M
07/07/2020 12:37

Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV:

Thông qua mức chi xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm cho ngành Giáo dục Hà Nội

(LĐTĐ) Sáng 7/7, tại kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội, 90/92 đại biểu có mặt đã tán thành thông qua Tờ trình quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND. Trong đó có Quy định nội dung, mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm cho ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.    

Thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2020
Đại biểu thảo luận các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội

Tại kỳ họp, ông Nguyễn Việt Hà - Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội đã thay mặt Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội trình bày Tờ trình Về việc quy định một số một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND. Trong đó có Quy định nội dung, mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm cho ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Theo Tờ trình, hiện nay, thành phố Hà Nội chưa có quy định cụ thể về nội dung, mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm. Căn cứ vào các thông tư và Luật ngân sách Nhà nước, việc UBND Thành phố trình HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm cho ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội là cần thiết và đúng thẩm quyền.

Đề xuất cụ thể, Tờ trình nêu rõ, do việc biên soạn, xây dựng hệ thông ngân hàng câu trắc nghiệm có tính phức tạp, câu hỏi trắc nghiệm khi xây dựng phải đảm bảo cho nhiều mục đích khác nhau và đảm bảo theo đúng nguyên tắc và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Dự kiến kinh phí thực hiện năm 2020 là 4.000 triệu đồng/năm và sẽ có sự thay đổi trong các năm tiếp theo phụ thuộc vào tình hình thực tế. Thời gian thực hiện từ ngày 1/8/2020.

4148 dsc 1072
Ông Nguyễn Việt Hà - Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội trình bày Tờ trình Về việc quy định một số một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND.

Bên cạnh đó, Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cũng đã trình bày Quy định mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân, múc chi chế độ hỗ trợ nạn nhân của hoạt động mua bán người trên địa bàn Thành phố với mức chi mới khoảng 164 triệu đồng/năm. Thời gian thực hiện từ ngày 1/8/2020.

Quy định chính sách hỗ trợ sử dụng hình thức hỏa táng của thành phố Hà Nội với tổng kinh phí dự kiến năm 2021 khi thực hiện theo mức hỗ trợ mới khoảng 99.493 triệu đồng/năm (kinh phí năm 2020 khoảng 94.251 triệu đồng). Kinh phí dự kiến tăng thêm (1 năm) là: 5.242 triệu đồng. Thời gian thực hiện từ 1/1/2021.

Quy định về mức chi tiền thưởng đối với các danh hiệu, hình thức khen thưởng, giải thưởng của các cuộc thi, hội thi, hội giảng, kỳ thi tay nghề trên địa bàn Thành phố và nội dung, mức chi đối với hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, giải thưởng các cấp với kinh phí dự kiến thực hiện khoảng 5.000 triệu đồng/năm. Thời gian thực hiện từ ngày 1/8/2020.

Quy định một số nội dung, mức chi đối với hoạt động khuyến nông trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2020-2025 là 873.342 triệu đồng. Thời gian thực hiện từ ngày 1/8/2020.

P.Ngân

Nguồn :