M
30/06/2020 09:12

Tập trung các giải pháp đảm bảo quyền lợi người tham gia

(LĐTĐ) Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) thành phố Hà Nội đề nghị, 6 tháng cuối năm, Ủy ban nhân dân các huyện khi thanh tra, kiểm tra các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn, lấy chỉ tiêu nợ BHXH là một trong những tiêu chí để lựa chọn đưa vào danh sách các đơn vị thanh tra, kiểm tra.

Hiệu quả từ Quy chế phối hợp liên ngành
Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho mọi đối tượng tham gia
Đóng bảo hiểm thất nghiệp bao lâu thì được hưởng chế độ?

Theo Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT thành phố Hà Nội, 6 tháng đầu năm 2020, nhiều giải pháp nhằm bảo đảm quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn Thành phố đã được triển khai thực hiện.

4251 83391527 503751040380948 8121225806303082197 n
Bộ phận Giám sát - Kiểm soát BHXH thành phố kịp thời phát hiện những vi phạm, gian lận trong lĩnh vực pháp luật BHXH. Ảnh: B.D

Cụ thể, tính đến 31/5/2020, tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn thành phố đạt 86,29% dân số (chỉ tiêu Hội đồng nhân dân Thành phố giao năm 2020 là 90,1%). Số người tham gia BHYT là 6.949.847 người; tăng 164.062 người so với cùng kỳ năm 2019, đạt 96% Kế hoạch. Về tỷ lệ lao động tham gia BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp: Đến 31/5/2020, số người tham gia BHXH bắt buộc: 1.722.520 người, tăng 48.174 người so với cùng kỳ năm 2019, đạt 87,8% số người thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc (chỉ tiêu Hội đồng nhân dân Thành phố giao năm 2020 là 95%).

Về số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, đến 31/5/2020, có 1.614.308 người, tăng 49.148 người so với cùng kỳ năm 2019, đạt 94,2% số người thuộc diện tham gia bảo hiểm thất nghiệp (chỉ tiêu Hội đồng nhân dân Thành phố giao năm 2020 là 95%). Tính đến 31/5/2020, số người tham gia BHXH tự nguyện là 37.200 người, tăng 10.980 người so với cùng kỳ năm 2019, tương ứng tốc độ gia tăng BHXH tự nguyện so với năm 2019 đạt 5,19% (chỉ tiêu giao tốc độ tăng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện là 30%).

Thông tin về công tác thanh tra, kiểm tra; thu nợ đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, Ban Chỉ đạo thành phố cho biết: Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên công tác thanh tra, kiểm tra chỉ thực hiện trong 2 tháng đầu năm 2020 với 105 đơn vị nợ BHXH (trong đó 7 cuộc thanh tra chuyên ngành, 96 cuộc kiểm tra và 2 cuộc thanh tra kiểm tra liên ngành), bằng 7,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Cũng do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, từ đầu năm đến nay, công tác đôn đốc thu nợ chủ yếu bằng hình thức gián tiếp như gọi điện thoại, gửi văn bản đôn đốc, gửi thư điện tử (email)... Cụ thể, từ đầu năm đến nay, BHXH Thành phố đã gửi 178.330 văn bản thông báo nợ tới các đơn vị nợ tiền BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp. Tính đến 31/5/2020, có 53.083 đơn vị nợ với tổng số tiền nợ BHXH phải tính lãi là 1.851 tỷ đồng (tăng 937 tỷ đồng so với tháng 12/2019).

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, thay mặt Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý đề nghị các cấp, các ngành đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Cụ thể, đối với việc tham gia BHYT cho đối tượng học sinh, sinh viên, đề nghị Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, gắn với việc bình xét thi đua, yêu cầu các trường học trên địa bàn tham gia BHYT cho đối tượng học sinh, sinh viên đảm bảo 100% theo đúng quy định của Luật BHYT.

Về phát triển đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện, Ban Chỉ đạo yêu cầu Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thường xuyên chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, các Đại lý thu BHXH, BHYT trên địa bàn tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân, nhất là các đảng viên gương mẫu vận động gia đình tham gia BHYT hộ gia đình đầy đủ 100%; giao chỉ tiêu từ nay đến cuối năm, mỗi xã, phường, thị trấn đảm bảo tăng ít nhất 10 người tham gia BHXH tự nguyện.

Đối với việc phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, Cục Thuế Hà Nội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn, Chi cục thuế, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các quận, huyện, thị xã tiếp tục phối hợp với cơ quan BHXH trong việc rà soát các đơn vị chưa tham gia và chưa tham gia đầy đủ BHXH, BHYT cho người lao động để góp phần hoàn thành chỉ tiêu số người tham gia BHXH bắt buộc.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý, thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp là giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm an sinh xã hội cho nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Do đó, đề nghị các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục phối hợp chặt chẽ các biện pháp, giải pháp đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố giao, đồng thời bảo vệ quyền lợi cho người lao động trên địa bàn Thủ đô.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cũng đề nghị, 6 tháng cuối năm cần tăng cường đôn đốc thu nợ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp. Trong đó, đề nghị BHXH Thành phố thường xuyên phân tích, phân loại nợ; phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Thanh tra Thành phố, Công an Thành phố, Liên đoàn Lao động Thành phố, Cục Thuế Thành phố thanh tra, kiểm tra các đơn vị nợ đóng, trốn đóng BHXH, đối với hành vi trốn đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp xử lý theo quy định.

Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, khi thanh tra, kiểm tra các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn, lấy chỉ tiêu nợ BHXH là một trong những tiêu chí để lựa chọn đưa vào danh sách các đơn vị thanh tra, kiểm tra.

Với cơ quan BHXH, đề nghị kịp thời phát hiện các doanh nghiệp, đơn vị có khả năng đóng BHXH, BHYT nhưng cố tình nợ đóng, trốn đóng, chiếm dụng tiền nộp BHXH của người lao động làm ảnh hưởng đến việc giải quyết các chế độ BHXH, BHYT của người lao động kịp thời chuyển cơ quan Công an, Viện kiểm soát nhân dân để điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của Bộ Luật Hình sự. Đồng thời thường xuyên thông tin rộng rãi các doanh nghiệp nợ đọng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng. Kiên quyết không vinh danh, khen thưởng đối với các đơn vị, doanh nghiệp chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp.

Bảo Duy

Nguồn :

Từ khóa: BHXHChính sách BHXH