M
03/07/2020 10:24

Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII:

Tập trung bàn các giải pháp chăm lo, đại diện bảo vệ người lao động

Sáng nay (3/7), Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII diễn ra dưới sự chủ trì của Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nhằm đánh giá kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2020, xác định nhiệm vụ công tác công đoàn 6 tháng cuối năm 2020.

Tổng Liên đoàn lấy ý kiến vào Dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn
Cần tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Nguyễn Đình Khang thăm, tặng quà công nhân lao động tỉnh Thái Nguyên
0212 3aa8b886 ff30 46c4 9602 6240d0798f5a
Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Đ.Hải

Tại Hội nghị lần này, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn cũng bàn và quyết định các nội dung chính, gồm: Chương trình đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn Việt Nam đến năm 2023; Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 4a/NQ-TLĐ ngày 24/6/2014 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XI về nâng cao hiệu quả hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đáp ứng yêu cầu phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong tình hình mới;

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 9c/NQ-TLĐ ngày 18/10/2016 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn (khóa XI) về điều chỉnh giảm tỷ trọng chi hành chính, hoạt động phong trào tại các cấp công đoàn để tạo nguồn kinh phí cho đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất; Báo cáo công đoàn các cấp tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ngoài những nội dung thảo luận nêu trên, Hội nghị sẽ cho ý kiến vào: Tờ trình về việc miễn đóng đoàn phí công đoàn; Tờ trình về việc xin ý kiến tiêu chuẩn các chức danh của Ủy ban kiểm tra khi thực hiện sắp xếp bộ máy cơ quan Liên đoàn Lao động cấp tỉnh; Báo cáo tóm tắt công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn các cấp 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020 và công tác tổ chức, cán bộ…

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh: 6 tháng đầu năm 2020, là thời gian diễn ra nhiều sự kiến lớn, ngày kỷ niệm của đất nước, như Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng… Đây cũng là thời gian dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng trên nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội, trong đó có việc làm, đời sống của người lao động và hoạt động công đoàn; bên cạnh các hoạt động thường xuyên của tổ chức Công đoàn, chúng ta cũng tập trung cùng với hệ thống chính trị cả nước, tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và tổ chức các hoạt động hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

0124 24d5ddab 2c99 4274 879f aa07be6e340d
Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn tập trung bàn nhiều nội dung liên quan đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020. Ảnh: Đ.Hải

Tại Hội nghị, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cũng thẳng thắn chỉ ra những điểm cần khẩn trương khắc phục về công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn ở một số đơn vị trong thời gian tới; đồng thời đề nghị các cấp công đoàn cần tập trung vào những nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức Công đoàn để chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, để tổ chức Công đoàn thực sự là chỗ dựa vững chắc cho đoàn viên, người lao động.

Nhấn mạnh kỳ họp lần thứ 6 tập trung bàn nhiều nội dung liên quan đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đã đề ra, đồng chí Nguyễn Đình Khang đề nghị: “Trên cơ sở tình hình thực tiễn tại các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, đề nghị các đồng chí tập trung thảo luận, chỉ rõ kết quả nổi bật trong phong trào công nhân và hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2020; những hạn chế còn tồn tại, làm rõ các nguyên nhân, chú ý đối chiếu với chủ đề công tác của năm, những chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; đồng thời dự báo tình hình và những vấn đề đặt ra trong thời gian tới, nhất là vấn đề liên quan đến lao động, công đoàn hậu Covid-19 để đề xuất các biện pháp, giải pháp đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu chương trình công tác năm 2020”.

B.D

Nguồn :