M
09/07/2020 17:50

Sơn Tây tổ chức học tập chuyên đề về đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Sáng 9/7, tại Trường Cao đẳng Quân y I, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Sơn Tây tổ chức hội nghị học tập Chỉ thị số 05 chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Chuyển biến tích cực trong công tác gia đình ở Sơn Tây
Hào hứng tham gia Hội thi tìm trái mít ngon ở Sơn Đông
Gương nữ Trưởng Ban công tác Mặt trận tận tụy

Hội nghị quy tụ trên 300 đại biểu là Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã , phường; Trưởng ban công tác mặt trận các thôn, tổ dân phố trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo - nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương - Chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt những nội dung chính của chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

0039 chuyen de 2020
Các đại biểu tham gia học tập chuyên đề năm 2020.

Nội dung chuyên đề gồm 2 phần bao gồm: Tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới.

Tại hội nghị, GS.TS Hoàng Chí Bảo đã phân tích, lấy dẫn chứng cụ thể thông qua cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Bác; những quan điểm, tư tưởng, việc làm của Bác vì dân, lo cho dân; đồng thời, trình bày chủ trương của Đảng, nhiệm vụ, giải pháp về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt là vai trò, vị trí cũng như những kỹ năng cần có của cán bộ mặt trận trong tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng và phát triển đất nước.

Việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề 2020 góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ mặt trận về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị trở thành nền nếp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của đội ngũ cán bộ mặt trận, nâng cao tinh thần, trách nhiệm, tập hợp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu cách mạng trong giai đoạn hiện nay.

Phan Thanh – Phạm Hảo

Nguồn :