Tích cực chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động

(LĐTĐ) Từ đầu năm đến nay, Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC tích cực tham gia giải quyết việc làm, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động (NLĐ); đồng thời phối hợp cùng chính quyền thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế do Thành ủy cũng như Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề ra.
Cả hệ thống tích cực tập trung chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động Nâng cao vai trò của Công đoàn trong việc bảo vệ quyền lợi, chăm lo đời sống cho người lao động Nỗ lực quan tâm, chăm lo đời sống cho người lao động trong dịch Covid-19

Chú trọng công tác đại diện, bảo vệ đoàn viên, NLĐ

Ông Nguyễn Xuân Thăng - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC (Công đoàn UDIC) cho biết: Năm 2021 là năm đầu tiên Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực, do đó, Công đoàn UDIC đã đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật lao động, Công đoàn, các chế độ, chính sách có liên quan để NLĐ biết,thực hiện và có thể tự bảo vệ mình. Công đoàn cũng chủ động phối hợp với người sử dụng lao động rà soát hợp đồng lao động, nội quy, quy chế, quy định, Thỏa ước lao động tập thể… tại đơn vị, doanh nghiệp cho phù hợp với Bộ luật Lao động năm 2019.

Tích cực chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động
Công đoàn Tổng Công ty trao hỗ trợ tới công đoàn cơ sở và NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. (Ảnh: B.D)

Công đoàn Tổng Công ty cũng chủ động nghiên cứu, tham gia quá trình sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp; thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động dôi dư, đảm bảo việc làm và các quyền lợi khác cho NLĐ; chủ động phối hợp thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, các Công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức Hội nghị người lao động. Đến nay, đã có 17/19 doanh nghiệp trực thuộc Tổng Công ty có tổ chức Công đoàn tổ chức Hội nghị người lao động.

Năm 2021, thực hiện Chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả Thỏa ước lao động tập thể”; Đề án thí điểm “Nâng cao năng lực đối thoại, thương lượng, ký kết và chấm điểm, phân loại Thỏa ước lao động tập thể giai đoạn 2021-2022 của Liên đoàn Lao động Thành phố”, Công đoàn UDIC đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các Công đoàn cơ sở triển khai thực hiện.

Do đó, việc thương lượng tập thể ở cơ sở đã đi vào thực chất. Số lượng và chất lượng các bản Thỏa ước lao động ngày càng tăng. Hầu hết các đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn đều đã ký Thỏa ước lao động tập thể, xây dựng Quy chế dân chủ ở cơ sở, Quy chế đối thoại nơi làm việc. Đó là cơ sở để Công đoàn đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, NLĐ. Kết quả: Đến nay, đã có 17/19 đơn vị đã ký Thỏa ước lao động tập thể; 19/19 đơn vị xây dựng Quy chế đối thoại trong doanh nghiệp, Quy chế Dân chủ ở cơ sở và gửi về Công đoàn Tổng Công ty.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với NLĐ được coi trọng. Công đoàn phối hợp với chính quyền thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động tại các doanh nghiệp; kiểm tra về công tác phòng, chống Covid-19, an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ… Công đoàn phối hợp với chuyên môn đã tổ chức đi kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ tại các công trình của 10 đơn vị và Xí nghiệp trực thuộc Tổng Công ty.

Đặc biệt, năm 2021, với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, kéo dài, Công đoàn Tổng Công ty đã phối hợp với Ban lãnh đạo chỉ đạo triển khai quyết liệt, khẩn trương việc thành lập các “Tổ An toàn Covid-19” đến toàn bộ Công đoàn cơ sở. Kết quả, toàn Tổng Công ty đã có 19/19 Công đoàn cơ sở thành lập được 77 “Tổ An toàn Covid-19” với 301 người tham gia.

Các “Tổ An toàn Covid-19” đã tập trung tuyên truyền đến các Công đoàn cơ sở và toàn thể NLĐ Tổng Công ty nghiêm túc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, phổ biến rộng rãi các áp phíc về “An toàn Covid-19 tại nơi làm việc”, yêu cầu NLĐ thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, khai báo y tế trung thực, thực hiện nghiêm việc quét mã QR để phục vụ giám sát, truy vết tiếp xúc, góp phần dập dịch triệt để trong thời gian sớm nhất.

Đồng thời, thực hiện hướng dẫn của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội, Công đoàn Tổng Công ty đã thành lập các nhóm Zalo: Công đoàn Tổng Công ty, Công đoàn Văn phòng Tổng Công ty để trao đổi, nắm bắt thông tin và tình hình hoạt động của các đơn vị thành viên, các đơn vị trực thuộc để kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh và tổng hợp báo cáo...

Quan tâm, chăm lo đời sống cho NLĐ

Chủ tịch Công đoàn UDIC Nguyễn Xuân Thăng cho biết: Từ đầu năm đến nay, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên hoạt động sản xuất kinh doanh của một số đơn vị trực thuộc Tổng Công ty bị ảnh hưởng. Nhằm kịp thời, phần nào chia sẻ khó khăn với NLĐ, Công đoàn Tổng Công ty luôn quan tâm, xem xét, chia ra nhiều đợt trợ cấp cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn Quỹ Xã hội của Công đoàn Tổng Công ty.

Tích cực chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động
Công đoàn Tổng Công ty phổ biến rộng rãi các áp phíc về “An toàn Covid-19 tại nơi làm việc”.

Bên cạnh đó, nhằm thể hiện sự chăm lo, quan tâm, đồng hành, sát cánh, chia sẻ khó khăn cùng đơn vị, doanh nghiệp cũng như đoàn viên, NLĐ, Công đoàn Tổng Công ty đã triển khai Kế hoạch số 76/KH-CĐTCT ngày 28/5/2021 về việc ổn định quan hệ lao động và chăm lo cho đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; đồng thời ban hành Kế hoạch về việc Công đoàn Tổng Công ty đồng hành cùng doanh nghiệp khôi phục, phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống, việc làm cho NLĐ.

Thực hiện Kế hoạch số 39/KH-LĐLĐ ngày 21/7/2021 của LĐLĐ Thành phố Hà Nội về việc “Ứng phó khẩn cấp hỗ trợ đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19”; Công đoàn Tổng Công ty đã chi hỗ trợ khẩn cấp cho 97 đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, có hoàn cảnh khó khăn ở 18 Công đoàn cơ sở trực thuộc; với mức hỗ trợ cho mỗi đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn là 500 ngàn đồng/suất, đối với đoàn viên, người lao động là F1 cách ly tại công trình có xác nhận của cơ quan y tế mức 1 triệu đồng/suất. Công đoàn Tổng Công ty cũng đã trao 200 “Túi An sinh công đoàn” cho 200 đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn…

Theo ông Nguyễn Xuân Thăng, năm 2021 là năm các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, NLĐ được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và Công đoàn Tổng Công ty UDIC triển khai tập trung, cụ thể và quyết liệt nhất. Đến nay, đã có gần 500 đoàn viên, NLĐ được hưởng các khoản hỗ trợ từ Liên đoàn Lao động Thành phố và Công đoàn Tổng Công ty với số tiền hỗ trợ gần 200 triệu đồng.

Cùng với đó, nhằm thể hiện tinh thần “tương thân tương ái” của cán bộ, công nhân, viên chức, lao động và đoàn viên Công đoàn Tổng Công ty trong việc góp phần ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, Công đoàn Tổng Công ty đã triển khai việc vận động mỗi cán bộ, đoàn viên, NLĐ Công đoàn Tổng Công ty ủng hộ tối thiểu 1 ngày lương, góp phần vào nguồn lực kịp thời hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch của thành phố Hà Nội nói chung và cho các khu cách ly, các lực lượng làm công tác phòng, chống dịch nói riêng với số tiền trên 200 triệu đồng./.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Lợi thế đầu tư hấp dẫn tại TNR Seven Rivers Hậu Giang

Lợi thế đầu tư hấp dẫn tại TNR Seven Rivers Hậu Giang

(LĐTĐ) Sức bật của đô thị Hậu Giang cộng hưởng với những giá trị nội tại mà TNR Seven Rivers đã tạo ra lợi thế đầu tư đặc biệt cho dự ...
World Cup 2022: Nếu hòa Tây Ban Nha, Nhật Bản vẫn có nguy cơ lớn bị loại sớm

World Cup 2022: Nếu hòa Tây Ban Nha, Nhật Bản vẫn có nguy cơ lớn bị loại sớm

(LĐTĐ) Với việc để thua trước Costa Rica và Đức giành được 1 điểm trước Tây Ban Nha, Nhật Bản đang bị đẩy vào thế khó trong cuộc đua giành vé ...
Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2022 ngày 28/11

Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2022 ngày 28/11

(LĐTĐ) Ngày thi đấu hôm nay (28/11), Brazil và Bồ Đào Nha sẽ ra sân lượt trận thứ 2, lần lượt gặp Thụy Sĩ và Uruguay. Đây là cơ hội để ...
Thúc đẩy thiết kế sáng tạo từ tài nguyên di sản

Thúc đẩy thiết kế sáng tạo từ tài nguyên di sản

Với thế mạnh về di sản, gồm 5.922 di tích, 1.793 di sản văn hóa phi vật thể và 1.350 làng nghề, Hà Nội coi di sản là nguồn tài ...
Thế giới tin tưởng vào tiềm năng tăng trưởng bền vững của Việt Nam

Thế giới tin tưởng vào tiềm năng tăng trưởng bền vững của Việt Nam

Tại các sự kiện quốc tế lớn diễn ra trong tuần qua ở Hà Nội, các chuyên gia, tổ chức quốc tế, các quỹ đầu tư đã chia sẻ nhận ...
Israel: Ông Netanyahu tiếp tục nỗ lực thành lập chính phủ mới

Israel: Ông Netanyahu tiếp tục nỗ lực thành lập chính phủ mới

Mặc dù ông Benjamin Netanyahu hôm 24/11 đã đạt được thỏa thuận với đảng Otzma Yehudit, song đến nay những cuộc đàm phán với các đảng phái khác vẫn đang ...
Bảng xếp hạng World Cup 2022 mới nhất: Xác định 2 đội bóng bị loại

Bảng xếp hạng World Cup 2022 mới nhất: Xác định 2 đội bóng bị loại

Bảng xếp hạng World Cup 2022 mới nhất, tính đến thời điểm này, BTC đã xác định 2 đội bóng bị loại là Qatar và Canada.

Tin khác

Triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong công nhân, viên chức, lao động

Triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong công nhân, viên chức, lao động

(LĐTĐ) Từ đầu năm đến nay, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các cấp Công đoàn tập trung triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức và cải thiện đời sống văn hóa tinh thần cho CNVCLĐ.
Mỗi phong trào thi đua đều thiết thực, hiệu quả

Mỗi phong trào thi đua đều thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Một trong những kết quả nổi bật công tác Công đoàn năm 2022 của Cụm thi đua số 8 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội là tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.
Quỹ Trợ vốn hướng dẫn thủ tục vay vốn cho đoàn viên, người lao động huyện Phú Xuyên

Quỹ Trợ vốn hướng dẫn thủ tục vay vốn cho đoàn viên, người lao động huyện Phú Xuyên

(LĐTĐ) Hôm nay (25/11), Quỹ Trợ vốn công nhân viên chức lao động nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình (gọi tắt là Quỹ Trợ vốn) đã phối hợp cùng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phú Xuyên hướng dẫn thủ tục vay vốn cho đoàn viên. Theo đó, cán bộ Quỹ Trợ vốn đã tiến hành ký hợp đồng hồ sơ vay vốn cho 79 đoàn viên, người lao động nghèo trên địa bàn huyện.
Hoài Đức: Tổ chức thành công Đại hội điểm Công đoàn cơ sở khối hành chính sự nghiệp

Hoài Đức: Tổ chức thành công Đại hội điểm Công đoàn cơ sở khối hành chính sự nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 25/11, Công đoàn xã Đức Giang đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là đơn vị được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức chọn làm điểm Đại hội Công đoàn khối hành chính sự nghiệp.
Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn

Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Trong năm 2022, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) 3 tỉnh, thành phố, gồm: Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng không ngừng nỗ lực, đổi mới, sáng tạo trong hoạt động... qua đó đã hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).
Thúc đẩy hợp tác giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và Liên hiệp Công đoàn Belarus

Thúc đẩy hợp tác giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và Liên hiệp Công đoàn Belarus

(LĐTĐ) Tại Hội đàm trực tuyến diễn ra chiều nay (25/11), Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Nguyễn Đình Khang bày tỏ mong muốn Liên hiệp Công đoàn Belarus tiếp tục bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động Việt Nam tại Belarus.
Công đoàn Cụm thi đua số 3: Hướng về cơ sở, vì người lao động

Công đoàn Cụm thi đua số 3: Hướng về cơ sở, vì người lao động

(LĐTĐ) Hướng về cơ sở, vì người lao động, kịp thời bảo vệ quyền lợi, chăm lo đời sống, hỗ trợ đoàn viên, người lao động có khó khăn… các đơn vị trong Cụm thi đua số 3 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã thực sự khẳng định được vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn.
Đoàn viên, người lao động huyện Quốc Oai sử dụng hiệu quả vốn vay từ Quỹ trợ vốn

Đoàn viên, người lao động huyện Quốc Oai sử dụng hiệu quả vốn vay từ Quỹ trợ vốn

(LĐTĐ) Thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện Quốc Oai đã phối hợp với Quỹ Trợ vốn công nhân viên chức lao động nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình (gọi tắt là Quỹ Trợ vốn) đẩy mạnh hoạt động cho vay vốn. Qua đó, đã giúp nhiều đoàn viên có thêm động lực phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.
Huyện Gia Lâm: Chăm lo tốt nhất cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão

Huyện Gia Lâm: Chăm lo tốt nhất cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão

(LĐTĐ) Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm, từ huyện tới cơ sở sẽ chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền, đề xuất người sử dụng lao động, lãnh đạo đơn vị và huy động các nguồn lực xã hội để tổ chức chăm lo tốt nhất cho đoàn viên, người lao động, đảm bảo mọi đoàn viên, người lao động đều được đón Tết an toàn, vui tươi, ấm no, hạnh phúc.
Chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực đại diện cho đoàn viên, người lao động

Chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực đại diện cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Sáng nay (24/11), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Tổng Công hội Trung Quốc tổ chức Hội thảo trực tuyến, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn giữa hai tổ chức.
Xem thêm
Phiên bản di động