Tập trung trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm đóng góp vào thành công của Đại hội XVII Công đoàn thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Sáng nay (16/10), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028, đã chính thức khai mạc. Đại hội sẽ diễn ra trong 2 ngày 16 - 17/10. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên Công đoàn và của các cấp Công đoàn Thủ đô theo phương châm: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”.
Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh Sẵn sàng cho Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII Khẳng định uy tín, vị thế của tổ chức Công đoàn Thủ đô

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội cho biết, để tiến tới tổ chức Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, từ đầu năm 2023 đến nay, hơn 8.000 Công đoàn cơ sở và 45 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Công đoàn các trường Cao đẳng và Đại học trực thuộc LĐLĐ Thành phố đã tổ chức thành công Đại hội, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tập trung trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm để đóng góp vào thành công của Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII
Đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội phát biểu khai mạc Đại hội.

Đại hội Công đoàn các cấp đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của đội ngũ cán bộ, đoàn viên Công đoàn Thủ đô. Trong quá trình chuẩn bị Đại hội đã có hàng ngàn ý kiến tâm huyết và trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Thủ đô đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội, cũng như bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước về những vấn đề liên quan đến tổ chức Công đoàn và người lao động.

Nhiều phong trào thi đua yêu nước, các công trình, phần việc lập thành tích chào mừng Đại hội đã được các cấp Công đoàn phát động và triển khai trên toàn Thành phố. Qua các phong trào thi đua chào mừng Đại hội, xuất hiện nhiều việc làm tốt, nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nhiều công trình có ý nghĩa thiết thực trên nhiều lĩnh vực. Đó là những bông hoa đẹp, thể hiện tình cảm sâu sắc của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ hướng về Đại hội. Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh và trân trọng cảm ơn sự đóng góp đầy tâm huyết và trách nhiệm; biểu dương những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ Thành phố trong thời gian qua.

Đồng chí Phạm Quang Thanh cho biết, trải qua 16 kỳ Đại hội với những thành tích to lớn và mỗi kỳ Đại hội đều đánh dấu bước trưởng thành và phát triển lớn mạnh của đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn Thủ đô, các cấp Công đoàn Thủ đô đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Thành phố, định hướng hoạt động của Tổng LĐLĐ Việt Nam và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ do Đại hội XVI Công đoàn Thành phố đề ra, nỗ lực phấn đấu, vượt qua những khó khăn, thử thách, chủ động, sáng tạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động với phương châm hướng về cơ sở và người lao động “vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, vì việc làm, đời sống của người lao động”.

Tập trung trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm để đóng góp vào thành công của Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII
Toàn cảnh Đại hội.

Phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn Thủ đô đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của Thủ đô, công tác xây dựng Đảng, chính quyền; xây dựng tổ chức Công đoàn Thủ đô không ngừng phát triển và lớn mạnh, khẳng định được vị trí và vai trò của tổ chức Công đoàn trong xã hội và từng bước là chỗ dựa vững chắc cho đoàn viên, người lao động.

Theo đồng chí Phạm Quang Thanh, Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra trong bối cảnh có nhiều thuận lợi song cũng không ít những khó khăn, thách thức, đặc biệt quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh; cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang tác động sâu sắc đến đời sống, việc làm của người lao động. Việt Nam ngày càng tham gia nhiều hơn vào các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; quan hệ lao động ngày càng phong phú, phức tạp mang nhiều yếu tố hội nhập; những yêu cầu bức thiết về việc làm ổn định, thu nhập, nhà ở, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động.

Đây là những yêu cầu và nhiệm vụ mới đặt ra cho tổ chức Công đoàn, để tổ chức Công đoàn thực sự là chỗ dựa tin cậy, là người bạn đồng hành của đoàn viên và người lao động; để mỗi cán bộ Công đoàn phải có đầy đủ bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động; vận động đoàn viên và người lao động tự nguyện tham gia và gắn bó lâu dài với tổ chức Công đoàn Việt Nam… Đó là những trăn trở, suy nghĩ và là trách nhiệm của mỗi cán bộ Công đoàn Thành phố, là trách nhiệm lớn lao đặt ra cho mỗi cấp Công đoàn hiện nay.

Từ tình hình trên đặt ra những yêu cầu mới, đòi hòi các cấp Công đoàn Thủ đô phải tiếp tục kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, phát huy dân chủ, trí tuệ, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nỗ lực, cố gắng nhiều hơn để hoàn thành nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô và Đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Tập trung trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm để đóng góp vào thành công của Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII
Đại biểu biểu quyết tại Đại hội.

Từ những yêu cầu, nhiệm vụ trên, Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII có nhiệm vụ đánh giá toàn diện, khách quan việc thực hiện Nghị quyết khóa XVI; chỉ ra những hạn chế; rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới; đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam; lựa chọn bầu Ban Chấp hành LĐLĐ Thành phố khóa mới và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII gồm những đồng chí có phẩm chất đạo đức, có bản lĩnh chính trị, có trí tuệ và năng lực tổ chức, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVII đề ra.

Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, mỗi đại biểu sẽ tập trung trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, tham gia đầy đủ vào các nội dung đóng góp vào sự thành công của Đại hội, mở ra trang mới trong hoạt động Công đoàn Thủ đô, góp phần xây dựng Thủ đô và đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với sự kỳ vọng và niềm tin yêu của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thủ đô.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quận đoàn Bắc Từ Liêm: Phát động Tháng Thanh niên năm 2024

Quận đoàn Bắc Từ Liêm: Phát động Tháng Thanh niên năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 4/3, Quận đoàn Bắc Từ Liêm tổ chức Chương trình phát động Tháng Thanh niên năm 2024; khánh thành công trình thanh niên: “Sổ tay du lịch điện tử”; “Gắn mã QR thông tin 10 tuyến phố trên địa bàn quận”; “Vườn hoa thanh niên”; tọa đàm “Tăng cường năng lực số cho thanh thiếu nhi”.
Hyundai Creta có giá bán lẻ mới từ 599 triệu đồng

Hyundai Creta có giá bán lẻ mới từ 599 triệu đồng

(LĐTĐ) Hôm nay (4/3), Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) chính thức điều chỉnh giảm giá bán lẻ cho Hyundai Creta lên tới 41 triệu đồng.
EVN Hà Nội giải đáp thắc mắc của khách hàng về hóa đơn tiền điện tăng cao

EVN Hà Nội giải đáp thắc mắc của khách hàng về hóa đơn tiền điện tăng cao

(LĐTĐ) Những ngày vừa qua, sau khi nhận được thông báo hóa đơn tiền điện, nhiều khách hàng tại Thủ đô Hà Nội bất ngờ vì hóa đơn tiền điện nhà mình tăng cao, thậm chí gấp 2 lần so với các tháng trước đó.
Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3: Tiết kiệm cả trăm nghìn đồng khi mua sản phẩm làm đẹp ở siêu thị

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3: Tiết kiệm cả trăm nghìn đồng khi mua sản phẩm làm đẹp ở siêu thị

(LĐTĐ) Giảm từ 10% - 40% các sản phẩm chống nắng; mua 149.000 đồng các sản phẩm khử mùi được giảm ngay 15.000 đồng; giảm giá 36%, giúp tiết kiệm 101.100 đồng khi mua sữa tắm hoa hồng/anh đào 1,1 lít; hoặc mua 2 tính tiền 1 sữa các sản phẩm dưỡng da...
Quan tâm, chăm lo nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn dịp 8/3

Quan tâm, chăm lo nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn dịp 8/3

(LĐTĐ) Kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2024) và 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất đã chủ động phối hợp cùng người sử dụng lao động ủng hộ nguồn lực, chăm lo thiết thực, tốt hơn, hiệu quả hơn về vật chất, tinh thần cho nữ đoàn viên, người lao động.
Chủ tịch Quốc hội: Bình Định phải huy động mọi nguồn lực để thúc đẩy 5 trụ cột tăng trưởng

Chủ tịch Quốc hội: Bình Định phải huy động mọi nguồn lực để thúc đẩy 5 trụ cột tăng trưởng

(LĐTĐ) Ngày 4/3/2024, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 và các năm tiếp theo.
Công đoàn quận Hoàng Mai đồng hành cùng “Chạy vì trái tim 2024”

Công đoàn quận Hoàng Mai đồng hành cùng “Chạy vì trái tim 2024”

(LĐTĐ) Ngày 4/3, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ phát động giải “Chạy vì trái tim 2024”. Sự kiện do Gamuda Land tổ chức với sự đồng hành của Công đoàn quận Hoàng Mai và Chương trình Nhịp tim Việt Nam (của tổ chức VinaCapital Foundation), nhằm gây quỹ tài trợ phẫu thuật, mang lại cuộc sống khỏe mạnh, tương lai tươi sáng cho trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh tại Việt Nam.

Tin khác

Công đoàn quận Tây Hồ: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

Công đoàn quận Tây Hồ: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

(LĐTĐ) Nhiệm kỳ 2016 - 2023, Công đoàn quận Tây Hồ đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào. Bước vào nhiệm kỳ mới, với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, các cấp Công đoàn quận quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng quận phát triển thành trung tâm dịch vụ du lịch, văn hóa của Thủ đô.
Sôi nổi Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI

Sôi nổi Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI

(LĐTĐ) Tối 28/6, tại sân khấu ngoài trời Cung Thể thao tổng hợp Quần Ngựa, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Ba Đình phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận tổ chức Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Bầu 20 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Bầu 20 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

(LĐTĐ) Chiều 28/6, Đại hội Công đoàn ngành Y tế Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra ngày làm việc thứ nhất, với sự tham dự của 220 đại biểu, đại diện cho trên 27.000 đoàn viên, CNVCLĐ ngành Y tế Thủ đô.
Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V

Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V

(LĐTĐ) Ngày 27/6, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Tổ trưởng Tổ công tác số 1 chỉ đạo Đại hội của LĐLĐ Thành phố làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với LĐLĐ quận Long Biên để duyệt chương trình Đại hội Công đoàn quận lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

(LĐTĐ) Trong 2 ngày (26 - 27/6), Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã long trọng được tổ chức với sự tham dự của 185 đại biểu chính thức đại diện cho gần 14.000 đoàn viên Công đoàn trong toàn huyện.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

(LĐTĐ) Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội XVI đều đạt và vượt so với kế hoạch. Hoạt động công đoàn đã hướng mạnh về cơ sở, tập trung đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI

(LĐTĐ) Ngày 24/6, Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự đại hội có 198 đại biểu ưu tú đại diện cho gần 8.000 đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây.
Đồng chí Hứa Đức Tuấn tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây

Đồng chí Hứa Đức Tuấn tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây

(LĐTĐ) Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây khóa XI, đồng chí Hứa Đức Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội, Thị ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây khóa X tiếp tục được tín nhiệm, bầu giữ chức Chủ tịch LĐLĐ thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp

TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp

(LĐTĐ) Tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, sáng nay (24/6), Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra trang trọng. Đại hội được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử laodongthudo.vn.
[HÌNH ẢNH]: Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây

[HÌNH ẢNH]: Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây

(LĐTĐ) Sáng nay (24/6), Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã trang trọng khai mạc Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội là sự kiện chính trị trọng đại, là ngày hội lớn của tổ chức Công đoàn và toàn thể đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thị xã Sơn Tây. Đại hội được truyền trực tuyến trên Báo điện tử Lao động Thủ đô, tại địa chỉ laodongthudo.vn.
Xem thêm
Phiên bản di động