M
16/05/2021 06:38

Tăng cường phòng, chống đuối nước cho học sinh dịp hè

(LĐTĐ) Nhằm tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống tai nạn đuối nước, đảm bảo an toàn cho học sinh, đặc biệt trong thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và nghỉ hè năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục duy trì hiệu quả các hình thức nhắc nhở, khuyến cáo học sinh không tắm, chơi, đùa gần ao, hồ, sông, suối, hố công trình… không đảm bảo an toàn.

Nguy hiểm… từ các bãi tắm, bể bơi tự phát Không để gây mất an toàn trong trường học Phòng, chống đuối nước quan trọng vẫn là hành động!

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn số 1977/BGDĐT-GDTC gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường phòng, chống đuối nước cho trẻ em, học sinh dịp hè năm 2021.

Cụ thể, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về phòng, chống tai nạn đuối nước đối với trẻ em, học sinh và Kế hoạch số 326/KH-BGDĐT ngày 1/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước đối với trẻ em, học sinh năm 2021.

Cùng đó, các Sở Giáo dục và Đào tạo cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức cho trẻ em, học sinh để các em biết và tuân thủ các quy định nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống đuối nước cho bản thân; tiếp tục duy trì hiệu quả các hình thức nhắc nhở, khuyến cáo học sinh không tắm, chơi, đùa gần ao, hồ, sông, suối, hố công trình… không đảm bảo an toàn, tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và các tổ chức đoàn thể khác ở địa phương chỉ đạo, quản lý, tạo sân chơi lành mạnh, an toàn, tổ chức các lớp học bơi, kỹ năng an toàn phòng, chống đuối nước cho học sinh trong dịp nghỉ hè; tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường với gia đình học sinh để quản lý, giám sát học sinh trong thời gian học trực tuyến tại nhà, thời gian được nghỉ học, nghỉ hè để đảm bảo an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước.

Ngoài ra, các Sở Giáo dục và Đào tạo cần tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước đối với các nhà trường, cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý.

T.P

Nguồn :