M
02/06/2020 14:55

Đóng bảo hiểm thất nghiệp bao lâu thì được hưởng chế độ?

(LĐTĐ) Một bạn đọc hỏi: Tôi tham gia bảo hiểm thất nghiệp được 2 năm 4 tháng thì tôi được hưởng bao nhiêu tháng trợ cấp thất nghiệp? Muốn hưởng chế độ, tôi sẽ nộp hồ sơ ở đâu và trong thời hạn bao lâu thì tôi được lĩnh tiền trợ cấp thất nghiệp?

dong bao hiem that nghiep bao lau thi duoc huong che do 108932 Mất chứng minh thư, có giải quyết được bảo hiểm thất nghiệp
dong bao hiem that nghiep bao lau thi duoc huong che do 108932 Đóng bảo hiểm thất nghiệp bao lâu thì được hưởng chế độ?

- Vấn đề bạn hỏi, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết: Tại khoản 2, Điều 50, Luật việc làm 2013 quy định: “Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng”.

Về việc xét hưởng chế độ, căn cứ Khoản 1 và điểm a Khoản 2 Điều 18 Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định: Trung tâm Dịch vụ việc làm có trách nhiệm xem xét, trình Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp gửi theo đường bưu điện thì ngày nhận hồ sơ được tính là ngày chuyển đến ghi trên dấu bưu điện.

Về chi trả trợ cấp thất nghiệp: Tổ chức Bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp tháng đầu tiên của người lao động trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp;

Tổ chức Bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động từ tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ hai trở đi trong thời hạn 5 ngày làm việc, tính từ thời điểm ngày thứ 7 của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp đó nếu không nhận được quyết định tạm dừng hoặc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động. Trường hợp thời điểm ngày thứ 7 nêu trên là ngày nghỉ thì thời hạn chi trả trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày làm việc tiếp theo.

Như vậy, trường hợp của bạn đóng bảo hiểm thất nghiệp 2 năm 4 tháng thì bạn sẽ được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp, số tháng lẻ sẽ được bảo lưu để cộng dồn khi bạn tiếp tục tham gia.

Bạn nộp hồ sơ cho Trung tâm Dịch vụ việc làm tại địa phương nơi bạn muốn nhận trợ cấp thất nghiệp, tối đa trong 25 ngày làm việc kể từ ngày Trung tâm Dịch vụ việc làm nhận đủ hồ sơ, bạn sẽ được nhận tiền trợ cấp thất nghiệp tháng đầu tiên.

B.D

Nguồn :