M
12/04/2021 21:12

Sôi nổi phong trào thi đua trong người lao động

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, thời gian qua, các cấp Công đoàn huyện Thường Tín đã thường xuyên duy trì và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, qua đó góp phần phát huy được tính tích cực, sáng tạo, cổ vũ người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đổi mới hình thức tuyên truyền và giáo dục trong đoàn viên, người lao động Tạm đình chỉ công tác Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I Liên đoàn Lao động huyện Thường Tín: Nỗ lực vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ

Thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, người lao động, trong 3 tháng đầu năm 2021, Liên đoàn Lao động huyện Thường Tín đã xây dựng chương trình công tác Công đoàn năm 2021. Đồng thời, triển khai đến các công đoàn cơ sở; tổ chức tổng kết công tác công đoàn năm 2020 và phát động thi đua năm 2021.

Theo đó, Liên đoàn Lao động huyện đã khen thưởng 53 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua; 20 tập thể, cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tặng Bằng khen và cờ thi đua xuất sắc.

Sôi nổi phong trào thi đua trong người lao động
Liên đoàn Lao động huyện phối hợp tổ chức thành công "Hội thi cô giáo tài năng duyên dáng năm học 2020-2021" (Ảnh: Nguyễn Tiến)

Để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2021, ngay từ đầu năm, Liên đoàn Lao động huyện đã hướng dẫn công đoàn cơ sở tổ chức các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo.

Trong đó, nổi bật là các phong trào phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”; phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thực hiện Quy tắc ứng xử cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp...

Việc triển khai thực hiện chủ đề công tác năm “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và chủ đề: “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” của thành phố Hà Nội cũng được triển khai nghiêm túc. Liên đoàn Lao động huyện cũng phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thành công "Hội thi cô giáo tài năng duyên dáng năm học 2020-2021".

Đặc biệt, Liên đoàn Lao động huyện xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên dương “Công nhân giỏi” và “Sáng kiến, sáng tạo” năm 2021; xây dựng văn bản chỉ đạo các công đoàn cơ sở triển khai thực hiện hướng dẫn số 04/HD-LĐLĐ, ngày 4/3/2021 của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn tổ chức chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, các cấp Công đoàn huyện Thường Tín tiếp tục chung sức, đồng lòng đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tạo ra những chuyển biến rõ nét, động viên kịp thời sự nỗ lực, cố gắng của người lao động. Trong đó, Liên đoàn Lao động huyện chú trọng chỉ đạo các công đoàn cơ sở tổ chức hoạt động hưởng ứng tháng công nhân, tuyên dương công nhân giỏi; phát động “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021”.

Bên cạnh đó, phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao tổ chức các hoạt động chào mừng ngày quốc tế Lao động và tháng công nhân năm 2021; chào mừng cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tổ chức phát động tháng công nhân và tuyên dương danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo” trong công nhân, viên chức, lao động.

K.Tiến

Nguồn :