M
09/03/2021 14:09

Thông tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế: Trường hợp nào được chi trả 100% theo mức hưởng?

(LĐTĐ) Từ 1/1/2021, theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế, người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế được tự lựa chọn điều trị nội trú tại bất kỳ bệnh viện tuyến tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Và nếu được chỉ định điều trị nội trú, người bệnh sẽ được Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi trả 100% theo mức hưởng bảo hiểm y tế của đối tượng tham gia.

Hướng dẫn thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19 đối với người có thẻ bảo hiểm y tế Đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ bảo hiểm y tế Từ 1/1/2020: Tăng mức thanh toán trực tiếp cho người có thẻ bảo hiểm y tế

Thêm quyền lợi cho người có thẻ bảo hiểm y tế

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, sau 5 năm thông tuyến bảo hiểm y tế tuyến huyện, từ 1/1/2021, ngành tiếp tục triển khai thông tuyến bảo hiểm y tế nội trú tuyến tỉnh trong toàn quốc. Việc này tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế, có thẻ bảo hiểm y tế, không cần giấy chuyển viện mà vẫn được khám chữa bệnh và được bảo đảm quyền lợi tại các cơ sở khám chữa bệnh tuyến tương đương trên toàn quốc, được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả chi phí điều trị nội trú theo phạm vi quyền lợi và mức hưởng (như đúng tuyến).

Thông tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế: Trường hợp nào được chi trả 100% theo mức hưởng?
Quỹ Bảo hiểm y tế sẽ chi trả 100% chi phí điều trị nội trú cho người tham gia bảo hiểm y tế khi tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến. Ảnh minh họa

Cụ thể, nếu như trước thời điểm 1/1/2021, người có thẻ bảo hiểm y tế đi khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến tỉnh mà không có giấy chuyển viện từ tuyến dưới, thì được coi là đi khám chữa bệnh trái tuyến và chỉ được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán 60% chi phí điều trị nội trú theo mức hưởng.

Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 6 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014: Từ ngày 1/1/2021, Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả chi phí điều trị nội trú theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này cho người tham gia bảo hiểm y tế khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh, thành phố trong phạm vi cả nước.

Cụ thể, từ 1/1/2021, người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế được tự lựa chọn điều trị nội trú tại bất kỳ bệnh viện tuyến tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Về quyền lợi, trước đây, những trường hợp đi khám chữa bệnh trái tuyến chỉ được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả 40% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến trung ương và 60% chi phí điều trị nội trú đối với tuyến tỉnh. Nhưng từ năm 2021, người có thẻ bảo hiểm y tế khi điều trị nội trú trái tuyến ở các bệnh viện tuyến tỉnh trong cả nước thì mức hưởng bảo hiểm y tế sẽ được tăng từ 60% lên 100% đối với các đối tượng theo quy định.

Cụ thể, Quỹ Bảo hiểm y tế sẽ chi trả 100% chi phí điều trị nội trú cho người tham gia bảo hiểm y tế khi tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến tại các cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh, thành phố trong cả nước đối với nhóm đối tượng: Quân đội, công an, người có công với cách mạng, cựu chiến binh, trẻ em dưới 6 tuổi, người hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, dân tộc thiểu số; những trường hợp có chi phí một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở (khoảng 224 ngàn đồng); người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên, có số tiền đồng chi trả trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (khoảng 8,9 triệu đồng); người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

Đối tượng là thân nhân người có công với cách mạng đi khám bảo hiểm y tế trái tuyến sẽ được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả 95% chi phí điều trị nội trú. Các đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế còn lại, khi đi khám bảo hiểm y tế trái tuyến sẽ được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả 80%.

Theo ông Lê Văn Phúc - Trưởng ban Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (Bảo hiểm xã hội Việt Nam), việc thông tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tuyến tỉnh, thành phố nhằm đảm bảo quyền lợi tốt hơn cho người tham gia bảo hiểm y tế, tạo điều kiện cho bệnh nhân tham gia bảo hiểm y tế có cơ hội lựa chọn chất lượng dịch vụ đáp ứng với mong muốn của cá nhân.

Chỉ hưởng đủ quyền lợi khi được chỉ định điều trị nội trú

Từ 1/1/2021, Quỹ Bảo hiểm y tế sẽ chi trả 100% chi phí điều trị nội trú cho người tham gia bảo hiểm y tế khi tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến tại các cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh, thành phố trong cả nước đối với nhóm đối tượng: Quân đội, công an, người có công với cách mạng, cựu chiến binh, trẻ em dưới 6 tuổi, người hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, dân tộc thiểu số; những trường hợp có chi phí một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở (khoảng 224 ngàn đồng); người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên, có số tiền đồng chi trả trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (khoảng 8,9 triệu đồng); người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

Đối tượng là thân nhân người có công với cách mạng đi khám bảo hiểm y tế trái tuyến sẽ được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả 95% chi phí điều trị nội trú. Các đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế còn lại, khi đi khám bảo hiểm y tế trái tuyến sẽ được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả 80%.

Trao đổi rõ hơn về đối tượng được hưởng, ông Lê Văn Phúc cho biết: Đối tượng được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế khi lên tuyến tỉnh, thành phố khám, bao gồm: Người đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại tuyến xã, huyện, tỉnh, thậm chí cả tuyến trung ương khi đến các bệnh viện tuyến tỉnh, thành phố mà được chỉ định điều trị nội trú thì đều được thanh toán đầy đủ.

Cụ thể, người có thẻ bảo hiểm y tế đăng ký ở tuyến xã, tuyến huyện thì đều được khám chữa bệnh tại tuyến tỉnh; và khi đến khám chữa bệnh tại bệnh viện tuyến tỉnh nếu được chỉ định vào điều trị nội trú thì người bệnh được chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo phạm vi mức hưởng.

“Trường hợp chỉ điều trị ngoại trú thì theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế, Quỹ Bảo hiểm y tế không chi trả”, ông Lê Văn Phúc nhấn mạnh.

Khẳng định tính ưu việt của việc thông tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế nhằm tạo thêm quyền lợi cho người có thẻ bảo hiểm y tế, tuy nhiên, ông Lê Văn Phúc cũng khuyến cáo người bệnh cần cần nhắc kỹ khi quyết định lựa chọn nơi điều trị, cũng như bác sĩ cần cân nhắc kỹ khi chỉ định điều trị.

"Trường hợp bệnh nhân chưa cần thiết điều trị nội trú, mà vẫn đưa vào điều trị nội trú thì sẽ tạo thành quá tải cho các bệnh viện tuyến tỉnh, thành phố, chất lượng khám chữa bệnh tại bệnh viện đó sẽ bị ảnh hưởng. Bởi hiện nay, khi chưa thực hiện thông tuyến, nhiều bệnh viện đã phải kê thêm giường bệnh, bố trí thêm nhân lực, nếu quá nhiều bệnh nhân đến khám chữa bệnh sẽ dẫn đến chi phí điều trị tăng, không chỉ tăng cho Quỹ Bảo hiểm y tế mà tăng cho cả người bệnh phải chi trả chi phí xã hội đi kèm" Trưởng ban Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (Bảo hiểm xã hội Việt Nam) khuyến nghị.

B.Duy

Nguồn :