M
16/09/2020 17:00

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức:

Quan tâm chăm lo cho nữ công nhân viên chức lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyên Mỹ Đức đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về mọi mặt cho nữ công nhân viên chức lao động và công tác bình đẳng giới.

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức: Hiệu quả từ đổi mới nhiều hoạt động
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức: Đạt 100% kế hoạch thành lập Công đoàn cơ sở
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức: Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

Trong những năm qua, Liên đoàn Lao động huyện thường xuyên quan tâm, chỉ đạo Công đoàn cơ sở tăng cường tuyên truyền phổ biến các văn bản liên quan đến công tác phụ nữ và bình đẳng giới như: các Nghị quyết của Đảng về phụ nữ và gia đình, Kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ phụ nữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm Y tế, Luật Lao động, Luật Công đoàn...

Trong 10 năm qua Liên đoàn Lao động huyện huyện đã tổ chức và phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền và lồng ghép tuyên truyền được 2.327 cuộc với trên 10.000 lượt người tham gia; Tuyên truyền Đề án 343 về "Giáo dục phẩm chất phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước" được 279 cuộc với hơn 2.000 lượt người tham gia.

Bên cạnh đó, tổ chức 27 lớp tập huấn nâng cao năng lực và kiến thức về giới, bình đẳng giới cho cán bộ công đoàn và cán bộ phụ trách công tác nữ công; tổ chức 2.347 hoạt động như: Gặp mặt, tọa đàm, tổ chức các Hội thi, Biểu dương gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu, gặp mặt biểu dương cán bộ nữ công tiêu biểu…

Quan tâm chăm lo cho nữ công nhân viên chức lao động
Liên đoàn Lao động huyên Mỹ Đức chú trọng quan tâm đến lao động nữ. (Ảnh minh họa: Thu Trang)

Thông qua các hoạt động này đã góp phần nâng cao nhận thức của nữ công nhân viên chức lao động về chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, trách nhiệm của người chồng và các thành viên trong gia đình chia sẻ công việc gia đình với người phụ nữ, từ đó tạo điều kiện để chị em hoàn thành tốt công tác xã hội và các nhiệm vụ được giao.

Các cấp Công đoàn tham mưu cho cấp ủy cùng cấp trong việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng cán bộ nữ; quan tâm công tác đào tạo nguồn, tuyển chọn cử nữ cán bộ công đoàn tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, lý luận chính trị, kết quả từ 2010 đến nay có 95% nữ công nhân viên chức lao động có trình độ Đại học và trên Đại học, cao cấp lý luận, và 80% có trình độ ngoại ngữ, tin học.. quan tâm phát triển đảng viên nữ.

Trong 10 năm, tổng số nữ công nhân viên chức lao động được giới thiệu cho Đảng xem xét 670 đồng chí, được kết nạp 450 đồng chí vào Đảng Cộng sản Việt Nam…

Trao đổi với phóng viên, ông Đỗ Đức Hùng – Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức, cho biết: Trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả các quan điểm, mục tiêu về công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết 6bNQ-BCH và Chỉ thị 03-CT/TLĐ; kết luận 47-KL/TLĐ nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp công đoàn về công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động. Và phong trào “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà”.

Đồng thời, tăng cường các hoạt động tuyên truyền giáo dục trong công nhân viên chức lao động về chính sách pháp luật lao động, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, giáo dục phẩm chất đạo đức người phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Thông qua đó nâng cao nhận thức của nữ công nhân viên chức lao động trong việc tích cực học tập nâng cao trình độ mọi mặt nhằm đem lại quyền lợi thiết thực cho chị em và cũng để nâng cao trách nhiệm của nam giới trong việc chia sẻ, giúp đỡ phụ nữ công việc gia đình.

Thu Trang

Nguồn :