Hiệu quả từ Quy chế phối hợp liên ngành

(LĐTĐ) Nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp các chế độ bảo hiểm xã hội của người lao động trên địa bàn Thành phố, Bảo hiểm xã hội Thành phố đã chủ động phối hợp với Công an, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động và Cục Thuế Hà Nội thông qua Quy chế phối hợp hoạt động. Nhờ phát huy thế mạnh của mỗi đơn vị, đã góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp, không xảy ra tranh chấp lao động, đình công, ngừng việc trên địa bàn Thành phố.
Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho mọi đối tượng tham gia
Thi đua tạo động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị

Phát huy thế mạnh của mỗi đơn vị

Ông Vũ Đức Thuật - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Hà Nội cho biết, thông qua Quy chế phối hợp liên ngành, nhiều hoạt động đã được thực hiện một cách hiệu quả và thường xuyên như: Trao đổi thông tin về Kế hoạch, đối tượng thanh tra, kiểm tra để tránh trùng lặp, chồng chéo.

1349 byo hiym xa hyi 144
Giám đốc Bảo hiểm xã hội Hà Nội Nguyễn Đức Hòa chủ trì họp với liên ngành về tình hình nợ đọng BHXH.

Hằng tháng, Bảo hiểm xã hội Thành phố phân tích, phân loại nợ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), đặc biệt là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp trong khu công nghiệp và chế xuất gửi Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các Sở, ban, ngành, các tổ chức cơ sở đảng phối hợp đôn đốc thu nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Bên cạnh đó, cơ quan Bảo hiểm xã hội cũng chuyển hồ sơ đơn vị nợ BHXH, đề nghị tổ chức Công đoàn khởi kiện nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người lao động, tập thể người lao động.

Nhờ có Quy chế phối hợp, dữ liệu dân cư được Công an thành phố hỗ trợ cung cấp làm cơ sở quản lý đối tượng tham gia BHXH, BHYT và cấp thẻ BHYT theo đồng bộ mã số BHXH; dữ liệu mã số thuế của các đơn vị mới thành lập, danh sách đơn vị ngừng, dừng sản xuất kinh doanh, bỏ trốn, bị phong tỏa hóa đơn do Cục Thuế phối hợp cung cấp là cơ sở để Bảo hiểm xã hội thành phố khai thác, quản lý đối tượng đóng BHXH.

Các cuộc phối hợp thanh tra liên ngành việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, việc làm, an toàn vệ sinh lao động, BHXH tại các doanh nghiệp do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì được tăng cường.

Bảo hiểm xã hội thành phố đã phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Thành phố, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục Thuế, Liên đoàn Lao động Thành phố, Công an Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thanh tra, kiểm tra liên ngành việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp của các đơn vị, doanh nghiệp. Thường xuyên cử cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra đi tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra chuyên ngành, nhất là thanh tra đột xuất tại các đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; kiên quyết xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm, đối với những trường hợp chây ì, cố tình không tham gia BHXH, không nộp tiền BHXH cho người lao động, chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an để điều tra, khởi tố theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Có thể khẳng định, sự vào cuộc tích cực, hành động quyết liệt trong thanh tra, kiểm tra đôn đốc thu hồi nợ đóng BHXH, BHYT của Bảo hiểm xã hội Hà Nội và các Sở, ban, ngành thu được kết quả rất đáng khích lệ. Cụ thể: Năm 2017, đã thanh tra, kiểm tra 2.440 cuộc với tổng số tiền nợ 977 tỷ đồng, thu hồi được 434,8 tỷ đồng (đạt 44,5%); năm 2018, đã thanh tra, kiểm tra 4.913 cuộc (tăng 2.473 cuộc so với năm 2017) với tổng số thu hồi được 581,5 tỷ đồng (đạt 56,5%); năm 2019, đã thanh tra, kiểm tra 5.637 cuộc (tăng 724 cuộc so với năm 2018) thu hồi được 565,1 tỷ đồng (đạt 57,5%). 5 tháng đầu năm 2020, tổng số đơn vị đã thanh tra, kiểm tra 86 cuộc thu hồi được 8,607 tỷ đồng (đạt 34%). Về xử phạt vi phạm hành chính 65 đơn vị với tổng số tiền 6,24 tỷ đồng.

Bằng những biện pháp cụ thể, với sự chủ động tham mưu, chỉ đạo, phối hợp của các cấp, các ngành, việc thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đạt được những kết quả tích cực, thể hiện rõ qua tỷ lệ nợ đóng BHXH, BHYT liên tục giảm mạnh đều qua các năm. Đến cuối năm 2017, tổng số tiền nợ phải tính lãi giảm xuống 1,304 tỷ đồng (tỷ lệ nợ 3,9%); năm 2018 giảm còn 979,2 tỷ đồng (tỷ lệ nợ 2,53%) và năm 2019 giảm còn 913,9 tỷ đồng (tỷ lệ nợ 1,98%.). Đến hết tháng 5/2020, tổng số tiền nợ phải tính lãi 1,851 tỷ đồng (tỷ lệ nợ 3,78%) so với số Kế hoạch thu.

“Những kết quả trên đã cho thấy, việc đẩy mạnh Quy chế phối hợp liên ngành, thanh tra, kiểm tra đôn đốc thu hồi nợ đóng là một trong những nhiệm vụ mũi nhọn trong việc duy trì, đảm bảo thực hiện pháp luật về BHXH, BHYT, quyền lợi chính đáng của người lao động, an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô”, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Hà Nội Vũ Đức Thuật khẳng định.

Góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định

Để đảm bảo việc thực thi chính sách an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô được hiệu quả hơn và bền vững trong thời gian tới, ông Vũ Đức Thuật cho biết: Liên ngành thống nhất tiếp tục phối hợp thực hiện quyết liệt các biện pháp thu nợ, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, như: Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền đến chủ sử dụng lao động và người lao động về nghĩa vụ, trách nhiệm thực hiện các chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp;

Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các Sở, ngành tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra các đơn vị nợ đóng BHXH, kiên quyết xử phạt vi phạm hành chính làm cơ sở để xử lý hình sự theo quy định của Bộ Luật Hình sự 2015; kịp thời thông tin về các đơn vị, doanh nghiệp chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp BHXH để không vinh danh, khen thưởng, tham gia đấu thầu và đầu tư các dự án của thành phố. Đồng thời thường xuyên thông tin rộng rãi các doanh nghiệp nợ đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đánh giá về kết quả Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đạt được trong công tác phối hợp liên ngành, ông Lê Đình Hùng- Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cho biết: Trong 3 năm thực hiện quy chế phối hợp liên ngành (2017-2020), Liên đoàn Lao động Thành phố, Bảo hiểm xã hội thành phố và các sở, ngành thành viên đã triển khai nhiều hoạt động, thực hiện nhiều giải pháp. Cụ thể: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hỗ trợ, hướng dẫn các doanh nghiệp và người lao động về các quy định pháp luật về lao động, BHXH, BHYT từ 120-180 doanh nghiệp; liên ngành cũng phối hợp với Thanh tra Thành phố tiến hành thanh tra từ 90-120 doanh nghiệp nợ đóng BHXH.

Công đoàn các cấp và ngành Bảo hiểm xã hội cũng đã tích cực phối hợp thực hiện rà soát, lập hồ sơ khởi kiện ra tòa 592 bộ hồ sơ doanh nghiệp nợ đóng BHXH với số tiền nợ 475,6 tỷ đồng; Công đoàn khởi kiện đã có 114 doanh nghiệp tự giác nộp số tiền 100,1 tỷ đồng nợ BHXH. Qua đó, góp phần tích cực trong công tác thu hồi nợ đóng BHXH, tỷ lệ nợ năm 2019 đã giảm xuống dưới 2%, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa ổn định trong doanh nghiệp, không xảy ra tranh chấp lao động, đình công, ngừng việc trên địa bàn Thành phố.

“Bằng sự quyết tâm cao của lãnh đạo cùng toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của các sở ngành trong công tác phối hợp, chắc chắn thời gian tới, công tác phối hợp sẽ đạt được nhiều bước tiến mới, tiếp tục bảo vệ có hiệu quả quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Thành phố”, ông Lê Đình Hùng khẳng định.

B.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

127 cổ động viên thiệt mạng trong một trận đấu bóng đá ở Indonesia

127 cổ động viên thiệt mạng trong một trận đấu bóng đá ở Indonesia

127 người đã thiệt mạng và 180 người khác bị thương sau một vụ xô đẩy giữa đám đông hỗn loạn trong một trận thi đấu bóng đá ở Đông ...
Tối nay (2/10), diễn ra Lễ trao Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ V

Tối nay (2/10), diễn ra Lễ trao Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ V

(LĐTĐ) Tối nay (2/10), tại Hoàng thành Thăng Long sẽ diễn ra Lễ trao Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn ...
Phát động xây dựng công trình Nhà chờ xe buýt chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp

Phát động xây dựng công trình Nhà chờ xe buýt chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ vừa ban hành Công văn số 46/LĐLĐ về việc phát động xây dựng công trình Nhà chờ xe buýt bằng kinh phí xã ...
Đoàn Thiên Ân đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022

Đoàn Thiên Ân đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022

(LĐTĐ) Tối 1/10, người đẹp Đoàn Thiên Ân, 22 tuổi, đến từ Long An, đã xuất sắc đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 (Miss Grand Vietnam).
Nhiều giải pháp xanh bảo vệ môi trường Hà Nội

Nhiều giải pháp xanh bảo vệ môi trường Hà Nội

(LĐTĐ) Trong những năm gần đây, vấn nạn rác thải nhựa và ô nhiễm môi trường đang là mối quan tâm hàng đầu của hầu hết các thành phố lớn ở ...
Hà Nội: Phát động thi đua cập nhật bổ sung số định danh cá nhân/căn cước công dân

Hà Nội: Phát động thi đua cập nhật bổ sung số định danh cá nhân/căn cước công dân

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội đề ra mục tiêu phấn đấu đến 31/12/2022, đạt tỷ lệ từ 90% đến 100% người tham gia BHXH, bảo hiểm ...
Tạo mọi điều kiện để người cao tuổi sống vui, sống khỏe

Tạo mọi điều kiện để người cao tuổi sống vui, sống khỏe

(LĐTĐ) Ngày 1/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hưng Yên, Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam tổ chức lễ phát động hưởng ứng “Tháng hành động vì người cao ...

Tin khác

Trang trọng nghi thức gắn biển tên cho 3 liệt sĩ Đặng Anh Quân, Đỗ Đức Việt, Nguyễn Đình Phúc

Trang trọng nghi thức gắn biển tên cho 3 liệt sĩ Đặng Anh Quân, Đỗ Đức Việt, Nguyễn Đình Phúc

(LĐTĐ) Mới đây, Công an thành phố Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ gắn biển tên 3 liệt sĩ Công an nhân dân Đặng Anh Quân, Đỗ Đức Việt, Nguyễn Đình Phúc vào Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Công an Thủ đô.
Bài 2: Chăm lo hiệu quả, lâu dài bằng các chính sách

Bài 2: Chăm lo hiệu quả, lâu dài bằng các chính sách

(LĐTĐ) Quan tâm, chăm lo về việc làm, đời sống cho đoàn viên, người lao động, trong đó có lao động nữ là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cấp Công đoàn. Tuy nhiên, để bảo đảm thực chất hơn quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho lao động nữ trong các lĩnh vực, điều quan trọng là các cấp Công đoàn cần chủ động tham mưu, xây dựng các khung chính sách, pháp luật.
Bài 1: Gieo yêu thương, gặt trái ngọt

Bài 1: Gieo yêu thương, gặt trái ngọt

(LĐTĐ) Để vận động, phát triển được người dân ở những địa phương khó khăn, vùng bãi ngang, ven biển tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện không đơn giản. Tuy nhiên, thời gian qua, với sự chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong quá trình vận động, nhiều đại lý thu tại các địa phương đã trở thành “nhịp cầu nối những bờ vui”, đưa chính sách an sinh xã hội nhân văn của Đảng, Nhà nước tới gần hơn với người dân.
Bài 1: Sáng tạo, tận tâm với người lao động

Bài 1: Sáng tạo, tận tâm với người lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, cán bộ Công đoàn, đặc biệt là cán bộ làm công tác nữ công tại các Công đoàn cơ sở đã không ngừng nỗ lực, bằng sự tâm huyết, trách nhiệm, tận tụy, năng động, sáng tạo cùng với Ban Chấp hành Công đoàn làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho lao động nữ; tham gia xây dựng chế độ, chính sách góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và vị thế cho nữ công nhân, viên chức, lao động.
Người “thủ lĩnh” công đoàn luôn hết mình vì đoàn viên, người lao động

Người “thủ lĩnh” công đoàn luôn hết mình vì đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) 13 năm giữ vai trò Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Điện tử ASTI Hà Nội, với sự năng động, nhiệt huyết, hết mình vì đoàn viên, người lao động, anh Nguyễn Đức Nhân đã đưa hoạt động công đoàn của Công ty ngày càng phát triển theo hướng thực chất, hiệu quả.
Người phụ nữ làm đẹp xóm làng

Người phụ nữ làm đẹp xóm làng

(LĐTĐ) Dù đã gần 70 tuổi, nhưng hơn 7 năm nay, bà Trần Thị Huệ vẫn cặm cụi nhổ cỏ, trồng cây, quét dọn đường làng, ngõ xóm, chăm sóc cây xanh và tạo nên cảnh quan xanh, sạch, đẹp cho quê Yên Mỹ, huyện Thanh Trì (Hà Nội).
Hải Phòng: Tuần lễ đổi mới sáng tạo và Ngày hội khởi nghiệp

Hải Phòng: Tuần lễ đổi mới sáng tạo và Ngày hội khởi nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 28/9, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức Khai mạc Tuần lễ đổi mới sáng tạo và Ngày hội khởi nghiệp thành phố Hải Phòng.
Thu hẹp khoảng cách giữa yêu cầu và kỹ năng lao động

Thu hẹp khoảng cách giữa yêu cầu và kỹ năng lao động

(LĐTĐ) Điều tra về lao động việc làm Việt Nam cho thấy, các công việc đòi hỏi kỹ năng giản đơn, thủ công đang giảm dần. 8/10 nghề phát triển nhanh nhất đòi hỏi kiến thức chuyên môn, nghề nghiệp ở cấp độ cao hơn và phạm vi kỹ năng rộng hơn, tuy nhiên trên thực tế, lực lượng lao động Việt Nam lại có kỹ năng thấp. Để khắc phục “độ vênh” này đòi hỏi người lao động cần được trang bị kiến thức chuyên môn nghề nghiệp ở cấp độ cao hơn và phạm vi kỹ năng rộng hơn.
Tấm gương điển hình trong phong trào “Sáng kiến sáng tạo”

Tấm gương điển hình trong phong trào “Sáng kiến sáng tạo”

(LĐTĐ) Trong suốt quá trình làm việc tại Công ty Cổ phần cơ khí Đông Anh Licogi, kỹ sư Hoàng Văn Phong đã có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, tiết kiện thời gian, chi phí sản xuất, mang lại nhiều đơn hàng giá trị cho doanh nghiệp.
Van Phuc Group tài trợ hơn 6 tỷ đồng đỡ đầu 50 trẻ mồ côi do dịch Covid-19

Van Phuc Group tài trợ hơn 6 tỷ đồng đỡ đầu 50 trẻ mồ côi do dịch Covid-19

(LĐTĐ) Mới đây, tại Hội trường Thành ủy Thủ Đức (TP.HCM), Van Phuc Group đồng hành cùng MTTQ Việt Nam thành phố Thủ Đức tài trợ hơn 6 tỷ đồng đỡ đầu 50 trẻ em mồ côi do dịch Covid-19 trong chương trình “Điểm tựa tương lai”.
Xem thêm
Phiên bản di động