĐTĐ) Trước tình trạng số người hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần có xu hướng gia tăng, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đề nghị các cấp Công đoàn cần vào cuộc thực hiện một số giải pháp nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động.
Phát huy sáng kiến, sáng tạo trên mọi lĩnh vực

Phát huy sáng kiến, sáng tạo trên mọi lĩnh vực

(LĐTĐ) Năm 2021, phong trào thi đua đạt danh hiệu “Sáng kiến trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Thủ đô” do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phát động đã có bước chuyển biến mạnh mẽ về chất, đóng góp tích cực trên tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo, y tế, môi trường và quản lý nhà nước.
Hiệu quả và sức lan tỏa từ một phong trào thi đua

Hiệu quả và sức lan tỏa từ một phong trào thi đua

(LĐTĐ) Phong trào thi đua đạt danh hiệu “Sáng kiến trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Thủ đô” do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phát động đã và đang tạo ra sức lan tỏa lớn, được các cấp chính quyền, Công đoàn, chủ doanh nghiệp và đông đảo người lao động hưởng ứng tích cực. Qua nhiều năm triển khai, phong trào đã có bước chuyển biến mạnh mẽ về chất, góp phần quan trọng giải quyết khó khăn, ách tắc trong sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp, nâng cao thu nhập cho người lao động.
Chú trọng tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh

Chú trọng tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh

(LĐTĐ) Tính đến hết tháng 11/2021, Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư phát triển Hạ tầng đô thị UDIC đã giới thiệu được 80 quần chúng ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Qua đó, Đảng ủy Tổng Công ty đã kết nạp được 41 quần chúng ưu tú vào tổ chức Đảng và chuyển Đảng chính thức được 13 đồng chí.
Xem thêm
Phiên bản di động