Cả hệ thống tích cực tập trung chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động

(LĐTĐ) Tham gia thảo luận về chủ đề hoạt động công đoàn và những nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn trong năm 2022, các đồng chí Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng, năm 2022, vấn đề việc làm đóng vai trò rất quan trọng đối với người lao động, đặc biệt trong bối cảnh tác động, ảnh hưởng sâu của dịch Covid-19. Do đó, các cấp Công đoàn cần mở rộng hơn các hoạt động chăm lo về việc làm, đời sống để thấy được sự sáng tạo và đa dạng trong các hoạt động của tổ chức Công đoàn.
Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lần thứ 23 Khóa XII: Xem xét các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 Công đoàn sẽ hỗ trợ 50% kinh phí đón đoàn viên, người lao động quay trở lại làm việc

Ngày 5/11, Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam lần thứ 23 Khóa XII đã diễn ra tại Hà Nội. Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến vào hai nhóm nội dung: Các nội dung thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn và các nội dung Đoàn Chủ tịch cho ý kiến để trình Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn lần thứ 10.

Cả hệ thống tích cực tập trung chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang chủ trì hội nghị.

Bàn về chủ đề công tác năm và định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm hoạt động công đoàn năm 2022, theo Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, năm 2022 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 - 2023, năm thứ hai triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, do đó, dự kiến sẽ lấy chủ đề hoạt động năm là “Tích cực chăm lo việc làm cho người lao động, nỗ lực hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam”.

Dự thảo định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm hoạt động công đoàn năm 2022 cũng đưa ra 5 nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Trong đó, các cấp Công đoàn sẽ tập trung: Tuyên truyền, giám sát việc thực hiện pháp luật có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động, bình đẳng giữa lao động nam và nữ tại doanh nghiệp nhất là về hợp đồng lao đồng, đảm bảo người lao động tại doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn đều được ký kết hợp đồng lao động theo đúng quy định của pháp luật. Phấn đấu 70% trở lên doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn thương lượng, đối thoại với người sử dụng lao động, trong đó có nội dung về đảm bảo việc làm cho người lao động tại đơn vị.

Rà soát, tập trung thực hiện, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới".

Cả hệ thống tích cực tập trung chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động
Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải phát biểu tại hội nghị.

Đa dạng hóa phương thức vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ở những doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn, tăng tỷ lệ đoàn viên trên tổng số công nhân, lao động ở những nơi đã thành lập Công đoàn, nhất là các doanh nghiệp ở khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp và những địa bàn tập trung đông doanh nghiệp. Tăng cường đầu tư các nguồn lực cho công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công đoàn…

Tham gia về nội dung này, nhiều ý kiến đóng góp cho rằng, cần nhìn nhận trong năm 2022, vấn đề việc làm đóng vai trò rất quan trọng đối với người lao động, nhất là trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19; do đó, các cấp Công đoàn cần mở rộng hơn các hoạt động chăm lo về việc làm, đời sống để thấy được sự sáng tạo và đa dạng trong các hoạt động của tổ chức Công đoàn.

Cơ bản đồng tình với chủ đề công tác năm và định hướng các nhiệm vụ trọng tâm của công đoàn trong năm 2022 như Dự thảo Thường trực Đoàn Chủ tịch đã đề ra, song Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường cho rằng, Công đoàn cần quan tâm đến vấn đề đời sống của người lao động - đây là nội dung quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 đang có những tác động, ảnh hưởng tiêu cực. Theo đó, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đề xuất, chủ đề công tác năm 2022 nên là “Tích cực chăm lo đời sống, việc làm cho người lao động”; đồng thời bên cạnh việc nỗ lực hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, cần gắn liền với hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đã đề ra.

Cả hệ thống tích cực tập trung chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại hội nghị.

Góp ý thêm về nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn trong năm 2022, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường đề nghị, cần đẩy mạnh, nâng cao vai trò đại diện của Công đoàn trong việc ký kết Thỏa ước lao động tập thể với người sử dụng lao động, trong đó có nội dung đảm bảo việc làm cho người lao động. Theo ông Nguyễn Phi Thường, đây là nhiệm vụ cốt lõi, trọng tâm, xuyên suốt trong giai đoạn hiện nay và sắp tới của Công đoàn, đặc biệt trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, quan hệ lao động phức tạp, do đó, rất cần thể hiện rõ vai trò đại diện, tham gia của tổ chức Công đoàn.

Góp ý vào chủ đề và hoạt động công đoàn trọng tâm năm 2022, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hồ Chí Minh Trần Thị Diệu Thuý cho rằng, bên cạnh việc làm, người lao động còn cần quan tâm rất nhiều vấn đề khác, như: Chỗ ở ổn định, an toàn; chăm sóc y tế; chăm sóc sức khoẻ tinh thần… Do đó, bà Thuý đề nghị nên có sự chăm lo chung cho người lao động và tùy từng đối tượng để có sự chăm lo phù hợp.

Bàn luận về chủ đề này, Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải cũng nhấn mạnh, việc làm là vấn đề then chốt nhất của người lao động. Theo đó, ông Trần Thanh Hải đặt vấn đề cần nâng cao vai trò thương lượng của Công đoàn, để người lao động có việc làm tốt hơn; thực hiện kết nối cung - cầu để người lao động có việc làm.

Tiếp thu những góp ý trên, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho rằng, vấn đề việc làm của người lao động là rất cơ bản, căn cốt của người lao động trong năm 2022. Do đó, ông Ngọ Duy Hiểu cũng đề xuất chủ đề hoạt động công đoàn năm 2022 là “Tích cực chăm lo việc làm, đời sống của người lao động…” phải được đặt lên hàng đầu.

Cả hệ thống tích cực tập trung chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Ghi nhận ý kiến của các đồng chí Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, kết luận về vấn đề này, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh: Tổ chức Công đoàn phải làm rất nhiều nhiệm vụ và mong muốn làm được nhiều việc cho đoàn viên, người lao động của mình, nhưng tùy vào hoàn cảnh từng năm, chúng ta cần định hướng ra một số trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề căn bản, cốt lõi nhất của Công đoàn. Điều này không có nghĩa là sẽ lơi là các nhiệm vụ khác.

Theo Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chính phủ đang xây dựng chương trình phục hồi kinh tế, các địa phương, các doanh nghiệp cũng đang chú trọng chăm lo đến việc làm của người lao động. Công đoàn là một bên trong quan hệ lao động, do đó, Công đoàn sẽ tiếp tục đồng hành với Chính phủ chăm lo việc làm cho người lao động. Vì vậy, năm 2022, Công đoàn Việt Nam sẽ tập trung vào vấn đề việc làm cho người lao động.

Ông Nguyễn Đình Khang cũng cho biết, chậm nhất trong tháng 12/2021, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ ban hành hướng dẫn về chủ đề công tác năm và các nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động công đoàn năm 2022 để các cấp Công đoàn chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tiếp biến văn hoá: Nền tảng phục hồi và phát triển bền vững kinh tế

Tiếp biến văn hoá: Nền tảng phục hồi và phát triển bền vững kinh tế

(LĐTĐ) Chiều 5/12 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tổ chức triển khai Cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, Bộ Công Thương, Bộ ...
Hà Nội ghi nhận 462 ca mắc Covid-19, trong đó cộng đồng 189 ca

Hà Nội ghi nhận 462 ca mắc Covid-19, trong đó cộng đồng 189 ca

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, tính từ 18h ngày 4/12 đến 18h ngày 5/12 Hà Nội ghi nhận 462 ca bệnh Covid-19, trong đó, cộng đồng ...
Hạn chế việc ứ đọng hành khách trong bến xe

Hạn chế việc ứ đọng hành khách trong bến xe

(LĐTĐ) Dịp Tết Nguyên đán sắp tới, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội yêu cầu các đơn vị vận tải hành khách liên tỉnh, hợp đồng và du lịch, ...
Đảm bảo đoàn viên, người lao động đều được chăm lo trong dịp Tết

Đảm bảo đoàn viên, người lao động đều được chăm lo trong dịp Tết

(LĐTĐ) Dịp Tết Nguyên đán sắp tới, Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam yêu cầu các cấp Công đoàn trực thuộc chủ động phối hợp với cơ quan chuyên ...
Lặng thầm gieo yêu thương

Lặng thầm gieo yêu thương

(LĐTĐ) Suốt những năm qua, chị Cấn Thị Hoa (thôn 2, xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội) đã cùng với gia đình tổ chức nhiều hoạt động ...
Ba Vì: Diễn tập tiếp nhận, điều trị người bệnh nhiễm Covid-19

Ba Vì: Diễn tập tiếp nhận, điều trị người bệnh nhiễm Covid-19

(LĐTĐ) Sáng 5/12, tại Trạm y tế lưu động số 1 xã Phong Vân, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch huyện Ba Vì tổ chức diễn tập tiếp nhận, điều trị ...
Đề xuất các gói chính sách hỗ trợ, phục hồi kinh tế

Đề xuất các gói chính sách hỗ trợ, phục hồi kinh tế

(LĐTĐ) "Các nhóm chính sách cần đảm bảo và nâng cao năng lực y tế, giảm chi phí, giãn, hoãn nghĩa vụ tài chính, tăng khả năng tiếp cận và hấp ...

Tin khác

Người lao động tại huyện Đông Anh đón nhận hỗ trợ nhà “Mái ấm Công đoàn”

Người lao động tại huyện Đông Anh đón nhận hỗ trợ nhà “Mái ấm Công đoàn”

(LĐTĐ) Chiều 3/12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức trao hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” cho chị Hoàng Thị Thủy, đoàn viên Công đoàn trường Mầm non Uy Nỗ và chị Nguyễn Thị Dương, đoàn viên Công đoàn trường Mầm non Thư Lâm. Dự chương trình có Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng; Chủ tịch LĐLĐ huyện Đông Anh Nguyễn Văn Hoa.
Chăm lo Tết là cách giữ chân người lao động trong bối cảnh thiếu lao động như hiện nay

Chăm lo Tết là cách giữ chân người lao động trong bối cảnh thiếu lao động như hiện nay

(LĐTĐ) Chiều 2/12, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin về tình hình công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn.
Mong có một cái Tết sum vầy

Mong có một cái Tết sum vầy

(LĐTĐ) Tháng cuối năm là thời điểm công nhân lao động “chạy nước rút” để có tiền lo đủ loại chi phí cho dịp nghỉ Tết Nguyên đán. Trải qua một năm với nhiều biến động và ảnh hưởng của dịch Covid-19, không ít người lao động chỉ có niềm mong mỏi duy nhất là ổn định việc làm, có thu nhập và được đón một cái Tết an toàn.
Bảo vệ quyền, lợi ích người lao động ngay từ các hoạt động cốt lõi của tổ chức Công đoàn

Bảo vệ quyền, lợi ích người lao động ngay từ các hoạt động cốt lõi của tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Hỗ trợ xây dựng các Thỏa ước lao động tập thể, tập chung chăm lo, bảo vệ quyền lợi của người lao động... là các cách làm hay, sáng tạo của các đơn vị trong Cụm thi đua số 6 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội. Nhờ có sự hỗ trợ kịp thời của tổ chức Công đoàn, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tại các doan nghiệp trong Cụm luôn yên tâm công tác, tin tưởng vào sự chỉ đạo, điều hành trong triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, khôi phục sản xuất, kinh doanh.
LĐLĐ Huyện Mỹ Đức: Tích cực chăm lo đời sống, việc làm cho người lao động

LĐLĐ Huyện Mỹ Đức: Tích cực chăm lo đời sống, việc làm cho người lao động

(LĐTĐ) Từ đầu năm 2021 đến nay, dù chịu nhiều tác động tiêu cực của dịch Covid-19 nhưng Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức vẫn luôn chú trọng tới công tác chăm lo đời sống, việc làm cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp (DN) khôi phục sản xuất kinh doanh, hạn chế tối đa tình trạng mất việc làm của người lao động.
Công ty TNHH Một thành viên Kinh Đô tổ chức Hội nghị người lao động năm 2022

Công ty TNHH Một thành viên Kinh Đô tổ chức Hội nghị người lao động năm 2022

(LĐTĐ) Hôm nay (30/11), Công ty TNHH Một thành viên Kinh Đô đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2022. Tới dự, chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội; bà Lê Thị Bích Thanh - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Kinh Đô.
Ổn định việc làm, đảm bảo đời sống cho người lao động

Ổn định việc làm, đảm bảo đời sống cho người lao động

(LĐTĐ) Dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn đang diễn biến phức tạp, nhiều ca F0 gia tăng ngoài cộng đồng khiến nhiều người lao động, đặc biệt là những công nhân lao động ngành môi trường lo lắng vì nguy cơ lây nhiễm bệnh cao. Tuy nhiên, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và các biện pháp phòng, chống dịch, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Hà Đông không chỉ bảo đảm việc làm ổn định cho người lao động, mà còn giúp họ yên tâm làm việc trong trạng thái “bình thường mới”.
Đồng hành cùng doanh nghiệp, giúp người lao động ổn định việc làm

Đồng hành cùng doanh nghiệp, giúp người lao động ổn định việc làm

(LĐTĐ) Nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn, thời gian qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã có nhiều chương trình, hành động cụ thể đồng hành cùng doanh nghiệp thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống, việc làm cho người lao động.
Hỗ trợ người lao động vay vốn, phát triển kinh tế

Hỗ trợ người lao động vay vốn, phát triển kinh tế

(LĐTĐ) Thời gian qua, dưới sự phối hợp với Quỹ Trợ vốn công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình (Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội), nhiều đơn vị LĐLĐ huyện, thị xã… trên địa bàn Hà Nội đã triển khai hiệu quả công tác rà soát, hỗ trợ Công đoàn viên, người lao động tiếp cận vay vốn, phát triển kinh tế.
Nỗ lực giữ môi trường sản xuất an toàn

Nỗ lực giữ môi trường sản xuất an toàn

(LĐTĐ) Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long luôn nỗ lực thực hiện các giải pháp nhằm duy trì sản xuất, giữ vững vùng an toàn tại các nhà máy, xí nghiệp và đảm bảo việc làm đầy đủ cho người lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động