Cả hệ thống tích cực tập trung chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động

(LĐTĐ) Tham gia thảo luận về chủ đề hoạt động công đoàn và những nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn trong năm 2022, các đồng chí Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng, năm 2022, vấn đề việc làm đóng vai trò rất quan trọng đối với người lao động, đặc biệt trong bối cảnh tác động, ảnh hưởng sâu của dịch Covid-19. Do đó, các cấp Công đoàn cần mở rộng hơn các hoạt động chăm lo về việc làm, đời sống để thấy được sự sáng tạo và đa dạng trong các hoạt động của tổ chức Công đoàn.
Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lần thứ 23 Khóa XII: Xem xét các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 Công đoàn sẽ hỗ trợ 50% kinh phí đón đoàn viên, người lao động quay trở lại làm việc

Ngày 5/11, Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam lần thứ 23 Khóa XII đã diễn ra tại Hà Nội. Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến vào hai nhóm nội dung: Các nội dung thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn và các nội dung Đoàn Chủ tịch cho ý kiến để trình Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn lần thứ 10.

Cả hệ thống tích cực tập trung chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang chủ trì hội nghị.

Bàn về chủ đề công tác năm và định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm hoạt động công đoàn năm 2022, theo Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, năm 2022 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 - 2023, năm thứ hai triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, do đó, dự kiến sẽ lấy chủ đề hoạt động năm là “Tích cực chăm lo việc làm cho người lao động, nỗ lực hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam”.

Dự thảo định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm hoạt động công đoàn năm 2022 cũng đưa ra 5 nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Trong đó, các cấp Công đoàn sẽ tập trung: Tuyên truyền, giám sát việc thực hiện pháp luật có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động, bình đẳng giữa lao động nam và nữ tại doanh nghiệp nhất là về hợp đồng lao đồng, đảm bảo người lao động tại doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn đều được ký kết hợp đồng lao động theo đúng quy định của pháp luật. Phấn đấu 70% trở lên doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn thương lượng, đối thoại với người sử dụng lao động, trong đó có nội dung về đảm bảo việc làm cho người lao động tại đơn vị.

Rà soát, tập trung thực hiện, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới".

Cả hệ thống tích cực tập trung chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động
Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải phát biểu tại hội nghị.

Đa dạng hóa phương thức vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ở những doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn, tăng tỷ lệ đoàn viên trên tổng số công nhân, lao động ở những nơi đã thành lập Công đoàn, nhất là các doanh nghiệp ở khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp và những địa bàn tập trung đông doanh nghiệp. Tăng cường đầu tư các nguồn lực cho công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công đoàn…

Tham gia về nội dung này, nhiều ý kiến đóng góp cho rằng, cần nhìn nhận trong năm 2022, vấn đề việc làm đóng vai trò rất quan trọng đối với người lao động, nhất là trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19; do đó, các cấp Công đoàn cần mở rộng hơn các hoạt động chăm lo về việc làm, đời sống để thấy được sự sáng tạo và đa dạng trong các hoạt động của tổ chức Công đoàn.

Cơ bản đồng tình với chủ đề công tác năm và định hướng các nhiệm vụ trọng tâm của công đoàn trong năm 2022 như Dự thảo Thường trực Đoàn Chủ tịch đã đề ra, song Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường cho rằng, Công đoàn cần quan tâm đến vấn đề đời sống của người lao động - đây là nội dung quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 đang có những tác động, ảnh hưởng tiêu cực. Theo đó, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đề xuất, chủ đề công tác năm 2022 nên là “Tích cực chăm lo đời sống, việc làm cho người lao động”; đồng thời bên cạnh việc nỗ lực hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, cần gắn liền với hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đã đề ra.

Cả hệ thống tích cực tập trung chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại hội nghị.

Góp ý thêm về nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn trong năm 2022, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường đề nghị, cần đẩy mạnh, nâng cao vai trò đại diện của Công đoàn trong việc ký kết Thỏa ước lao động tập thể với người sử dụng lao động, trong đó có nội dung đảm bảo việc làm cho người lao động. Theo ông Nguyễn Phi Thường, đây là nhiệm vụ cốt lõi, trọng tâm, xuyên suốt trong giai đoạn hiện nay và sắp tới của Công đoàn, đặc biệt trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, quan hệ lao động phức tạp, do đó, rất cần thể hiện rõ vai trò đại diện, tham gia của tổ chức Công đoàn.

Góp ý vào chủ đề và hoạt động công đoàn trọng tâm năm 2022, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hồ Chí Minh Trần Thị Diệu Thuý cho rằng, bên cạnh việc làm, người lao động còn cần quan tâm rất nhiều vấn đề khác, như: Chỗ ở ổn định, an toàn; chăm sóc y tế; chăm sóc sức khoẻ tinh thần… Do đó, bà Thuý đề nghị nên có sự chăm lo chung cho người lao động và tùy từng đối tượng để có sự chăm lo phù hợp.

Bàn luận về chủ đề này, Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải cũng nhấn mạnh, việc làm là vấn đề then chốt nhất của người lao động. Theo đó, ông Trần Thanh Hải đặt vấn đề cần nâng cao vai trò thương lượng của Công đoàn, để người lao động có việc làm tốt hơn; thực hiện kết nối cung - cầu để người lao động có việc làm.

Tiếp thu những góp ý trên, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho rằng, vấn đề việc làm của người lao động là rất cơ bản, căn cốt của người lao động trong năm 2022. Do đó, ông Ngọ Duy Hiểu cũng đề xuất chủ đề hoạt động công đoàn năm 2022 là “Tích cực chăm lo việc làm, đời sống của người lao động…” phải được đặt lên hàng đầu.

Cả hệ thống tích cực tập trung chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Ghi nhận ý kiến của các đồng chí Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, kết luận về vấn đề này, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh: Tổ chức Công đoàn phải làm rất nhiều nhiệm vụ và mong muốn làm được nhiều việc cho đoàn viên, người lao động của mình, nhưng tùy vào hoàn cảnh từng năm, chúng ta cần định hướng ra một số trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề căn bản, cốt lõi nhất của Công đoàn. Điều này không có nghĩa là sẽ lơi là các nhiệm vụ khác.

Theo Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chính phủ đang xây dựng chương trình phục hồi kinh tế, các địa phương, các doanh nghiệp cũng đang chú trọng chăm lo đến việc làm của người lao động. Công đoàn là một bên trong quan hệ lao động, do đó, Công đoàn sẽ tiếp tục đồng hành với Chính phủ chăm lo việc làm cho người lao động. Vì vậy, năm 2022, Công đoàn Việt Nam sẽ tập trung vào vấn đề việc làm cho người lao động.

Ông Nguyễn Đình Khang cũng cho biết, chậm nhất trong tháng 12/2021, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ ban hành hướng dẫn về chủ đề công tác năm và các nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động công đoàn năm 2022 để các cấp Công đoàn chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thẻ bảo hiểm y tế - "phao cứu sinh” cho nhiều gia đình học sinh, sinh viên

Thẻ bảo hiểm y tế - "phao cứu sinh” cho nhiều gia đình học sinh, sinh viên

(LĐTĐ) Trong những năm qua, chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) ngày càng khẳng định vai trò trụ cột trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, trong đó ...
TP.HCM: Hiệu trưởng Trường Trương Vĩnh Ký phản hồi thông tin xô xát giữa thầy giáo với phụ huynh

TP.HCM: Hiệu trưởng Trường Trương Vĩnh Ký phản hồi thông tin xô xát giữa thầy giáo với phụ huynh

(LĐTĐ) Ngày 26/9, liên quan đến thông tin thầy giáo đánh phụ huynh lan truyền trên mạng xã hội, Hiệu trưởng Trường Tiểu học - THCS - THPT Trương Vĩnh Ký ...
Phát huy vai trò là điểm tựa của người lao động

Phát huy vai trò là điểm tựa của người lao động

Thời gian qua, Ban Thường vụ Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Ứng Hòa, Hà Nội đã chỉ đạo có hiệu quả phong trào công nhân viên chức lao động ...
Ngày 27/9, diễn ra Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình giám sát năm 2023

Ngày 27/9, diễn ra Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình giám sát năm 2023

(LĐTĐ) Sáng mai (27/9), tại Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sẽ tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình giám sát của ...
Đà Nẵng: Nỗ lực hỗ trợ người dân chống bão Noru

Đà Nẵng: Nỗ lực hỗ trợ người dân chống bão Noru

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) các quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã rà soát phương án sơ tán, di dời các hộ dân vùng có nguy ...
Sân chơi quen thuộc, hấp dẫn học sinh, sinh viên

Sân chơi quen thuộc, hấp dẫn học sinh, sinh viên

(LĐTĐ) Mỗi mùa Giải Cầu lông học sinh - sinh viên thành phố Hà Nội mở rộng tranh Cúp báo Tuổi trẻ Thủ đô diễn ra, trường THPT Nguyễn Trãi (Thường ...
Cập nhật bão số 4: Miền Trung mưa rất to từ chiều 27/9

Cập nhật bão số 4: Miền Trung mưa rất to từ chiều 27/9

(LĐTĐ) Do ảnh hưởng của bão số 4, từ chiều 27/9 đến ngày 28/9, khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum có mưa ...

Tin khác

Phát huy vai trò là điểm tựa của người lao động

Phát huy vai trò là điểm tựa của người lao động

Thời gian qua, Ban Thường vụ Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Ứng Hòa, Hà Nội đã chỉ đạo có hiệu quả phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn đã đạt được nhiều kết quả tiêu biểu trên các lĩnh vực. Qua đó khích lệ công nhân lao động yên tâm lao động, sản xuất…
Hội thi thợ giỏi: Nâng cao kỹ năng nghề cho công nhân lao động

Hội thi thợ giỏi: Nâng cao kỹ năng nghề cho công nhân lao động

Hội thi Thợ giỏi ngành Công Thương Hà Nội năm 2022 thu hút sự tham gia của 50 thí sinh, đại diện cho gần 11.000 công nhân lao động đến từ 84 Công đoàn cơ sở trực thuộc ngành Công Thương Hà Nội. Các thí sinh tham gia và dự thi với 7 nội dung nghề là: Hàn điện; hàn tig; hàn CO2; tiện vạn năng; tiện CNC; điện công nghiệp; vẽ thiết kế trên máy tính.
Sắp diễn ra cao điểm hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài” tại thị xã Sơn Tây

Sắp diễn ra cao điểm hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài” tại thị xã Sơn Tây

(LĐTĐ) Ông Hứa Đức Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây thông tin, nhằm thiết thực hưởng ứng Năm Du lịch Sơn Tây - xứ Đoài, hướng tới kỷ niệm 200 năm Thành cổ Sơn Tây (1822 - 2022); Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) phối hợp với LĐLĐ Thị xã xây dựng kế hoạch phát động đợt cao điểm hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài” chào mừng kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; 92 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam và 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.
Triển khai hiệu quả các phong trào thi đua trong khối giáo dục huyện Sóc Sơn

Triển khai hiệu quả các phong trào thi đua trong khối giáo dục huyện Sóc Sơn

(LĐTĐ) Ngày 23/9, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị Tổng kết hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ); Sơ kết hoạt động Công đoàn khối giáo dục năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu.
Huyện Quốc Oai: Bàn giao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn

Huyện Quốc Oai: Bàn giao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn

(LĐTĐ) Chiều 23/9, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp với LĐLĐ huyện Quốc Oai tổ chức bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho gia đình chị Nguyễn Thị Lan Hương, đoàn viên công đoàn Trường Tiểu học Hòa Thạch B.
Thắp thêm niềm tin từ Mái ấm Công đoàn

Thắp thêm niềm tin từ Mái ấm Công đoàn

(LĐTĐ) Với gia đình đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, việc có một ngôi nhà khang trang là cả một niềm mơ ước. Đoàn viên Công đoàn ở thị xã Sơn Tây cũng vậy, Chương trình hỗ trợ nhà “Mái ấm Công đoàn” đã góp phần hiện thực hóa giấc mơ an cư của nhiều đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, giúp họ ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất.
Đẩy mạnh công tác phối hợp vì lợi ích đoàn viên

Đẩy mạnh công tác phối hợp vì lợi ích đoàn viên

(LĐTĐ) Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Liên đoàn Lao động thành phố (LĐLĐ) Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thành phố và Huyện ủy Mê Linh, LĐLĐ huyện và Phòng GD&ĐT huyện Mê Linh đã phối hợp thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2017- 2022, kế hoạch phối hợp năm học 2021 - 2022.
Sân chơi bổ ích cho công nhân, viên chức, lao động tại Cụm thi đua số 2

Sân chơi bổ ích cho công nhân, viên chức, lao động tại Cụm thi đua số 2

(LĐTĐ) Sáng 20/9, tại Nhà thi đấu Hà Đông (Hà Nội), Cụm thi đua số 2 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động Thủ đô năm 2022.
Đồng hành với doanh nghiệp, chăm lo tốt đời sống việc làm cho người lao động

Đồng hành với doanh nghiệp, chăm lo tốt đời sống việc làm cho người lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, Ban Giám đốc Công ty CP Masscom Việt Nam luôn quan tâm, tạo điều kiện cho hoạt động của Công đoàn Công ty, cùng phối hợp thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho cán bộ, nhân viên.
Sôi nổi Hội thi thợ giỏi ngành Công Thương Hà Nội năm 2022

Sôi nổi Hội thi thợ giỏi ngành Công Thương Hà Nội năm 2022

(LĐTĐ) Thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm ngày Giải phóng Thủ đô, đồng thời, thúc đẩy phong trào luyện tay nghề, thi thợ giỏi trong công nhân lao động; sáng 17/9, tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội đã tổ chức Hội thi thợ giỏi ngành Công thương Hà Nội năm 2022.
Xem thêm
Phiên bản di động