M
24/12/2020 11:22

Sống tốt đời, đẹp đạo

(LĐTĐ) Đêm 24 và ngày 25/12 này cùng với giáo dân thế giới và cả nước, đồng bào Công giáo Thủ đô Hà Nội vui mừng đón Giáng sinh 2020. Với phương châm “kính Chúa, yêu nước”; “sống phúc âm giữa lòng dân tộc”, “sống tốt đời, đẹp đạo”, đồng bào Công giáo đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Mặt trận Tổ quốc thành phố trao kinh phí hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết tới 5 hộ gia đình Công giáo Biểu dương hàng trăm gương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo Luôn sống tốt đời, đẹp đạo
Sống tốt đời, đẹp đạo
Ảnh minh hoa: HNM

Đồng bào Công giáo, bà con giáo dân dù ở đâu, làm gì cũng thực nghiêm lời giáo huấn của Đức Giáo Hoàng “Người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt”. Chính vì thế, ngoài “kính Chúa” thực hiện theo đúng tôn chỉ mục đích của tôn giáo mình, đồng bào Công giáo còn tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật.

Đồng bào Công giáo không ngừng học tập, rèn luyện, lao động để góp phần vào sự lớn mạnh của đất nước, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc. Đảng Cộng sản Việt Nam trước sau như một, tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân, của các tôn giáo, trong đó có bộ phận quan trọng là đồng bào Công giáo; tạo mọi điều kiện thuận lợi để đồng bào thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Chính vì thế, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, BCH Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo khẳng định: “Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân, đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc trong quá trình xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đồng bào các tôn giáo là bộ phận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào, quyền sinh hoạt tôn giáo bình thường theo đúng pháp luật”. Không những tôn trọng, Đảng ta còn thừa nhận “đạo đức tôn giáo có nhiều điều phù hợp với công cuộc xây dựng xã hội mới”; và hơn ai hết, Đảng ta mong muốn các tổ chức giáo hội và đồng bào có tín ngưỡng, tôn giáo phát huy những giá trị đạo đức tôn giáo, đồng hành và hội nhập văn hóa dân tộc; cùng xây dựng một xã hội mới, có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Một mùa Noel lại về, với phương châm “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc”, đồng bào Công giáo Thủ đô vui Giáng sinh, “Kính Chúa, yêu nước” tự hào và nguyện làm hết sức mình góp phần cùng xây dựng Thủ đô Hà Nội và đất nước mạnh giàu.

H.Lê

Nguồn :