M
15/09/2020 08:18

Sôi nổi những phong trào thi đua yêu nước

(LĐTĐ) Trong những qua, các cấp Công đoàn huyện Mỹ Đức luôn chú trọng phát động những phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, tạo động lực giúp công nhân viên chức lao động thêm hăng say trong lao động, sản xuất, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tạo động lực từ phong trào thi đua yêu nước
Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

Các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động được các cấp công đoàn phối hợp với chuyên môn và chính quyền đồng cấp triển khai thực hiện thu hút đông đảo công nhân viên chức lao động trong các thành phần kinh tế trên địa bàn huyện hưởng ứng một cách tích cực tạo thành phong trào hành động cách mạng sôi nổi trong hoạt động công đoàn, được các cấp uỷ Đảng quan tâm chỉ đạo, các cấp chính quyền phối hợp chặt chẽ, tạo thuận lợi cho phong trào phát triển cả chiều rộng và chiều sâu. Kết quả thi đua đã góp phần quan trọng để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội của cơ quan, đơn vị trong những năm qua.

Phong trào thi đua “Lao động giỏi” được các cấp công đoàn phối hợp chặt chẽ với chính quyền đồng cấp tổ chức, đã trở thành phong trào thi đua tiêu biểu trong các phong trào thi đua do công đoàn phát động. Phong trào thu hút đông đảo công nhân viên chức lao độngtham gia và mang lại hiệu quả kinh tế xã hội rất quan trọng. Bên cạnh đó, phong trào luôn gắn với mục tiêu “Năng xuất, chất lượng, hiệu quả, kinh tế xã hội cao, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động” được tổ chức bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với đặc điểm của ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Sôi nổi những phong trào thi đua yêu nước
Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước do Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức tổ chức

Liên đoàn Lao động huyện đã phối hợp với các ngành chức năng như: Phòng kinh tế, Trung tâm khuyến nông, trạm bảo vệ thực vật, thú y, liên kết với các hợp tác xã nông nghiệp…tổ chức hàng trăm lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, kỹ thuật thâm canh, tập huấn cho 5.430 lượt người về kỹ thuật gieo trồng, chăn nuôi, các loại giống cây con có năng suất cao góp phần quan trọng vào việc đổi mới cơ cấu cây trồng vật nuôi và cơ cấu kinh tế nông nghiệp trên địa bàn huyện trong thời gian qua...

Cùng với đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ công chức tham gia chung sức xây dựng nông thôn mới, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương gắn với thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân gắn với nội dung cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá”. Đến nay đã có 83,33% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. 5 năm qua Liên đoàn Lao động Huyện thường xuyên chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp với chuyên môn duy trì có hiệu quả phong trào “Xanh-Sạch- Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động “chỉ đạo các mạng lưới an toàn vệ sinh viên.

Hàng năm, Liên đoàn Lao động huyện phối hợp với Ban chỉ đạo tuần lễ Quốc gia An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ mang lại hiệu quả rõ rệt, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của người lao động và người sử dụng lao động trong công tác bảo hộ lao động. Đồng thời phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Trung tâm Y tế, Công an huyện mở các lớp huấn luyện về công tác An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ cho 586 lượt người, kiểm tra 95 đơn vị, gắn kiểm tra với hướng dẫn công tác bảo hộ lao động tại cơ sở.

Trong 5 năm 2015-2020 có 21.278 lượt công nhân viên chức lao động và 620 lượt tập thể đăng ký các danh hiệu thi đua. Trong đó 12.766 lượt người đạt lao động tiên tiến và chiến sỹ thi đua cơ sở, 51 chiến si thi đua cấp ngành, 496 lượt tập thể đạt tập thể lao động tiên tiến, xuất sắc; 325 người tốt, việc tốt; 405 cán bộ công đoàn tiêu biểu; Có 2.515 sáng kiến kinh nhiệm được xếp loại A và có 455 sáng kiến được các cấp các ngành công nhận có giá trị kinh tế, xã hội cao được áp dụng vào sản xuất, công tác và giảng dạy có giá trị kinh tế làm lợi hàng tỷ đồng.

Thu Trang

Nguồn :