M
22/08/2020 17:38

Sơn Tây: Xây dựng điển hình tiên tiến, thúc đẩy các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Những năm qua, Liên đoàn lao động thị xã Sơn Tây luôn chú trọng đẩy mạnh, tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa nội dung các phong trào thi đua do Liên đoàn lao động Thành phố và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phát động đồng thời thực hiện tốt việc đánh giá, xếp loại, kịp thời biểu dương các điển hình tiên tiến, đưa phong trào thi đua đi vào chiều sâu thực chất…

Chủ động, trách nhiệm để đẩy lùi dịch Covid-19
Xây dựng thị xã Sơn Tây phát triển toàn diện, xứng đáng là đơn vị anh hùng của Thủ đô anh hùng
Nghĩ về giữ kỷ cương trong phòng chống dịch

Đưa phong trào vào chiều sâu

Theo đó, nhận thức rõ công tác xây dựng điển hình tiên tiến là xây dựng nhân tố mới làm hạt nhân, làm nòng cốt của phong trào thi đua nên thời gian qua Liên đoàn lao động thị xã luôn chú trọng, đặc biệt quan tâm, khen thưởng và xây dựng điển hình tiên tiến là công nhân lao động trực tiếp sản xuất, những cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiên cứu, giảng dạy…

Tại hội nghị Biểu dương “điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo năm 2020”, kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam”, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây Nguyễn Thị Thu Hương cho biết, phong trào thi đua, đăng ký và phấn đấu đơn vị, tập thể, cá nhân, điển hình tiên tiến trong các cấp công đoàn đã được sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền.

Các đơn vị hàng năm đã xây dựng được chương trình thi đua, đề ra được mục tiêu, biện pháp cụ thể, xây dựng được những tập thể, cá nhân xuất sắc giành nhiều danh hiệu thi đua, phần thưởng của Liên đoàn lao động Thành phố, của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

0500 img 7818
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Ngô Văn Tuyến biểu dương các điển hình tiên tiến tại thị xã Sơn Tây. Ảnh: Đinh Luyện

Trung bình hàng năm Liên đoàn lao động thị xã Sơn Tây và Liên đoàn lao động Thành phố biểu dương, khen thưởng từ 150 - 180 tập thể, từ 650 – 700 cá nhân là những cán bộ đoàn viên công đoàn tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua do các công đoàn cơ sở lựa chọn.

Ngoài ra, Liên đoàn lao động thị xã Sơn Tây kịp thời khen thưởng đột xuất, khen thưởng theo chuyên đề cho các tập thể, cá nhân, có những thành tích đặc biệt trong phong trào thi đua và các hoạt động công đoàn.

Tạo khí thế sôi nổi trong lao động sản xuất

Hưởng ứng các phong trào thi đua của thị xã, nhiều gương điển hình tiên tiến, say mê lao động sáng tạo, tiêu biểu cho ý chí vươn lên của đội ngũ công nhân viên chức lao động như: Đồng chí đào Hữu Quyến – công nhân Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam, nhiều năm liền là công nhân xuất sắc, công nhân giỏi, có nhiều cống hiến cho sự phát triển của đơn vị; đồng chí Nguyễn Duy Hiển – Công ty Cổ phần Xây dựng và dịch vụ Khánh Hòa và đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn – công nhân Công ty Cổ phần Lâm sản Sơn Tây được Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội tặng danh hiệu “Lao động giỏi Thủ đô” năm 2020…

Đối với các đơn vị trường học, nhiều cán bộ giáo viên điển hình tiên tiến xuất sắc đã được nêu gương như: Đồng chí Vũ Thị Tám – Giáo viên trường Trung học Cơ sở Phùng Hưng, nhiều năm liền là chiến sỹ thi đua, lao động tiên tiến cấp cơ sở, năm 2017 – 2018 đạt giải Nhất trong kỳ thi giáo viên giỏi bộ môn Lịch sử cấp Thành phố; đồng chí Phùng Tiến Khoa – Giáo viên trường Trung học Cơ sở Sơn Đông, năm 2015 – 2016 có sáng kiến kinh nghiệm xếp loại C cấp Thành phố và năm học 2017 – 2018 đạt giải Ba trong kỳ thi giáo viên dạy giỏi thành phố Hà Nội; đồng chí Nguyễn Thị Nhường – Giáo viên trường Tiểu học Sơn Lộc năm 2017 – 2018 đạt giải Ba trong kỳ thi giáo viên dạy giỏi thành phố Hà Nội…

Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây Nguyễn Thị Thu Hương, để phong trào đi vào chiều sâu có nhiều bài học kinh nghiệm như: Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền. Sự phối hợp, tạo điều kiện của các cơ quan chuyên môn, chính quyền cùng cấp trong tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. Đặc biệt, công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động trong công nhân viên chức lao động phải được quan tâm thực hiện thường xuyên và gắn với các cuộc vận động lớn của Đảng như “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc phong trào thi đua đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch đề ra. Thi đua phải đánh giá đúng mức kết quả đạt được, phải tìm ra những hạn chế để khắc phục, đồng thời thường xuyên kiểm tra, tổ chức sơ kết, biểu dương khen thưởng kịp thời những nhân tố mới tích cực trong phong trào thi đua, tạo sức lôi cuốn và lan tỏa…

Được biết, trong giai đoạn thi đua năm 2020 – 2025, Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây xác định, bên cạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động công nhân viên chức lao động đi đầu thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn các cấp… sẽ đẩy mạnh tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phát triển và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn; Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; phong trào thi đua “Học tập và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ”; Phong trào xanh – sạch – đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”, phong trào thi đua thực hành tiết kiệm chống lãng phí tiêu cực, phòng chống các tệ nạn xã hội…

Đinh Luyện

Nguồn :