M
31/07/2020 14:56

Bà Phạm Thị Thanh Mai được tín nhiệm giữ chức Bí thư Thị ủy Sơn Tây

(LĐTĐ) Sau 2 ngày (ngày 29, 30/7) làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thị xã Sơn Tây khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Đáng chú ý, Bí thư Thị ủy Sơn Tây khóa XX Phạm Thị Thanh Mai tiếp tục được tín nhiệm, bầu giữ chức Bí thư Thị ủy Sơn Tây khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Xây dựng thị xã Sơn Tây phát triển toàn diện, xứng đáng là đơn vị anh hùng của Thủ đô anh hùng
Tăng chất lượng sống, tạo sinh kế bền vững
Bà Phạm Thị Thanh Mai được điều động làm Bí thư Thị ủy Sơn Tây

Đại hội đại biểu Đảng bộ Thị xã Sơn Tây lần thứ XXI có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá toàn diện tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị xã nhiệm kỳ 2015 - 2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025; đóng góp ý kiến vào Dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội và Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

4159 d

Ban Chấp hành khóa mới ra mắt tại đại hội. Ảnh: Đinh Luyện

Tại đại hội, các đại biểu có nhiều ý kiến góp ý, tham luận về công tác chỉnh đốn Đảng, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên trên địa bàn; Công tác phát triển kinh tế nông nghiệp, quản lý quy hoạch, nâng cao hiệu quả các dự án, công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn, xây dựng nông thôn mới…

Trên tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ mới gồm 41 đồng chí và bỏ phiếu tín nhiệm chức danh Bí thư Thị ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với đồng chí Phạm Thị Thanh Mai.

Thực hiện đúng quy chế bầu cử trong Đảng, Hội nghị Ban chấp hành lần thứ nhất Đảng bộ thị xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tiến hành bầu 13 đồng chí vào Ban Thường vụ khóa XXI; bầu Bí thư Thị ủy, Phó Bí thư Thị ủy, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy.

4152 b

Bà Phạm Thị Thanh Mai - Bí thư Thị ủy khóa XX tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Thị ủy khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ảnh: Đinh Luyện

Bà Phạm Thị Thanh Mai - Bí thư Thị ủy khóa XX tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Thị ủy khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Nguyễn Quang Hán và ông Nguyễn Huy Khánh tiếp tục được bầu giữ chức danh Phó Bí thư Thị ủy Sơn Tây khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chiều 30/7, đại hội bầu 9 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đại diện cho Đảng bộ Thị xã Sơn Tây đi dự Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXI.

4150 a

Các đại biểu tham gia biểu quyết tại đại hội. Ảnh: Đinh Luyện

Trong đó, một số chỉ tiêu chính đề ra trong giai đoạn 2020-2025, gồm: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện; hoàn thiện công tác quy hoạch để thu hút nguồn lực đầu tư xây dựng phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng các ngành dịch vụ, gắn với bảo vệ môi trường; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân; giữ vững ổn định an ninh - quốc phòng; bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống văn hóa “Sơn Tây - xứ Đoài”.

Từng bước xây dựng thị xã trở thành đô thị vệ tinh, trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật phía Tây Bắc của Thủ đô; phát triển các chức năng về dịch vụ thương mại, y tế, giáo dục cấp vùng; du lịch văn hóa, lịch sử, sinh thái, gắn với những giá trị lịch sử truyền thống của địa phương.

Tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất bình quân đạt 9,5-10,5%; thu nhập bình quân đầu người đạt từ 80 triệu đồng trở lên. Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch đạt 100%. Duy trì 100% xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế. Hằng năm kết nạp mới 150-180 đảng viên; có từ 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; hơn 80% tổ chức cơ sở Đảng đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Thị ủy Sơn Tây khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 Phạm Thị Thanh Mai đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thị xã tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, nỗ lực thực hiện các mục tiêu tổng quát đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với 14 chỉ tiêu và 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Những thành tựu nổi bật của thị xã Sơn Tây trong nhiệm kỳ 2015-2020

Tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản xuất bình quân đạt 10%/năm; thu nhập bình quân đạt 52 triệu đồng/người/năm (tăng 18 triệu đồng so với năm 2015). Toàn thị xã có 825 doanh nghiệp (tăng 180 doanh nghiệp so với năm 2015, trong đó có 265 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trên lĩnh vực công nghiệp, xây dựng) và hơn 800 hộ sản xuất tiểu thủ công nghiệp.

Trong 5 năm, tổ chức dạy nghề cho 14.146/12.500 người, đạt 113,2% kế hoạch, số lao động sau học nghề có việc làm ổn định đạt hơn 80%; giải quyết việc làm cho 14.624/12.500 người, đạt 117% kế hoạch.

Giá trị sản xuất nông nghiệp, ước thực hiện 5.271 tỷ đồng, tăng bình quân 2,7%/năm; thị xã hiện có 110 trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, giá trị sản xuất đạt 1-3 tỷ đồng/trang trại/năm, tạo việc làm ổn định cho hơn 800 lao động; đã bố trí 926,3 tỷ đồng (trong đó vốn huy động ngoài ngân sách là 91,1 tỷ đồng) để đầu tư, cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới hệ thống hạ tầng kỹ thuật ở 6 xã thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới... Tỷ lệ hộ nghèo của thị xã còn 0,38%, giảm bình quân hằng năm 0,98%, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Đinh Luyện

Nguồn :